بدون تصویر

جواب مراحل 991 تا 1000 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

اثری از فریدون مشیری بهارراباورکن
تیر پیکاندار یب
ارجمندی عز
هدیه دادن اهدا
کجاوه هودج
اگر ار
از استان‌های کشور نروژ تلمارک
اکیپ گروه
از آنزیم‌ها امیلاز
عود ند
حرارت بیماری تب
فرقه‌ای از صوفیه قلندریه
قدرت داشتن اقتدار
پدر علم شیمی لاوازیه
آرزومندی شوق
حرف همراهی با
فاصله دو پرده نمایش انتراکت
کنایه از آدم مکار موشمرده
وسط بین
خنده بر آن می‌نشیند لب
رود فرانسوی رن
نوشتن مطلب درج
دور از هم جدا
استخوان پهلو ضلع
یکباره بیهوا
کاخ مقر پاپ لاتران
داخل اندر
نافرمانی تمرد
وام قرض
سلاح کاشتنی مین
علت دلیل
معادل فارسی ضمیر فرانام
دیوار بلند ترا
غوزه پنبه وش
جنگ‌افزار کمری کلت
هدایت الکتریکی رسانایی
اثری از نیما یوشیج عمورجب
چغندر پخته لبو
پایین زیر
کلاه انگلیسی هت
نشانه مصدر جعلی یت
سیما چهره
همسر زن شوی
ریسمان دلو رشا
فیلمی از رضا عطاران ردکارپت
تبار نسل
درخت خرما نخل
قفسه میز کشو
رابط الکتریکی سوکت
سردتر ابرد
طلای قالبی شمش
پایتخت فلسفه اتن
اثری از ناصر خسرو گشایشورهایش
ظرف رختشویی لگن
حیوان بارکش ستور
حرف تنفر اف
راضی خشنود
مقابل خاص عام
نخستین عدد یک
معادل فارسی ایندکس نمایه
عدسی مقعر کاو
قوچ راک
دانشمندان علما
بر خلاف میل رغم
ستاره تارا
بالاپوش بلند ردا
کنایه از قوی‌پنجه شیرافکن
میوه تلفنی الو
پویانمایی انیمیشن
خرمای هندی تمر
ساز فنلاندی از نوع سنتور هارپو
دوست یار
چپق فرنگی پیپ
تاراج یغما
بلدرچین وشم
شکلک ادا
دیپلماتیک سیاسی
توده روی هم انباشته کپه
چپ چشم لوچ
گونه برجسته لپ
موریانه دیوک
اثری از هوشنگ ابتهاج تاسیان
کفش پاپوش
جنگ تن به تن دویل
تاج دیهیم
یرقان زردی
دید نگاه
عضو تنفسی ریه
ضرباهنگ ریتم
کاکل مرغ پوپ
صدای دردآلود ناله
رطوبت اندک نم
موی پیشانی توک
مرکب سواری چارپا
اهلی رام
شتر تندرو هیون
اثری از محمد علی جمال‌زاده شاهکار
اتصال پیوستگی
مخفف هیچ هچ
آهسته یواش
عالم ملکوت لاهوت
دهان‌کجی یی
مقایسه زندگی خود با دیگران چشموهمچشمی
قدیمی و دیرین کهن

اثر محمود دولت آبادی جایخالیسلوچ
تاج جغه
پایتخت اتیوپی ادیسابابا
ویتامین انعقاد خون کا
رهبر دینی بوداییان دالاییلاما
استوار شدن تاکد
خوراکی غذا
گرفتنی است نه دادنی حق
رود بزرگ شط
پیشنهاد دولت در مجلس لایحه
از نت‌ها فا
شاخه درخت شخ
آب دهان خدو
سقف دهان سق
زیرانداز خفته تشک
زیرکی و مهارت استادی
سهو خطا
حرف یونانی یتا
پارچه‌ محافظ لباس هنگام کار کردن پیشبند
قسمتی از شهر محله
رب النوع مصری را
از انواع نوشابه‌ها ماالشعیر
احمق، گیج گاگول
چه وقت کی
سبک هنری واقع‌گرایی وریسم
گوارش هضم
پای افزار و کفش لکا
