بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 931 تا 940 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

بارکش شهری وانت
فشار و منگنه پرس
آبگیر برکه
بسنده کافی
گردن عنق
محصول پرگار دایره
نمناک مرطوب
تیزطبع ذکی
دست مالیدن لمس
داروی کاهش فشار خون کراتاگل
مثل انجام کاری به آهستگی لکلککردن
سایبان چشم ابرو
بازرگانی تجارت
کار بسیار سخت طاقتفرسا
شهر بندری چین شانگهای
تیر انداختن رمی
سر بی‌مو تاس
معدل میانگین
صدای گنجشک جیک
لحیم‌کاری جوشکاری
شوهر شوی
واحد وزن روسیه پوت
اراده قوی همت
کاج ناجو
ثابت و استوار پابرجا
بوهای خوش نفحات
مرکز عدسی کانون
پشت چهارم نبیره
کنایه از تندرو بادپا
دریاچه مرزی کانادا هورن
زردپی وتر
باعجله شتابان
باهم سخن گفتن گفتگو
سازش و آشتی صلح
طرف جانب
شلغم لفت
پرده‌در هتاک
دندان‌های تیز جلو ثنایا
پلیدی و ناپاکی الودگی
روشن و آشکار بدیهی
نشانه‌ها اثار
قصیده‌سرای عهد جلایریان سلمانساوجی
رفیق فالوده بستنی
سالخورده پیر
از نزولات برف
روش متد
بحرالروم مدیترانه
دربدری سرگردانی
جدول محاسبات نجومی زیج
باهم زندگی کردن همزیستی
تفسیر اوستا ایارده
ناز و عشوه لنج
الفت دادن تانیس
غرور کبر
دلسوز ریوف
تاج خروس کرت
توانایی نیرو
حمایت کننده جانبدار
خرابی ویرانی
دلتنگی ضجر
مرد جوان نیو
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف

زخمی جریحهدار
سخنران خطیب
آتشگیره خف
از عناصر اربعه اتش
جانب سوی
طیر پرنده
آخرین سلسله پادشاهی ایران پهلوی
ار حروف الفبا صاد
عالم آخرت دارالبقا
خبررسان مخبر
نازش فخر
پول واحد اروپا یورو
معتقد به خدای یگانه خداپرست
درنوردیدن طی
رستنی چتری شکل قارچ
شراب‌خواری بادهنوشی
بی‌شرم وقیح
حذف کردن از لیست خطزدن
نزد عرب لدی
پاداش و جزا سزا
ویرانه خرابه
محکم و استوار قرص
پیشوا اسوه
اثر صادق چوبک اسبچوبی
پاره آتش شرر
کشور آسیایی مالزی
روزی رزق
ضخیم قطور
بازار سرپوشیده امروزی پاساژ
کلمه پرسش چرا
از درختان کاج
کرک میوه پرز
گرفتگی عضلات قولنج
سرزمین بلقیس سبا
نوعی سینی طبق
طلا زر
تصویر بدون رنگ طرح
گل پرپر شونده در باد قاصدک
برجسته زیر گونه لپ
اثر محمود دولت آبادی دیداربلوچ
گوینده ناطق
اثر آلفونس دوده ژاک
از شهرهای شمالی چالوس
روشنایی ضو
کوزه سفالی سبو
شکاف و رخنه جر
مطلوب و مقبول دلپذیر
تفرجگاه ساحلی پلاژ
شکاف و درز شق
مقابل عقلی حسی
پایتخت کره جنوبی سیول
اصل و گوهر نژاد
پنج ترکی بش
کج قیقاج
چاره و گزیر بد
از به پا کردنی‌ها شر
آهک کلس
کر شدن صم
رهبر پیشوا
امور مسلم حقایق
رودی در روسیه ولگا
کاغذ نامرغوب وب
گردن عنق
گرفتاری و مشکل محذور
گفتار قیل
سبب‌ها علل
فلس ماهی کچ
واحد سطح ار
گمراهی غی
بزرگترین رود آفریقا پس از نیل کنگو
قطعه قطعه هندوانه‌ای قاچقاچ

