بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 821 تا 830 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

آواز دادن ندا
اثر پرویز قاضی سعید قطره های خون
اثر سعدی بوستان
ادا و اطوار شکلک
ارجمندی عز
از باغ‌های تاریخی ایران باغ شازده
از جزایر ژاپن یزو
از شهرهای استان گلستان بندر ترکمن
از شهرهای لرستان ازنا
استخر ابگیر
افزونی ازدیاد
اقامه دعوی ادعا
انبار ته کشتی خن
اندازه دستی وجب
باب در
باشعور فهیم
بختیار و ثروتمند دولتمند
برومندتر ارشد
بستگی داشتن ربط
بیماری دا
پراکندن نشر
پرتو ماه مهشید
پرده‌پوشی کتمان
پیوندگاه رود و دریا مصب
ترجمه برگردان
تصویربردار عکاس
جاده راه آهن ریل
جاده کوتاه ره
جلال ابهت
جهت و لحاظ حیث
جوی خون رگ
چرک سخ
چینه دیوار دای
حرف نداری بی
خرید و فروش شرا
خزنده گزنده مار
خوارتر اذل
خوش اخلاق شادرو فترت
داستان بلند رمان
در اثر پیری یا بیماری قادر به کار نیست از کار افتاده
در مقابل ازا
درخت جنگلی افرا
دشنه خنجر
دلو سطل
رایگان زب
رفوزه رد
رود بزرگ شط
ریشه بیخ
سال ترکی ییل
سرخ کمرنگ ال
سستی فترت
سفید ترکی اق
سقف دهان سق
سیاره عطارد تیر ابهت
سینه انسان صدر
شاد و بانشاط زنده دل
شامل شدن عم
شایسته سزاوار
شهر خراسان شمالی شیروان
صبور و شکیبا خویشتندار
عسل و شهد شرو
عینک نامرئی لنز
فخر کردن مباهات
قابل مشاهده مریی
قیمت ارزش
گرد و خاک غبار
گردنبند مروارید سمط
لبالب پر
لیست غذا منو
مالک و صاحب ذا
مخفی نهان
مخلوط آب و آرد خمیر
مراقب و پاسبان نگاهبان
مرتجع لاستیکی کش
مردگان اموات
مرده ریگ ارث
مزه طعم
مکر خدعه
ناگفتنی مگو
نام قدیم زاهدان دزداب
نامی پسرانه ماهان
نشانه تیر هدف
همسر مرد زن
هنوز فرنگی یت
وضع و چگونگی حالت
ولی اما
کبوتر حمام
کج اریب
کشوری در غرب قاره آفریقا غنا
کنسول بازی قدیمی سگا
کوره اتمی راکتور

آب دهان خدو
آمیخته برهم
اثر خواجوی کرمانی همای و همایون
اثر عبدالحسین زرین کوب فتح عرب در ایران
اثر فرزانه کرم پور توفان زیر پوست
اجسام ریز ذرات
ارث‌بر وراث
از انواع دزد جیببر
از غلات جو
از ماه‌های سریانی حزیران
اعلام خطر اژیر
امانت ودیعه
اول امری وهله
باب در
باران ریز طل
باردار و مفید مثمر
بارور شدن لقاح
بازگشت رجعت
باعث و سبب موجب
بر حسب قاعده علی القاعده
بعضی برخی
به دنیا آوردن زا
به سختی آزردن چزاندن
بیشتر اکثر
پایان اخر
پایان ختام
پرورشگاه گیاهان گلخانه
پنهان داشتن کتم
پوست دباغی نشده اهاب
پیاله و جام قدح
پیشوا رهبر
تأخیر درنگ
تیر پیکان دار یب
چرم قیش
چشمه بزرگ ینبوع
خرگوش ارنب
خوراک صید طعمه
خوراکی از پلو ته چین
دو یار هم‌قد اا
دید و نظر نگاه
رنگ سبز تند یشمی
ریزه خرده
زبان یهودیان عبری
زخم زدن جرح
زمان وعده داده شده موعد
سالک رهرو
ستون خیمه دیرک
سخت و استوار محکم
سه تا ثلاث
سوراخ رخنه
شادمانی خوشی
شعر گفتن سرودن
شماره بین المللی کتاب شابک
شمای فرانسوی وو
صفحه تصویر لوحه
صمیمی و خالص یکرو
عملی در نماز رکوع
فالگیر رمال
قلمه گیاه نشا
گروه مردم قوم
گریبان یقه
گوش اذن
گوشت بریان شوی
گوشت ترکی ات
مترسک ادمک
مرطوب نمور
مرغ می‌رود جا
مرکز کشور مالت والتا
مسلط شونده فایق
مورد اطمینان موثق
ناپاک چرکین
نژاد آلمانی ژرمن
نقصان کاهش
همان شتر است اشتر
واحد شمارش پتو تخته
واحدی در سطح ار
ویتامین جوانی ای
کاری را بر عهده گرفتن تعهد
کژدم عقرب
کشف رازی الکل
کشور آفریقایی سوازیلند
کوچکتر کهتر

