بدون تصویر

جواب کامل مراحل 941 تا 950 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

درنگ کردن تانی
از روی تدبیر کار نکردن ندانمکاری
آبرو شرف
ترعه کانال
ماه پنجم سال میلادی مه
از میوه‌ها انجیر
فیلمی از مجید مجیدی بچههایاسمان
فساد تباهی
سپاسگزاری شکران
آینده اتی
طلیعه اعداد یک
من و شما ما
خصومت افند
پوشاندن سطح یک فلز ابکاری
بیهوشی کما
اشاره به دور همان
مخفف چین چن
گویش لهجه
مرداب یا
چه بسیار بسا
از گازها اتان
پرده‌در هتاک
درنده جنگلی یشت
ویران یباب
خویشی‌ها نسب
هیزم هیمه
نوعی مسابقه دو استقامت ماراتن
عنصر بدن کلسیم
دیدار از اماکن متبرکه زیارت
محصول گریه اشک
دستور سکوت هیس
دشنام ناسزا
جعبه جادویی تلویزیون
نوعی برنج کات
خمیدگی کاغذ تا
ملامت نکوهش
گناه بزرگ کبیره
پشم سوخته کز
امر به نوشتن نویس
کیش و رسم ایین
جمع اسیر اسرا
سائل گدا
رشته سلک
معلم مدرسه ابتدایی اموزگار
اقامت گزیدن سکنی
میانه بدن کمر
همراه لرز تب
ضمیر فرانسوی وو
گندم اگ
تیرچه چوبی دستک
ترس جبن
حرف ندا ای
طبیعت چیزی ماهیت
آتشکده بزرگ ساسانی اذرگشسب
فنر ساعت زنبرک
تیر پیکان‌دار یب
انداختن پرتاب
تنفر انزجار
میخ کوچک پونز
قطار ترن
چغندر پخته لبو
اطراف دهان لب
عود ند
از نیمتنه‌ها کت
آتشگیر انبر
فیلمی از مجید مجیدی بدوک

بالندگی نشوونما
رشد کردن قدکشیدن
تصویر عکس
درخشان تابناک
اثر ایوان تورگنیف ابلهسرنوشت
دفترینه کردن ثبتکردن
بر، پهلو کش
ناشنوایی کری
تفاله ابریشم لاس
شعله آتش لهب
قفسه میز کشو
با دست چیزی را نشان دادن اشارت
فیلم‌نامه سناریو
ایجاد بریدگی کردن خراشیدن
رطوبت نم
عدل داد
شهر شمالی نکا
مانند چو
زنبور سیاه بوز
اثر و نشان رد
از کسی جانب‌داری نمی‌کند بیطرف
ترکیب شبه فلز و اکسیژن اکسیداسیون
جلو پیش
گمان بردن ظن
ماه سرد دی
گیاه خاردار خوراکی کنگر
نصیحت اندرز
کرم نورانی شبتاب
جوان فتی
بلی آلمانی یا
به یاد آمدن تذکر
به دویدن واداشتن دواندن
قدم یکپا لی
زیرانداز خفته تشک
نگار بت
سیاه‌پوست زنگی
از انواع شعر قصیده
شبنم طل
میل کردن عطف
عرق کردن تعریق
مناجات دعا
غلبه کردن بذ
بازتابیده منعکس
باب در
پایتخت عراق بغداد
گدا متکدی
چسبناک دج
شکیبایی صبر
از شاهان پیشدادی جم
کنار و جانب طف
ردیف صف
تندر رعد
توانایی و قدرت دسترس
فریاد کشیدن جیغزدن
بی‌غلط کردن تصحیح
دو یار هم‌قد اا
فعالیت سرگرم کننده بازی
موی پیچیده جعد
کامل و تمام جامع
دراز شدن تمدد
معمولا با پلو خورده می‌شود خورش
فرد شخص
لطیف نرم
به دست آوردن کسب
گردش کودکانه ددر
سرگشته هاج
نااستوار لق
محل دادسرا دادستانی
تیشه بزرگ تش
گل و لای وحل
مسلک طریقت
یدک رزرو
باب روز مد
اثر شهره وکیلی شبعروسیمن
آزمندی شح