کتف و شانه خا
استوار شدن استحکام
نوشابه الکلی عرق
میوه خوب به
نیروی تشخیص خوب و بد وجدان
لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا
آوابر ایفون
مکان‌ها مواضع
از درختان کاج
کلمه تعجب وا
سرای خانه
دوستی مراوده
گریبان پیراهن قب
پراکندگی، تفرق خلل
نکوهیدن و بدگویی ذم
وسیله خیاطی قیچی
خواهران اخوات
کوبیدن دق
تنظیم صورت حساب‌های غیر واقعی حسابسازی
ترس و پروا محابا
گنجشک ونج
خداوند ذا
اجل مهلت
کشمکش جدل
سرازیر کردن آب ریختن
اثر ژانپل سارتر خروجممنوع
معبر رودخانه پل
دندان عرب سن
مرغ می‌رود جا
گوارا هنی
شبیه همشکل
جست و جو کننده پوینده
گمان می‌رود یحتمل
تقلب در بازی جر
زردوزی جامه ابریشمی تراز
پرستار کودک لله
بخشیدن اعطا
بلند کردن انگشت شست به طعنه بیلاخ
عملی در وضو مسح
چرک، عفونت ریم
پوشیدگی خفا
به پایان رسید تمت
مزه ترش و شیرین ملس
از حروف یونانی تتا
زمان بی آغاز ازل
چک برگشتی می‌خرد شرخر
تصدیق عرب نعم
بانگ چوپان هی
پدر ترک اتا
چشیدن چیزی مزمزه
بس کافی
باران ریز طل
وجوب استلزام
وقت تلف کردن یللی

اثر جمال میرصادقی مسافرهایشب
بنابراین پس
درک و ادراک حس
پرورش دادن تربی
پینه، پاره وصله
بزرگ و گنده گت
مرکز استان اردبیل اردبیل
از گل‌های معطر شببو
پند نصیحت
کتف خا
عضو صورت لپ
اثر خیام لوازمالامکنت
پایتخت مغولستان اولانباتور
بعد از این سپس
فراگرفتن اتخاذ
پسوند شباهت سا
خورشید هور
باد برین صبا
عموی حضرت ابراهیم ازر
شکیبایی صبر
شکل و ریخت فرم
بالای بیگانه اپ
ابریشم نامرغوب غز
وارسی شل و سفتی پیچ‌ها اچارکشی
حکومت ملوک الطوایفی فیودالیته
پست و حقیر خوار
پراکندن پخش
گناه بزه
پرهیز کردن حذر
روشن و آشکار شده مصرح
بخار دهان ها
پاره و تکه پارچه
تبار ایل
سرگشته متحیر
باد موافق شرطه
یازده اا
درنگ کننده بطی
فراگرفتن و آموختن اخذ
عقب پشت
خوار شدن ذل
باج‌گیر اخاذ
مفت و مجانی زب
لاشه حیوان لش
به حالت خواری و زبونی زارزار
پاک از گناه بری
از شهرهای استان فارس خرامه
جلو پیش
اطاق کار استودیو
ابزاری در هندسه خطکش
درخت بی بر و میوه پد
پایه اداری اشل
نقص در اعضای بدن فلج
آشپزخانه مطبخ
قطره چکه
دو شب پیش پریشب
بخشش وهب
نوعی چاپ افست
درجات مراتب
با چیزی ور رفتن انگلککردن
مغموم غمخوار
کتاب مقدس هندوان ودا
ترس خوف
خوار شدن مذلت
سختی و عذاب وبال
چارپای باربر ستور
همسر مرد زن
پیشوای زرتشتی مغ
ماده مترشحه غدد هورمون
دسته نظامی جوخه
نوعی کفش لکا
فتنه‌گر دوبههمزن
حرف نفی عرب لن
عضو پرنده بال
رنج و محنت لگ
آنکه نداند چکار باید بکند بلاتکلیف
کودن خنگ
علامت بیماری تب
وارسته و زاهد پاکباز
دلیری رشادت
فروغ و روشنایی پرتو
غیر مجاز ناروا
اثر رجب علی اعتمادی گلبانو