آدم نخراشیده عامیانه نرهخر
آرامگاه قبر
آزرم حیا
آسایش یافتن براسودن
آشکار بارز
آقای اسپانیایی دن
آینده اتی
اثر امیر عشیری جای پای شیطان
اثر بالزاک سزار بیروتو
از این جهت لهذا
از سوره های قرآن کریم حشر
از شهرهای برزیل ریو
استفراغ قی
بانی موسس
بانی و مؤسس سرسلسله
بر آن خنده می‌نشیند لب
بستگی داشتن ربط
به هوش باش هان
به هیچ وجه اصلا
پخش و پلا ولو
پدر ابوی
پرطاقت سرسخت
پلنگ نمر
پول غنا سدی
پیش قبل
تراویدن ترشح
ترس و خوف شکه
توصیف نعت
تویی لاستیک خودرو تیوپ
جذب ربایش
جرعه آب قلپ
جز اصلی رکن
جستن گلوله هک
چند قله قلل
حافظه، یاد ذهن
حرف ندا یا
حس لامسه بساوایی
حکایت قصه
خرابی، ویرانی هدم
خسیس‌تر ابخل
در رفتن گریختن
دریایی که در خشکی‌پیش‌رفته خلیج
دزدی باکلاس اختلاس
دسته و گروه اکیپ
راز سر
رود بزرگ آمریکا می سی سی پی
رویداد ماوقع
زیرکان اذکیا
زین و یراق اسب ستام
سمبل ممانعت سد
شهر مرکزی داوداباد
عفت، عصمت پاکی
غذای بیمار اش
قصد کردن صدد
قطعی حتمی
قعر جهنم درک
گل سرخ رز
گلوله تفنگ فشنگ
گناه بزه
لباس اتاق عمل گان
لقب انگلیسی لرد
لوده و مسخره دلقک
محل ورود رود به دریا مصب
محکم کردن شد
مرجان بسد
مرکز استان قم قم
مسابقه درسی کنکور
معبد یهودیان کنشت
نظام‌مند سیستماتیک
نظیر ندارد بیتا
نهاد و سرشت ذات
نوازنده عهد خسروپرویز نکیسا
نوعی حریر نازک وال
نکوهیدن و بدگویی ذم
هم‌معنی مترادف
هنوز در بسته‌بندی کارخانه است اکبند
واحد پول ژاپن ین
وسیله کمکی برای شنا تخته شنا
کشیش قس
کمانگیر باستانی ارش
یک عدد یکی