کنایه از کوکبه و جلال کیابیا
باریک‌بینی دقت
جستجو کردن استقرا
پژوهش تجسس
مسخره کردن استهزا
از حروف یونانی کیسی
کلام توام با طعنه طنز
از دست رفته مافات
اثر ایان فلمینگ ازروسیهباعشق
حرص و طمع ازمندی
از حشرات سنجاقک
دارای پیوند مربوط
ضعف و رخوت سستی
طبل بزرگ دهل
جهت سمت
شهر لرستان چقابل
کلام نهفته راز
ترس خوف
به کار گماشتن استخدام
ماهر چیرهدست
کادر قاب
دستگاه فراخوان پیجر
گناه بزه
فرماندار و والی حاکم
دزد سارق
پارچه نخی نازک چیت
عیادت احوالپرسی
از گیاهان دارویی شیرینبیان
اتحادیه هواپیمایی یاتا
سرو کوهی اورس
قبیح زشت
از ماه‌های سریانی شباط
ماده چسباندن چسب
پرنده کوچک منقار دراز ابچیلک
شپش نمه
واحد پول اسرائیل شکل
ماده ضد عرق زاج
اثر علی شریعتی حسینوارثادم
گرد آمدن در روز قیامت محشورشدن
خطر کردن ریسک
بردگی و اسارت اسر
تفسیر کردن خواب تعبیر
دهان کام
پوشش ستر
صمغ ساقه گون کتیرا
تاریخ سالمه
خوبی نیکی
سخت و دشوار شاق
تصویر کردن نقشبستن
بهره هوشی ایکیو
حرف یازدهم یونانی لامبدا
در ذهن افکندن القا
نشانه مفعولی را
دومین ثانوی
پیشکش نثار
تورم پوست تاول
سعی و تلاش همت
من را مرا
بنت دخت
جهت باد را نشان می‌دهد بادنما
نزاع زدوخورد
بهبود یافتن زخم التیام

تنبلی و سستی کاهلی
سرای مهر و کین دل
دور شدن از اصول انحراف
برگزیدن انتخاب
شخص یا اشخاص نامعلوم فلانوبهمان
قومی باستانی پارس
بلی آلمانی یا
خیزاب ابکوهه
پایتخت موزامبیک ماپوتو
پدر بابا
کشور آفریقایی زامبیا
حرف یونانی لاندا
پوستین وات
اثر عبدالحسین زرین‌کوب باکاروانحله
نوعی کلاه شاپو
شل شدن لقشدن
ارسال هوایی توپ سانتر
نوعی سوسمار بزرگ بزمجه
پوچ توخالی
همان آتشکده است اذرکده
بخشش وهب
بی آلایش بودن سادگی
مسخره کردن استهزا
از فلزات شکننده منگنز
شهر یزد بافق
دو یار هم‌قد اا
حس بویایی شم
سرگشته مدهوش
دین‌ها مذاهب
میانه‌ها اواسط
وی او
خودبین غد
شهرها مدن
معروف به بدی بدنام
تن‌ها، جسم‌ها اجرام
کردار و عمل رفتار
آسیاب آبی ابدنگ
متعهد ملتزم
دسته بی‌اهمیت سیاسی گروهک
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا
پیرو دین موسی یهودی
فوت کننده دمنده
بازگردانیدن اعاده
صدای آزار دهنده نویز
زن ترسای پارسا راهبه
آسان گرفتن تساهل
ثابت و برقرار گشتن قایمشدن
محل تلاقی دو خط تقاطع
شکافته شده ترکیده
قطعه مدارهای الکتریکی تراشه
احساسات عواطف
بانگ قمری وت
روحانی دین هندو برهمن
فرستادن اعزام
آشکار کننده متبین
واحدی در سطح ار
کلام پرسش چی
از غزوات پیامبر بدر
بخشنده‌تر ارحم
اثر ابراهیم گلستان مدومه
حیله نارو
کم‌عرض باریک
از عناصر اربعه اتش
پایان، آخر منتها
محفظه فشنگ خشاب
دست عرب ید
زن پاک طاهره
حرف ندا ای
ستوده حمید
گرفتن چیزی دریافت
فعلی کنونی
خجل شرمنده