مطالعه صداهای زبان اواشناسی
پرش کردن جهیدن
عضو کابینه وزیر
زمان بی آغاز الست
کوزه سفالی سبو
روغن و چربی په
به صورت جسم در آمده مجسم
کشوری در آمریکای شمالی پاناما
پاره آتش شرر
مفصل و با شرح جزئیات باابوتاب
مقنعه واشامه
تفتیش کننده بازجو
اجرت کارمزد
اثری از الکساندر‌پوشکین کولیها
نویسنده کاتب
مفصل دست ارنج
ایالتی در آمریکا نبراسکا
نوعی چسب گیاهی سریش
زنجیره سریال
آقای اسپانیایی دن
پیرامون حوالی
تمرین ممارست
از شهرهای استان گلستان کلاله
بالش متکا
گیاه رنگ مو حنا
چاق و فربه پروار
سوغات گجرات تمر
مالک و صاحب ارباب
سرگرم شدن به بازی بازیکردن
غذای کم‌مایه و بی‌مزه ابزیپو
تردستی شعبده
سرخ کمرنگ ال
کارپرداز مباشر
از مرکبات دارابی
فرود آمدن تنازل
شهر تهران دماوند
زانوی در لولا
یک دفعه یکبار
بازیچه لعبت
اثر دقیقی گشتاسبنامه
پاسداری نگهبانی
آفریدگار ایزد
استخوان پاشنه پا بل
دریا یم
صدای آزار دهنده نویز
از صور فلکی دباکبر
گورکن حفار
علامت بالای حرف فتحه
شهر مازندران نکا
عدالت ندارد بیانصاف
زرنگ زبل
دشوار متکلف
شیپور شکارچیان بورو
بلدرچین وشم
درس خوانده ملا
مناجات دعا
حرف نفرت اف
رشک بردن حسادت
رشد کردن روییدن
بالاتر از سرگرد سرهنگ
شهر مرکزی شازند
باربر حمال
وارونه برعکس
حدس ظن
از سوره های قرآن کریم الرحمن
از حروف یونانی سای
مظهر لاغری نی
درک و شعور فهم
محل ورود در
پایه، پی اس
مرهم ضماد
اثر امیل زولا نانا
خط تصویری هیروگلیف

مالدار و دارا ثروتمند
از سازهای زهی ویولا
سخن زیر لب ژک
ابریشم خام قز
دوم ثانی
زمین صاف و هموار جلگه
مقیاس طول پا
از سیارات زهره
از القاب بزرگان ترک بگ
دور اندیشی احتیاط
پایه اداری اشل
اثر آلفونس دوده قصههایدوشنبه
سؤال و جواب تلویزیونی مصاحبه
عقیم اجاقکور
خارج کردن دراوردن
ضمیر خارجی یو
نظر دیگری را خواستن استشاره
عدسی دوربین لنز
ناگهان خودمانی زرت
از شهرهای استان البرز هشتگرد
رام اهلی
از ماه‌های فرنگی اوت
اثر بهرام صادقی ملکوت
ولگردی هرزگی
کلام و نطق سخن
حتمی و قطعی مسلم
نادرست غلط
وسیله برش نجار اره
بدین جهت لذا
سنگ آسیاب اس
مهربانی‌ها الطاف
حیاط پشت خانه حیاطخلوت
در حال غل خوردن غلتان
اثر چارلز دیکنز دامبیوپسر
عملی در نماز رکوع
دلپذیر و خوشایند دلکش
عمومی‌تر اعم
بر خود واحب کردن چیزی نذر
دستگاه نساجی هف
سرای مهر و کین دل
فرو رفتن در آب غوطه
باهوش هوشمند
شکلک سازی ادااطوار
میل کردن عطف
شاخه باریک و دراز ترکه
زمین دور از آب لیا
تصدیق عرب نعم
مار عظیم الجثه بوا
خواهشگر شافع
گیاه الیافی کنف
وسنی هوو
جامه حمام لنگ
صندلی راحتی مبل
از غلات ذرت
پزشکی طب
پیامبر کشتی‌بان نوح
آشیانه مرغ عش
چهار نعل رفتن اسب یورتمه
سال ترکی ییل
قورباغه غوک
داخل شدن در چیزی نفوذ
آتشفشانی در شیلی لاسکار
کنار پهلو
مهلت و امان زنهار
سرخ مایل به بنفش ارغوانی
آرایش قروفر
گاو کوهی گوزن
موش خرما راسو
اثر غلامحسین ساعدی توپ
تر و آبدیده خیس
شایسته‌تر احق
نحوه آرایش داده‌ها فرمت
اثر صادق چوبک قفس
زیرک رند
تابه نان پزی ساج
شکستن کسر
گل نومیدی یاس
چهره شطرنجی رخ
حلق گلو
باقی جان نا
گوشت کبابی راسته
محل ورود در
با صراحت سخن گفتن رکگویی
مایه تباهی امالفساد
اسباب خانه سامان
در نهان و آشکار سراوجهرا
قتل سیاسی ترور