نحس نامبارک
حسد رشک
حرارت دما
پژواک صدا اکو
از محله‌های تهران دربند
واحد سنجش سطح ار
چکیدن آب رش
دودل مردد
تعجب خانمانه وا
منع کردن بازداشتن

قوسی بزرگ نیمدایره
دنبال چیزی را گرفتن ردزدن
واحد سرعت هواپیما ماخ
چشم سبز زاغ
سزاوار شایگان
از اوراق بهادار چک
متوالی پیدرپی
جایی که سایه باشد نش
فراوانی کثرت
دردمندی تالم
از روی عمد دستیدستی
ممتاز شده مستثنی
طولانی شدن کشامدن
زدنی بهانه‌جو نق
بدوی اغازی
برادر پدر عم
تیره گشتن تارشدن
نیم‌تنه بی‌آستین ژیلت
چاکران خدم
تکنوازی سلو
قطعی برای کتاب رقعی
سبزی سالادی کلم
رشد و فزونی ند
تحمل کردن تاباوردن
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست مگس
دوشاب مت
ظرف سرکه کپ
برق‌نما الکتروسکوپ
قبل از بازدم دم
درک کردن حس
بیچارگی زبونی
وسیله الت
دردناک الیم
جمع عریضه عرایض
نواختن با یک ساز تکنوازی
آموختن تعلم
محل آکروبات سیرک
از درندگان ببر
شهر کرمانشاه پاوه
اسب تبریزی اتپاوه
سازمان نیکوکاری موسسهخیریه
افسانه‌گو سمیر
طماع استیندراز
ده هزار سال ترکی ون
خوشه پروین ثریا
آبدست وضوثریا
روحانی مسیحی قس
عسل و شیرینی شهد
کنایه از بی‌پایه و اساس کشکی
از شهرهای استان ایلام بدره
معبد یهودیان کنشت
صدای پشه وز
متعهد شدن ضمانت
کلام پرسش چی
در به در و آواره زاورا
کم وزن سبک
دوخت ورق‌های کتاب تهدوزی
خطاب بی‌ادبان هی
گازر رختشو
از جانوران موزی موش
بدون تأمل سرسری
به وجود آوردن هم‌معنی‌می‌دهد سازکردن
دستینه امضا
داربست زیر سقف خرپا
چربی پیه
آینده اتی
آب بسته یخ
تازه ترکی ینی
آرنج وارن
جادو سحر
تیره و کدر تار
علامت جمع ان
سرخوشی و غرور سرمستی
سوسن زرد وج
زنده و آماده حیوحاضر
صبحانه نخورده ناشتا
ایالتی در آمریکا ایلینویز
جدایی هجر

اثر مهرداد اوستا ازکاروانرفته
بالای فرنگی اپ
راندن و دفع کردن ذب
پایدار و استوار قایم
تویی لاستیک خودرو تیوپ
چوب درخت به فل
پارچه‌ای که در آن رشته‌های طلا به کار برده باشند زربافت
حرف ندا اهای
برقرار و پاینده مستدام
رفتار تند پو
زیارت کعبه حج
شکاف برداشتن ترکخوردن
در گذشته مرحومه
به دوستانش زیاد اهمیت می‌دهد رفیقباز
لقب اشرافی انگلیس لرد
خودپسند پک
به کسی متکی بودن پشتگرمی
اثر عباس معروفی سالبلوا
پادشاهی کیی
باری که به منزل نمی‌رسد کج
جنگ و ستیز چخ
زمین آماده کشت ایش
چپق کوتاه پیپ
بدنامی ننگ
صمغ ساقه گون کتیرا
هیکل ورزشکاری عضلانی
اشاره شده مشار
رودی در خوزستان کرخه
به خاکسپاری دفن
خالی تهی
مژده وعید
حدس و گمان‌ها فرضیات
تاب وتوان تیو
خدای قلندر هو
کم پشت تنک
چیزهایی که در راه خدا داده شده اند موقوفات
دارای توانایی حل مشکل گرهگشا
محل طبابت مطب
اساسی و برجسته مهم
گمراهی غی
سرای مهر و کین دل