روز عربی نهار
حرف فراری جیم
پست ناکس
بها و نرخ کالا مظنه
امر از آمدن بیا
فهرست نمایه
رقاص پاکوب
وسیله احتیاطی یدک
انسان بشر
والی امروزی استاندار
کورس اسب اسبدوانی
مورد اتهام ظنین
قراضه و از کار افتاده لکنته
اثر خاجوی کرمانی کمالنامه
به کار بردن استعمال
زیرانداز خفته تشک
ایستگاه قطار گار
غم‌انگیز و ناراحت کننده دراماتیک
شهر قم کهک
فریاد و فغان دادوقال
بانگ و صدا اوا
برای وصل کردن اجسام به کار می‌رود چسب
گیاه سرشوی سدر
میرا فانی
متصل شدن دو چیز به هم چسبیدن
به ترتیب مرتبا
آنکه در مستی شرارت کند بدمست
املاح اسید نیتریک نیترات
طبق مقررات قانونی
آواز دهنده هاتف
سگ بیمار هار
از شهرهای استان اصفهان دهاقان
چهار اربعه
از غلات ذرت
مشهور نامی
از ماه‌های سریانی اب
شیره درخت بلوط مازو
مستبد خودسر
شهر خراسان جنوبی قاینات
دنبال ساختن تذنیب
آب گازی شکل بخار
اثر بالزاک پسرعموپونس
غارت چپاول
خطی در دایره وتر
دوندگی خت
از وسایل بازی در پارک تاب
ثروتمند بای
سرود و نغمه خنیا
بخشیدن بذل
قدرت و نیروی‌مقاومت تابوتوان
سارق دزد
استان غربی کردستان
برچست قیمت کالا اتیکت
اثر علی اکبر دهخدا لغتنامه
ملک‌الموت عزراییل
ستایش حمد
خدا و ایزد بغ
زن گندم گون سمیرا
همراه با تب لرز
دردها الام
از خود راضی لوس
درس نوشتنی انشا
ساختمان چند طبقه اپارتمان
کشور آمریکای جنوبی ونزویلا
خوی و سرشت منش
بزرگترین اقیانوس ارام
تقویم سالنامه

ساکنان محل اهالی
نوعی غذا مرصعپلو
از ادات تشبیه سا
نوعی غذا باقالیپلو
ظرف مکان فی
از سازهای موسیقی بربط
مهم‌تر اهم
شریک زندگی همسر
آزاد و رها ول
زیر پا مانده له
از غذاها تهچین
ایزد اله
مهربانی رافت
مخفف اگر ار
مرغ سحر خروس
جاودانه بقیهالله
بی‌ریا مخلص
نوعی بیماری تیفوس
زه کمان چله
ژن هم‌ردیف الل
شتافتن تسریع
یاری کردن نصر
قشر لایه
از غذاها تاسکباب
بخشیدن عطا
از گازها اتیلن
گال جرب
قدرت نیرو
غذای ظهر ناهار
شناسنامه سجل
نیم‌سال ترم
نیم نصف
شهرنشین متمدن
نوعی خودرو اپل
دودمان نسل
امر به رفتن رو
طویله اغل
از فرشته‌ها ماروت
یال اسب فش
شیرینی سنتی استان گیلان رشتهخشکار
تشنه‌فریب سراب
زبان کشیدن لیس
غذای قلقلی کوفته
دوستی حب
پایتخت یونان اتن
روحانی زرتشتی مغ
بادام زمینی اراشید
مقابل جنوب شمال
نیلوفر هندی فل
جسد حیوان لاش
خنده‌رو بشاش
گستره بزرگ آبی دریا
حرف تنفر اف
کوهی در اردبیل سبلان
عید جدولی تت
رمزینه کد
فلز سنگین سرب
ریه شش
غذایی لذیذ اشکنه
باطل شدن منسوخ
جنس کالا
بغل و آغوش کش
ضد کیفی کمی
از درختان شمشاد
سلاح زنبور نیش
نوعی شیرینی کاک
ضمیر غایب او
مانع آب سد
تاک مو
دیکته املا
از صادرات کشورمان خاویار