پست و حقیر خوار
اثر شهره وکیلی شبعروسیمن
ساده‌لوح پپه
زمان طولانی ازگار
آتشگیره خف
قلب قرآن کریم یاسین
اثر علی محمد افغانی حاجاللهباشی
نامه صحیفه
برای توطئه می‌دوزند پاپوش
توضیح شرح
دستگاه نساجی هف
برنامه کاربردی تلفن همراه اپ
چشمه جوشان زهاب
اثر مهدی اخوان ثالث ارغنون
آشکار شده فاش
دوستی مودت
عدد فوتبالی اا
تصور ذهنی تجسم
از خدایان مصر رع
تاج جغه
پایتخت جمهوری چک پراگ
مطلع اگاه
از مواد آرایشی روژ
در معرض فروش گذاشتن حراج
تعهد به پیمان وفا
از ایالات آمریکا ایوا
وسیله جار زدن بلندگو
بسیار غرغر می‌کند غرغرو
جمع کردن افکار تمرکز
خواهش نفس هوس
ستاره نجم
تاب دادن تافتن
بافت ذخیره‌ای در دانه گیاهان اندوسپرم
ستاره‌ای در دب اکبر سها
آبگیر ژی
بر سر عروس و داماد ریزند شاباش
دشت و صحرا هامون
دور دهان کب
استوار موکد
کدورت رنجش
پایتخت سوریه دمشق
اکسید کلسیم اهک
جای، مکان بنک
بازیچه پروازی بادبادک
پناهگاه مامن
روییدن و پرورش یافتن نشو
کالبد و بدن تن
پدر بو
فرمان خودرو رل
مخلوط کن همزن
بریدن شاخه‌های زاید هرس
نمایش تلویزیونی شو
سهیم شدن شراکت
از عهده امتحان بیرون آمدن قبولشدن
تردستی شعبده
مساوی فرانسوی پر
جشن و سور پارتی
دلاک کیسهکش
سؤال پرسش
همگان عام
مقابل گدا شاه
مقابل روز شب
روشنایی ضو
طلا زر
ناسازگاری تضاد
پرنده‌ای شکاری یوهه

گمان بردن پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول دلمهباغچه
محل و مکان جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» ژانژاکروسو
شتابنده عاجل
طعام زندانیان رواه
نالوطی نامرد
برف و دمه بژ
سیال تنفسی هوا
آن سوی ورا
مردمان فرومایه اوباش
ناپسند داشتن کراهت
سرپرست خانواده پدر
مرغزار راغ
ضمیر داخل تو
فیگور ژست
یسار چپ
پوشیده و مخفی نهفته
عایق‌بندی ایزولاسیون
راست گفتن صدق
ابزار زمین‌شویی تی
حرف گزینش یا
کارگر کشتی جاشو
سختی وخامت
نام قدیم سنندج سنهدژ
مظهر پایداری کوه
بیماری دا
زهر شرنگ
بدنامی رسوایی
خرد و کوچک که
بدبخت شقی
خم کاغذ تا
کوشنده و ساعی تخشا
چلپاسه بزمجه
آرواره فک
عشق فرنگی لاو
برافروخته ملتهب
آتشدان حمام تون
آبدار تر
یار بیژن منیژه
از گروه‌های خونی او
زیان و آسیب خسارت
روپوش زنانه مانتو
از برونته‌ها ان
ریش زخم
رایگان زب
از دل پردرد برآید اه
نوعی سنبل‌الطیب فو
فریب گول
نان کلفت ونانه
فصل سرما زمستان
سردار قوم هون اتیلا
بوی رطوبت نا
مقصد رود دریا
مرد جوان نیو
از حالت‌های ماده جامد
آوند آب ابجا
مخترع ژیروسکوپ فوکه
شلغم لفت
الم درد
پاره و کهنه ژند
اسباب خانه مان
آشوب هرج
ساز شاکی نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین تامهاردی
رنج و محنت لگ
پایتخت اتریش وین
گرد زینتی براق اکلیل
توانایی نیرو
من و شما ما
کنایه از اطاعت کردن گردننهادن
نشانه جمع ها