استخوان شکستنی جناغ
بدون ناهمواری صاف
آفتاب خور
قرارداد عهدنامه
روز عرب یوم
از سوره های قرآن کریم شمس
کشور آفریقایی مصر
فرمان کشتی سکان
پاره‌ای از چیزی قطعه
روزه صوم
عضو دفاعی زنبور نیش
نویسنده برجسته فرانسوی اناتولفرانس
نوشیدنی پر طرفدار چای
شمشیرزن سیاف
پنبه پاک نکرده وش
به تصویب رسیده مصوبه
حقه کلک
همراه فراوان فت
لقب پادشاه حبشه بود نجاشی
وسیله نخ‌ریسی دوک
پرده‌دری هتک
خورشید گرفتگی کسوف
تابستان صیف
به دست آمده حاصل
ضد زوج فرد
از شهرهای زنجان ماهنشان
اثر محمد حجازی هما
شاعر ایرانی منوچهری
شهری در عراق نجف
کفش نظامی پوتین
از حروف یونانی تتا
جمهوری خودمختار روسیه چچن
همان تکه است تیکه
ترس خوف
بهشت شداد ارم
انتقال جسد لشکشی
اردوگاه کمپ
فرار هرب
بخشی از پا مچ
پایتخت جمهوری چک پراگ
دستپاچه شدن هولشدن
معشوق دلدار
لبه پایینی شلوار پاچه
برف و باد همراه با هم کولاک
اندیشیدن تفکر
جستجو کاوش
نوعی جوجه تیغی تشی
کشور آفتاب تابان ژاپن
نوعی بازی تخته‌ای نرد
سرخ قرمز
فلس ماهی کچ
قدم گام
کشور اروپایی بلژیک
مظهر پلیدی دیو
ایوان رواق
پس از یک سال از یک رویداد سالگرد
محل تحصیلات عالیه دانشگاه
سطح و رویه کف
کمک کننده یاور
آرایش صورت میکاپ
پیشوند نفی در کلمه نا
نوعی بیماری روانی اسکیزوفرنی
روش و طریقه مشی

بینواخانه دارالمساکین
جامه قدیمی جبه
بلبل هزاردستان
علامت جمع ان
آلبومی از ماکان‌بند دیوونهبازی
نسیم شب ایاز
زندگی و دوام بقا
بزرگ منشی نب
سارق و دزد لص
نان کلفت ونانه
رایحه بو
نت میانی لا
واحد اختلاف سطح الکتریکی ولت
پروردگار رب
جن‌زده جنی
پیوند وصل
سرزمین بلند نجد
سالخورده کهنسال
حرف نازی‌ها اس
آلبومی از شهرام ناظری لالهبهار
صبحانه نخورده ناشتا
معبر خون رگ
قطار زیر زمینی مترو
ناقلا و شرور ناتو
ظرف قدیمی حمام تاس
خم و تاب پیچ
خانه شعرا بیت
حرف ربط با
مرکزی سانترال
چوب خشک خشب
بالای فرنگی اپ
از گروه‌های موسیقی رستاک
حلال مشکل کارگشا
زینت دادن ارایش
ماده محترقه زرنیخ
نام مجنون قیس
تپه تل
جولانگاه مجال
آهنگی از ماکان‌بند چشایتو
خاکستر خل
قمر ماه
دشمن باطل حق
نوعی تفنگ برنو
دشت هموار هامون
تفاله تخ
قدش دراز است بالابلند
سند قباله
ترحم و دلسوزی رقت
زیارت کعبه حج
رئیس و سرور مهتر
فندق هندی رته
بیش از مقدار مازاد
از خوانندگان ماکان‌بند امیرمقاره
سوغات اصفهان گز
صدمه اک
جامد ژلاتین مانند ژل
روی و چهره لقا
ظرف آبخوری لیوان
مأمور گماشته
انتخاب کردن گزیدن
خیس تر
ریز نمرات بارم
مسافرخانه مدرن هتل
زبانه آتش لهیب
مجرای خروج دود موتور اگزوز
رنگ طبیعت سبز
موجود خیالی دیو
ریسمان رسن
شک و تردید ریب
نزاکت ادب
نی توخالی نال
نظرات انتخاباتی ارا
چیره‌دست وارد