کنایه از شرمسار روسیاه
کبد جگر
مراسم بزرگداشت یادبود
نوعی تفنگ قدیمی سرپر
اثر فهیمه رحیمی خیالتو
پستاندار دریایی نهنگ
پیکر و اندام جثه
چهار اربعه
پرتیراژ کثیرالانتشار
اسباب اثاثیه
کمک کننده یاریگر
حقوق ماهانه مواجب
وسیله برف‌روبی پارو
دور بازی در والیبال گیم
صورت ظاهری نما
نماد سمبول
رفیق مشهدی یره
باختر غرب
نابود سربهنیست
اثر صادق هدایت سگولگرد
بسیار و فراوان بسی
قعر آب بناب
آینده اتی
بخشنده واهب
بزرگتر اعظم
نوک کوه قله
پایتخت بروندی بوجومبورا
رئیس آشپزخانه خوانسالار
شیون و زاری ندبه
زاهد پارسا
قایق، کرجی بلم
نقیض بیداری خواب
رهن گرو
زنگ کوچک گردن چهارپایان زنگوله
بی‌باک دلیر
پوشاک لباس
نگهبان بپا
اثر علی شریعتی اثارگونهگون
دراز بالابلند
رفت و آمد تردد
دیوار بلند ترا
تندخویی و بی‌رحمی خشونت
یار کلنگ بیل
شماره نخستین یک
میوه، بار ثمر
شهرنشینی مدنیت
دیپلماتیک سیاسی
برودت سرما
همراه کوپال یال
اثر صادق کرمیار فریاددرخاکستر
بی‌عار و ولگرد الدنگ
آشکار کردن اکتشاف
اکنون حالا
ضمیر خارجی یو
از جان گذشته فدایی
کوچ کردن رفتن
یکی از حشرات حشره
از سوره های قرآن کریم فتح
عدد فوتبالی نود
تله صیاد دام
تمام چیزی ششدانگ
پایتخت بوسنی و هرزگوین سارایوو
ادراک کردن فهمیدن

پوست بز دباغی شده تیماج
خرده سنگ‌های ریز شن
غیر حرفه‌ای اماتور
فریب دادن اختداع
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری پروازشبانه
پرنده پستاندار خفاش
واحدی در سطح ار
ابزار درشت نمایی ذرهبین
آشپز ترکی توشمال
لرزیدن رعشه
اقرار کردن اعتراف
نوازنده رامشی
اثر محمد حجازی هما
اثر علی محمد افغانی شوهراهوخانم
اثر محمود دولت آبادی تهشب
شاخه‌ای از فیزیک اپتیک
ملامت شماتت
هلاک کردن تدمیر
پیمان زناشویی ازدواج
آرتیست هنرمند
مرده میت
دشواری وخامت
قرائت شده خوانده
آمیخته شده اغشته
تیز شارپ
حرص از
نیمه بار تا
بسته شده مسدود
سرچشمه‌ها منابع
گماشته مامور
آب بینی خل
مالک و صاحب ذا
ابر میغ
از علوم پایه فیزیک
اثر بزرگ علوی میرزا
پشتیبانی حمایت
جسور و دلیر نفسکش
پایان انجام
آشنایان و دمسازان محارم
کامل کننده متمم
خشکاندن آب زمین زهکشی
سیاره زهره ناهید
دلیری رشادت
ناله سگ زوزه
اثر دافنه دوموریه ربهکا
بردن به سوی کسی اوردن
صاحب بزرگواری ذوالقدر
محل ثبت نام بیمارستان پذیرش
اثر شارلوت برونته جینایر
روزنامه جریده
تفسیر کلام تاویل
ابریشم خام نتابیده کج
روغن مالی کردن تدهین
مربی شاهزادگان قاجار اتابک
پیش‌ها اوایل
بانگ قمری وت
از ادات تشبیه سا
نوعی جوجه تیغی تشی
آتشدان منقل
دنباله ادامه
اثر عبدالحسین زرین کوب سرنی
هنرپیشه نقش خنده‌دار کمدین
موی بلند گیس
کشور آفریقایی لسوتو
تنگدستان فقرا
سمبل ممانعت سد
تنها یگانه
سو و جانب زی
نوعی زردآلو قیسی
شهری در ترکیه دنیزلی
کامیون کشنده تریلی
استوانه موتور خودرو سیلندر