پشت گرم شدن اتکاکردن
اختراع برادران لومیر سینما
اکنون حالا
خاموش ساکت
اقبال و طالع بخت
یال اسب پش
از درختان افرا
اثر رجب علی اعتمادی ابیعشق
آزرم شرم
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی شوخیشعرا
تهنیت خوشباش
فرومایگی خساست
دارای اعتدال متعادل
مانند فلز متالیک
تخته نازک فیبر
پاییز خریف
حق نشناس بیمعرفت
نادان کانا
در آن زمان انگاه
زوبین مک
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار حریره
خبرهای شیوع یافته شایعات
آرایش صورت میکاپ
ژرف اندیشیدن تعمق
گرم و سوزان حار
آفریدن ایجاد
پسوند محافظت بان
شهر بوشهر کنگان
روش بحث و مناظره دیالکتیک
خداوند کردگار
رشته باریک زر و سیم ملیله
چهار من تبریز ری
ضبط صوت کوچک واکمن
لاف زدن لاییدن
بی‌کاره و هرزه ولگرد
عفت‌ها و عصمت‌ها نوامیس
منسوب به هجرت نبوی هجری
پایتخت زیمباوه هراره
سرمشق الگو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری مناجاتنامه
نامی برای رفیق همپیاله
تصدیق خودمانی اهان
خشم و قهر وژ
واحد پول بلغارستان لو
کلاه‌بردار شیاد
از شهرهای استان گیلان لنگرود
جار و جنجال غوغا
محل استراحت چهارپایان زاغه
بز کوهی شکا
پایتخت فلسفه اتن
توده غله پاک شده راژ
شهر کهگلویه و بویراحمد دهدشت
فقره ایتم
سی روز ماه
گردش کودکانه ددر
عضو دیدن چشم
شعیر جو
پرنده‌ای از راسته کلاغ‌ها زاغچه
تساوی و برابری همتایی
در پی آوازه است نامجو
انگشت شهادت اندکس
جوان برنا
دولا شدن تاشدن
از مذاهب بودایی ذن
مانند مشابه
گناه زیف
آقای اسپانیایی دن
سوغات گجرات تمر
یونجه قت
نشان دهنده ابتدای مکان از
گود عمیق
لشکر جند
دشواری‌های سخت و زیاد هفتخوان

ترک معاشرت کردن قهرکردن
حواس مشاعر
نادان غت
بچه دزد معروف ال
لبخند زدن تبسم
جواهر نشان مرصع
چهره لچ
کار کردن برای کسی به قصد کمک خدمت
سه کیلو من
راه وسیع شاهراه
خوشحال شاد
اثر بالزاک اورژنیگرانده
گفتار استقبال از مهمان خوشامد
نوعی نشستن چمباتمه
نامه یادآوری دادگاه اخطاریه
فساد شر
انتخاب شده برگزیده
پیامبران رسل
دستور امر
هدایت کننده راهنما
موشک زیر آبی اژدر
مخزن سوخت خودرو باک
زن و فرزند عایله
پیکار کردن تخاصم
کلام و نطق سخن
بانگ خر عرعر
رهبر کاتولیک‌ها پاپ
آزمندی طمع
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
برگ برنده اس
مجموعه حالات روانی روحیه
مجاز از نوکر جیرهخوار
اثر محمدحسن شهسواری پاگرد
پایتخت گرنادا سینتجورجس
عزم‌ها و آهنگ‌ها نیات
اندازه سایز
آلت موسیقی ساز
لوس ننر
از حروف یونانی مو
امر از گفتن گو
دلسوزی ترحم
رود مرزی ایران و افغانستان هریرود
انضباط دیسیپلین
سست رخو
تحفه و ارمغان هدیه
وسیله الت
به هوش باش هان
پاداش و جزا سزا
شهر خراسان شمالی ایور
گناه شاعرانه گنه
سگ بیمار هار
نازش فخر
حرف ششم یونانی زتا
زیر و رو کردن خاک شخم
فرومایه خس
ظلم ستم
چای فرنگی تی
لقب امپراتوران ژاپن میکادو
سبکسر جلف
محل ورود رود به دریا مصب
التهاب سوزش
شهر کهگیلویه و بویراحمد لنده
اجل مهلت
مرکز استان فارس شیراز
ترشرویی اخموتخم
حیله و نیرنگ ریو
مردی که ریش دارد ریشو
در پناه ایمن
کشور آفریقایی مصر
لیز و چسبنده لزج
پلنگ نمر
خزیدن روی زمین دب
شماره عدد
مکر و فریب کید
بیم ترس
مناسب بجا
درخت تسبیح یسر
آزاد یل
برکت ری
ساز زهی هندی سیتار
راه رفتن به سرعت دو
خوشبختی و سعادت بهروزی
لاشه مردار
کالبد جسد
نوعی اشکال فنی در موتور روغنسوزی