آب دهان خدو
اثر توماس مان ماریووساحر
اثر رجب علی اعتمادی رنگ سرخ عشق
اثر شهریار مندنی پور هزار و یک سال
اختراع برادران لومیر سینما
از حروف یونانی مو
از سبزی‌های خوردنی شوید
از شهرهای استان اصفهان برخوار
از شهرهای استان همدان تویسرکان
از قدیم گفته‌اند به نوبت اسیاب
از میان برداشتن محو
اقیانوس محیط
الغا حذف
بالای فرنگی اپ
بخل ورزیدن شح
بسیار سریع رع داسا
بسیار کار می‌کند خرکار
بلبل عندلیب
پارچه کشباف تریکو
پسوند آلودگی ین
پی بردن به کل از جز استقرا
پیمان بستن بیعت
تنگ چشمی بخل
توانگر غنی
توبه‌اش مرگ است گرگ
تکبر و خودبینی نخوت
تیر پیکان دار یب
جمع غده غدد
حرف سوم یونانی گاما
حرف ندا ای
خارپشت تشی
خاموش کردن اطفا خدو
خردمند و کارآزموده کاردان
خم بزرگ دن
خواری و نرمی ذل
دانه بذر
دختران بنات
درون بینی اندوسکوپی
ده هزار سال ترکی ون
روغن آرایشی وازلین
سخن بی‌پرده رک
سنگینی‌ها اوزان
سوره گشودن فتح غنی
شهر آذربایجان غربی میاندواب
شکیبایی صبر تشی
عبادت‌ها طاعات
عظمت کبریا
غذای ساده اش
فتوگرافر عکاس
فصیح غرا
فلز رسانا مس
قدردان حق شناس
گشوده وا
گمان بردن حدس
مجموعه وسایل کار ابزارالات
مرغابی بط
مرگ موت
مرگ چهارپا یوت
معالجه با آب اب درمانی
نفرین کردن فرزندان توسط پدر و مادر عاق کردن
هضم غذا گوارش
ورزش زمستانی اسکی

آرزو کردن تمنی
آزرده شدن رنجیدن
اثر امیر عشیری خون وتصویر
اثر جلال آل احمد سفرامریکا
اثر سیامک گلشیری بال بان بسته
از چاشنی‌ها سس
از حروف یونانی مو
از ماه‌های فرنگی اوت قضات
از وسایل نجاری اسکنه
انواع، اقسام صنوف
بازمانده‌ها باقیات
باقی جان نا
بالای فرنگی اپ
بدین جهت لذا
برادر یوسف بنیامین
برنامه تلویزیونی شو
بیم پروا
پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
پنهان کردن اخفا
پیروزی ظفر
تاج خروس کرت
تحریک انگیزش
تیر پیکان دار یب
جلگه وسیع بی‌درخت استپ
چای فرنگی تی
چند قاضی قضات
حرص شدید ولع
خرقه درویشی دلق
خلوص و صمیمیت صفا
دارایی ثروت
درختی تنومند گز
درس نوشتنی انشا
درک و ادراک حس
دریافتن و درک کردن احساس
دریای عرب بحر
دشت و صحرا دمن
دوستی و محبت وداد
ذره باردار یون
راندن، دفع کردن ذب
رسوم اداب
زاری افغان تمنی
زمین پست و بلند پر
سبب‌ها علل
سبزی خوشبو نعناع
سپاسگزاری تشکر
سد کردن بست
سرپرست ولی
سست رخو
سنت رسم
سه کیلو من
شراب‌فروشی قدیمی میخانه
شهر زنجان سلطانیه
طویله اصطبل
عدد یک رقمی پنج
عدم نبود
علف هرز خو
غیر از جز
فرو خورنده خشم کاظم
فرومایه پست
فیگور ژست
قاتل امام حسین شمر
قلعه‌ها قلاع
گروی وثیقه
گشاد و وسیع فراخ
گیاه طبی رازیانه
مؤسسه حمل و نقل کالا باربری
مجاز از نیرو و قدرت سرپنجه
مرتبه و منزلت ارج
مرجان وسد
مقابل ویران اباد
منع کردن حظر
می‌گیرند برای گریه کردن ابغوره
میوه تلفنی الو
ناب خالص
ناخوشی مرض
نقش کردن روی کاغذ چاپ
نگاه نظر
نوعی نمایش اپرا
نویسنده فرانسوی «گردنبند الماس» گیدوموپاسان
نکوهش ضم
نیلوفر فل
نیکویی حسن
هندوانه ابوجهل حنظل
کاغذ نامرغوب وب
کتاب مانی نقاش نگارخانه
کرم و جوانمردی فتا
کشتی قطبی یخ شکن
کشور آسیایی یمن
کلام معتبر نص
کلمه افسوس اه
کلمه پرسش چه