زیرکی و هوشمندی دها
دورنمای عمر سن
زمین دور از آب لیا
لباس کهنه مندرس
کفش قدیمی پاشنه‌دار ارسی
از شبه‌فلزات ید
تک آهنگی از گروه ماکان ببینمنو
خرامان دنان

نوشتن و امضا کردن سند تعهد پذیرهنویسی
شیوه نوشتار الفبای زبان خط
مرغ می‌رود جا
عدد یک رقمی چهار
پیدایش ظهور
پرده توری شف
از شهرهای استان یزد اردکان
خشکسالی قحطی
اول چیزی مقدمه
بانگ و آواز غو
حرص و طمع از
اثر سنایی حدیقهالحقیقه
تابلویی از سالوادور دالی تداومحافظه
فراگرفتن و آموختن اخذ
چندین جدول جداول
پیمودن طی
نیمه نصف
سرگشته هاج
حیوان نجیب اسب
کشور ثروتمند قطر
موی گوسفند پشم
گیاهی است خاردار یز
یک طرف از بدن شق
شهر ایالات متحده لاسوگاس
ایجاد کردن پدیداوردن
واحد شمارش نهال اصله
پرهیزگار تقی
شکستن کسر
دام تله
دوشنده شیر هاشم
مالک و صاحب ذا
باد سخت توفان
پیمان زناشویی عقد
نور ماه مهتاب
تصفیه پالش
خیال و گمان سو
حیوان خوش خواب خرس
خرد عقل
حالت جان کندن نزع
هرگز نه لن
مهربان ریوف
کر شدن صم
عضو صورت لپ
گرداگرد چیزی را گرفتن محاصره
شهر آذربایجان غربی خوی
اسب نر نریان
پاک و برگزیده نقی
تابلویی از کلود مونه نیلوفرهایابی
گلی سفید رنگ نرگس
تله و دام فخ
پیش نزد
تابه نان پزی ساج
باریک و نازک قلمی
جلو پیش
امر از فرسودن فرسای
بهره سهم
فراخ وسیع
گیره کاغذ کلیپس
همسایه شمالی ترکمنستان
از صفات پرسشی کدامین
بخشنده سخی
گستاخ و بی‌باک جری
نوعی ماهی کفال
آتش‌دان مجمر
بیهوده مهمل
مظهر روشنایی اب
آسیب اک
به طور خلاصه اجمالا
بچه پرنده جوجه
پایتخت سوئیس برن
حاکم فرماندار
از بت‌های جاهلیت ود
محفظه‌ای در لباس جیب
بالای بیگانه اپ
پرورش حیوانات اهلی دامپروری
سیماب ابک
عزیز تازی ام
جهد کردن اجتهاد
ابزار ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری دیسکت
پیشوا امام
واحد پول نیجریه نایرا
سؤال کننده پرسنده
به پایان رسیدن انجامیدن
شهری در ایالات متحده سیاتل
تیم فوتبال فرانسوی نیس
واحد طول متر
مجموعه ست
حرف نفرت اف
به گمان افکندن ایهام
مار خطرناک کبرا
واحد پول بنگلادش تاکا
آموختن یادگرفتن

اثر احمد محمود همسایهها
از شهرهای استان قم قنوات
تبار ایل
کفر شرک
گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد سولفات
گفتگوی دوستانه گپ
طولانی کردن کشدادن
او وی
خراش خدشه
مایه زیست قوام
زندگانی یافتن جانگرفتن
همراه داماد ساقدوش
منسوب به پسر پسرانه
حکم صریح نص
بی‌هوا وکیوم
دوستی و محبت ود
آشامیدن نوشیدن
صبح زود پگاه
تفاله ابریشم لاس
حالت جان کندن نزع
کلیات، مبادی اصول
ویژه خاص
نیمه بار تا
محل عبادت مسلمانان نمازخانه
به خاکسپاری دفن
با خم می‌آید چم
رخساره خد
عصر حجر پارینهسنگی
پایتخت ایتالیا رم
رج صف