قدیمی‌ترین پهلوان زورخانه پیشکسوت
هنگام حین
موجود کاین
برامدگی روی پوست تاول
شنبه یهودیان سبت
مدرس دانشگاه استاد
نگهبانی حراست
نیمروز ظهر
بر خود واحب کردن چیزی نذر
از ظروف پرمصرف آشپزخانه ماهیتابه
بدبخت خانهخراب
دسته و گروه اکیپ
قرابت خویشی
لاغر استخوانی
پول و سرمایه دستمایه
سخن بیهوده هذر
دایه ظیر
اثر توماس مان مرگدرونیز
اما ولی
در معامله دغلکاری ندارد خوشحساب
قدرت دست
دفعه، بار گاه
چاشنی غذا نمک
بی‌حرکتی سکون
دلیری و بی‌آبرویی گستاخی
طول درازا
خلق و خوی ها عادات
از روی احترام احتراما
همسر دوک دوشس
ریشه و بنیاد اصل
از شهرهای مهم آمریکا شیکاگو
خدای هندو برهما
زیرکی و هوشمندی دها
همبستگی وحدت
تعهد الزام
صالح‌تر اصلح
تیم فوتبال اسپانیایی گرانادا
نوعی ترشی لیته
ارسال هوایی توپ در فوتبال سانتر
صد سال قرن
برجستگی کوچک روی پوست زگیل
اثر امیل زولا دکترپاسکال
سلاحی شبیه شمشیر غداره
غلتک رول
نیکویی بهی
سخن، کلام قال
نوشیدنی پر طرفدار چای
چاپلوسی چربزبانی
حرف شانزدهم شین
شاعر سده سوم و چهارم شهیدبلخی
مأمور اطفاء حریق اتشنشان
مهم بودن اهمیت
دلپذیر خوشایند
دهان دره خمیازه
نترس بیپروا
آزادی و نجات رهایی
زدن قلب تپیدن
ند بو
بانو خاتون
ابزار شخم زدن قدیم خیش
بخیه خیاطان کن
شکلک ادا
ماده چسباندن چسب
حرف دهم یونانی کاپا
ذره بنیادی اتم
بخشی از نیروی انتظامی کلانتری
صنع ساخت
واحد پول کره جنوبی وون
نوعی نوشابه گازدار لیموناد

بیلان ترازنامه
خونریز سفاح
تمام دهان کپ
زنگ جرس
شهری در انگلستان هال
همنشین زولبیا بامیه
زرین طلایی
صنعت مطبوعاتی چاپ
بی نظم و ترتیب بیانضباط
شترران حادی
شاعر سده چهار و پنج باباطاهر
فرزند ذکور پسر
تاراج یغما
نت چهارم فا
یک دل و یک جهت متفق
علم سیاست دیپلماسی
سخن‌چین غماز
اسبان مراکب
تبار ایل
پاره آتش شرر
امتحان شده ممتحن
ماه دوم سال قمری صفر
سرخوشی معتاد نشیه
هرچیز که شگفتی آورد ابوالعجب
شرم و آزرم حیا
غذایی که سریع آماده می‌شود حاضری
منصوب به لر لری
داد و ستد کننده ارز صراف
رمانتیک شاعرانه
وسیله نوشتن قلم
پیشه شغل
بهبودی از بیماری شفا
اثر علی محمد افغانی بافتههایرنج
از درندگان ببر
همسر آدم حوا
طریق کوتاه ره
تخته چوب یا جز آن لوح
چهارپای حمال بارکش
تکیه بر پشتی لم
اثر آگاتا کریستی شببیپایان
قطعی برای کتاب بغلی
فلز گرانبها طلا
آگهی یافتن اطلاع
ماده به ظاهر جامد ژل
ستیز جنگ
نوعی حلوا لو
محله‌ای در تهران امیریه
واگذاشته مفرط
خوشحال شاد
پوشانیدن حجب
کوبنده مطبخ هاون
واحد پول ساموآ تالا
به دنیا آوردن زا
آشیانه مرغ عش
جواز اجازهنامه
بزرگ منشی نب
جوش خمیر وز
بیهودگی یاوگی
باغ بستان
بی‌اندیشه سخن گفتن بداهه
مربوط به هنر هنری
پیدا شدن بروز
آشکار کردن افشا
نشانه جمع فارسی ها
عظیم الجثه یغر
جدید ترکی ینی
کنار و جانب طف
نوعی خط تزیینی طغرا

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 911 تا 920 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 341 تا 350 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 281 تا 290 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 591 تا 600 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 941 تا 950 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 711 تا 720 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.