به زودی اتفاق خواهد افتاد قریبالوقوع
نوعی پلنگ یوز
مأمور اجرای وصیت‌نامه وصی
آرایش قروفر
مایه نشاسته پت
در مثل با آن سر می‌برند پنبه
راندن مزاحم دک
عق قی
میانه بد دو نفر شکراب
اثر چارلز دیکنز دوستمشترکمان
به جوش آمدن جوشیدن
کم‌کاری کردن تقصیر
عمل فوت کردن دمش
منسوب به شش ریوی
تملق‌گو چاپلوس
بزرگترین غده بدن کبد
سنگ قیمتی گوهر
تکان و جنبش سک
بزرگ، عظیم سترگ
رایگان زب
نگهبان عسس
مانند همچو
پدر ابوی
زاویه خارجی نبش
خواهشگر شافع
اثر محمد حجازی هما
پناهگاه ماوا
چیزی را به آن تشبیه می‌کنند مشبهبه
کارکنان پرسنل
بیگانگان اجانب
کوزه سفالی سبو
لشکر جیش
حوله رومال
محل تخیله بار در بندر بارانداز
باختر غرب
شکاف و درز شق
مناسب درخور
قبیله وحشی یاجوج
تاخت اسب تگ
پزشکان اطبا
ترشی آزمایشگاه اسید
بنت دختر
تازه ترکی ینی
برنج شوشتری کات
نشستن تحقیر آمیز تمرگیدن
بادبان کشتی شراع
شهر بی‌قانون هرت
واحد پول ژاپن ین
اثر قلم خط
شمیم بو
برگزیده نخبه
گود و عمیق ژرف
دو یار هم‌قد اا
التهاب پرده‌های مغز مننژیت
الهی ربوبی
غذاخوری رستوران
تو در تو لابلا
باب در
شعر شاعر در زندان حبسیه
انجمن‌ها محافل
بحرانی حاد
از احشام بز
پشت سر پس
دوستی حب
کلام معتبر نص
سردار ترک ینال
صدای اندکی خوش تهصدا

اثر ویکتور هوگو مردیکهمیخندد
اثر الکساندر دوما اسکانیو
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ادمشناس
تنگدستی فقر
کنیه حضرت آدم بوتراب
دوری کردن فاصلهگرفتن
دارای پیشینه سابقهدار
تافتن ریسمان مسد
اثر کافکا مسخ
نوعی ساز بادی صور
سبب علت
تیره رنگ مشکی
مردم پست اراذل
خوف‌انگیر هراسناک
کتاب مانی نقاش نگارخانه
نقره سیم
کیسه حمام لیف
سود حرام ربا
آتشگیره خف
حرف پیروزی وی
خلوت کردن قرق
خواری و نرمی ذل
تکثیر میکروب در بافتها عفونت
اثر دافنه دوموریه پروازشاهین
ویژه خاص
پسوند تصغیر چه
محل ورود در
بیگانه خارجه
بلاتکلیف ماندن امری تعلیق
شیره آبکی نباتات لنف
بالای بیگانه اپ
رقاص مطرب
مبارک فرخنده
بانگ غو
کشور آفریقایی مصر
سرشت خو
توانا قادر
پیروی تبعیت
بانگ سگ وغ
روز عرب یوم
دقیقه انگلیسی مینوت
ماست آبکی دوغ
اثر قلم بر روی کاغذ خط
پیرو آیین بها‌ء بهایی
اثر پا رد
گوشت کبابی راسته
مجله مدل لباس بوردا
راندن مزاحم دک
آسمانخراش برج
سه کیلو من
بانگ قمری وت
جمع کردن ضم
زنبور سیاه بوز
وارونه پشترو
عهد و پیمان معاهده
به درست بودن مطلبی گواهی دادن تصدیق
بی هوشی غش
چرخ اتومبیل تایر
جام ورزشی کاپ
میانه اوسط
ورزش راجر فدرر تنیس
یک بار رکوع در نماز رکعت
آز حرص
سریع زود
بخشی از اوستا یشت
پول خرد هندی انه
حرف هشتم یونانی تتا
حرف هفدهم یونانی رو
اثر جرج اورول هوایتازه
خدا و ایزد بغ
تیره و تار کدر
ناقص معیوب
منسوب به شش ریوی
آفت گندم سن
سر در آب فرو بردن غوطهخوردن
صدای کوبیدن در تق

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 151 تا 160 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 161 تا 170 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 101 تا 110 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 461 تا 470 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 181 تا 190 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 421 تا 430 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.