شهر گیلان رودسر
لایه سوراخ شده جو ازن
منگنه پانچ
گرفتگی عضلات قولنج
تحت سلطه کشور بیگانه مستعمره
تاوان تقاص
درخشان منور
کلمه درد و افسوس اوه
دانای بی‌همتا مزدا
پارچه شلواری محکم لیمزدا
مصیبت پشت مصیبت قوزبالاقوز
قانونگذار مقنن
اثر محمد محمد علی قصهتهمینه
همراه خاشاک خس
از سوره‌ها طارق
پول نقد وجهطارق
جانور خوش پوست خز
پول موجود نقد
صفحه فلزی شماره خودرو پلاک
روزی‌رسان رزاق
ساحت و میدان پهنه
آشیانه پرنده عش
پایتخت نیجریه ابوجا
غبار پراکنده در هوا ذر
دارایی‌ها املاک
پایتخت اروپایی برن
موافق سازگار
یونجه قت
ناشایست ناخلف
اثر برتولت برشت بعل
جای زیادی اشغال می‌کند جاگیر
گیاه دارویی جوشیده در آب جوشانده
غلیان جوشش
نکوهنده لایم
فربه چاق
برگه فیش
ویتامین جدولی کا
خالص ناب
ستیزه لجاج
بازداشتن نهی
پنهان خفی
ده هزار سال ترکی ون
کشتی‌های جنگی ناوگان
بالابر ماشین جک
تکثیر ماکیان جوجهکشی
نخستین اولین
اثر شهریار مندنی پور شرقبنفشه
پاک زکی

اثر مهدی اخوان ثالث عاشقانهوکبود
دستگاه نساجی هف
آهو ظب
ستاره‌شناسی نجوم
نمودار اطلاعات چارت
شهر بی دفاع رم
کیفیت چگونگی
کشاورز زارع
نگاه از روی خشم زهرچشم
حدس ظن
حرف تعریف عربی ال
اثر امیرحسن چهلتن روضهقاسم
واحد پول آنگولا کوانزا
نفیس گرانبها
منظم و مرتب جور
کاکل اسب فش
ضربه با دست به پشت گردن پسگردنی
بی‌نظمی هرجومرج
شخص فرد
گمراهی ضل
پسوند تصغیر چه
واحد سرعت هواپیما ماخ
گوی فوتبال توپ
از پیامبران هود
پادشاه مصری فرعون
کشور اروپایی اکراین
خورشت پر روغن مسما
همسر مرد زوجه
جستنی در معدن رگه
موی پیشانی توک
رستنی چتری شکل قارچ
از شهرهای استان تهران پاکدشت
لباس جراحان گان
نواق موسیقی چر
نوعی پلنگ یوز
جانش را کف دستش گرفته جانبرکف
وسیله نقلیه غیر موتوری دوچرخه
عید روزه‌داران فطر
چین خوردگی سطح آب موج
خزیدن روی زمین دب
عضو بالانشین سر
موجود بی جان و بی حرکت جماد
راندن سوق
خرچال جرد
حالی کردن فهماندن
از حروف الفبا کاف
شنوایی سمع
هر فصل از اوستا نسک
گره روانی عقده
اسپرم نطفه
نیرو قوت
خشک مزاج یبس
اثر رنه دکارت انفعالاتنفس
شیار داخل لوله تفنگ خان
نقص‌ها عیوب
یار ماسه شن
گور مقبره
دشنام دادن شتم
پرنده زیبا قو
پیدا شدن اندیشه بد در دل وسوسه
تکلیف دانش آموز مشق
چاهی در جهنم ویل
قوه فهم شعور
داستان قصه
مهربانی شفقت
قطار ترن
از ورزش‌های رزمی تکواندو
مزه ناگوار تلخ
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ادمشناس
وجود دارد هست
دومین دو رقمی یازده
حمام کاشان فین
نادرست غلط
پاک‌دامنی عصمت
هر کس بکند ته آن می‌ماند چاه
آن سوی ورا
فرایند پروسه
نزد عرب لدی
دشوار صعب
بدون موی لغ
شکیبایی کردن تصبر
مطلوب نیست ناپسند
تعویق موکول
لقب شاعر تخلص
فایده و اثر خاصیت
برجسته شاخص
تیغ موکت‌بری کاتر
جامه جنگ زره
واحد پول بلاروس روبل
مزه غذا طعم
آواز دهنده هاتف
بغل و آغوش کش
تمام شد تمت
شهری در فرانسه بوردو
مرتجع فلزی فنر
ظرفی برای آشپزی تابه
از عقیده خود برگشتن انصراف
جبال کوهستان
یک و یک اا
نظیر، مانند همتا
به نوبت کاری انجام دادن تناوب
قیمت بازاری فی
در مقام توبه گفته می‌شود استغفرالله
بیم ترس

بازداشتن منع
چراگاه‌ها مراتع
ترشرویی اخموتخم
شنبه یهودیان سبت
اثر ناصرخسرو سعادتنامه
صدای زنبور وز
مخزن الکتریکی اکومولاتور
عملی در نماز رکوع
اگر چه هرچند
ریز نمرات بارم
آروغ رغ
کنار هندسی ضلع
وزیر در رأس آن قرار دارد وزارتخانه
غصه غم
اثر محمد حسن شهسواری وقتیدلی
موجب آزار دیگری است متعرض
خبر عرب نبا
سر بی مو و طاس دغ
ناپدری راب
ناجور و ناهمگون لنگهبهلنگه
برنج پخته چلو
شهری در ایالات متحده سنخوزه
قسم و گونه نوع
برهنه ورت
دور از شما بلانسبت
اثر ژانپل سارتر سنعقل
مسرف ولخرج
هزار کیلو تن
ضمیر ناخودآگاه من
پیشوای مذهبی اخوند
شراب خمر
خودداری از انجام کاری ابا
صحبت اینترنتی چت
هواپیمای جنگنده روسی میگ
علامت فعل استمراری ای
حشره آفت مزارع ملخ
واحدی در ارتش هنگ
درون کله مخ
به گرو دادن ابسال
قرائت شده خوانده
نوعی گلدوزی روی طرح آماده گوبلن
بیم واهمه
روغنی چرب
بخش خارجی دهان لب
آلوده و چرکین پلشت
صباغی رنگرزی
سرشت خو
چربی پیه
مالک و صاحب ذا
پای ثابت سالاد گوجه
نیرو دادن تقویت
چرک سخ
طرفدار حکومت دولتخواه
دشمنی عداوت
کم پشت تنک
خوار شدن ذل
درونی ذهنی
بزرگ و تنومند گبز
نمایان اشکار
بیهوده منتظر گذاشتن قالگذاشتن
مروارید در
آزاد و رها ول
وارد شدن و رسیدن صل
گشاد نیست تنگ
به دست آمده گرفته
پایتخت تاجیکستان دوشنبه
گرمی حرارت
خرد و کوچک که
تنگه جنوبی هرمز
اکسید آهن زنگ
آشپزخانه مطبخ
برانگیختن تحریک
مباهات کردن فخر
پیمان زناشویی عقد
دوستی و محبت ولا
رفیق مشهدی یره
چه بسیار بسا
یار جری تام
نغمه، سرود نوا
پیرو یک اصل هستند فروع
خرما رطب
بالابر ماشین جک
در حمام بجویید وان
شهر خراسان شمالی فاروج
چاپلوسی تملق
کافی بس
اولاد خدمتکار خانهزاد
پرده‌در هتاک

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 911 تا 920 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 111 تا 120 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 511 تا 520 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 271 تا 280 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 361 تا 370 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 121 تا 130 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.