آتش عرب نار
اتومبیل و ماشین خودرو
ارتباط تلفنی تماس
از آثار تاریخی ارومیه کلیسای ننه مریم
از آثار تاریخی کرمانشاه سراب نیلوفر
از اقمار سیاره مشتری گانیمد
از خلفای اموی ولید
از سازها دف
از سبک‌های موسیقی بلوز
امانتداران امنا
انبار گندم سیلو
انگبین و شهد عسل
انگور خشک مویز
بازیگر انارهای نارس انا نعمتی
بردگی و اسارت اسر
به اسب شاه نگویید یابو
بی‌تابی تاسه
پارازیت انگل
پاس و حفظ یتاق
پایتخت انگلیس لندن
پایتخت نروژ اسلو
پسوند شباهت سا
تکان و حرکت جنبش
تکنولوژی فناوری
جانوران دریایی ابزی
جای مطمئن امن
جهانی و بین‌المللی انترناسیونال
حرف دوم انگلیسی بی
خانه بزرگ سرا
خدمتکار پیر دادا
خراب و ویران منهدم
در امان ایمن
درخت تسبیح یسر
دلتنگی و افسردگی ملال
رئیس جیمز باند ام
راهش را گم کرده است گمراه
روی پاکت نامه می‌نویسند ادرس
زاهد پارسا
سخن به رمز و اشاره ایما
سرای اسرار دل
سرشماری امار
سرگشته حیران
سنگینی و متانت وقار
شب طولانی سال یلدا
شب عرب لیل
شهر حرم حضرت معصومه قم
شهرنشینی تمدن
شهید صدر اسلام یاسر
شیرینی شاخه‌ای نبات
شیرینی فروش قناد
ضمیر فرانسوی وو
طلا زر
ظرف سرکه خم
عنصر شماره صد و چهار رادرفوردیوم
غلبه و پیروزی ظفر
فرار حیوان رم
فرزندان بنی
فریاد بلند بانگ
فریزر یخزن
فیلمی از تهمینه میلانی اتش بس
قانون مغولی یاسا
گل دندان نشین مینا
مادر میهن مام
مار سیاه و سفید ارقم
ماه سوم میلادی مارس
محل نگهداری کالا انبار
مدیر شرکت رییس
مسافر راهی
مقصدش دریاست رود
میوه هزاردانه انار
نژاد ایرانی اریا
نشان و مدال وسام
نقل کننده ناقل
نگریستن دیدن
نوازنده خنیاگر
نوعی گل سرخ سوری
هوس زن باردار ویار
واحد طول انگلیسی یارد
کج و خمیده اریب
کمک کردن یاری
یار و همدم مونس
یازده اا

آتش می‌کشد زبانه
آسوده فارغ
آش با
ابزار ترسیم خط راست خط کش
اثر اسماعیل فصیح شهباز و جغدان
اثر سبکتکین سالور پس از سی سال
ادراک و دریافت معنی استنباط
اراده و عزم نیت
از ایالات آمریکا مریلند
از سوره های قرآن کریم جن
از شهرهای استان هرمزگان بندرجاسک
از مقام‌های موسیقی حجاز
اقامت گزیده مقیم
ایستادن توقف
باد مشرقی سبا
بادمجانش آفت ندارد بم
بانی موسس
بدرقه کردن مشایعت
به خدایان متعدد عقیده دارد مشرک
به راستی حقا
پاداش انجام کار مزد
پاکیزه شده مزکی
پر ازدحام شلوغ
پررو سمج
پسمانده‌سوختن ماده نفتی دوده
پسوند پیدا کننده یاب
پوشانیدن حجب
جای بی‌خطر امن
جلو پیش
جنگ حرب
چندین نابغه نوابغ
حرف هشتم یونانی تتا
دادن چیزی در قبال پول فروختن
دانش علم
درون دهان بج
درون کاسه سر مغز
درک و ادراک حس
دوباره مجدد
دور دهان کب
دیگری غیر
راندمان بازده
رنگی مرکب از سفید و سیاه خاکستری
رویه سطح
زاج سفید شب
زنگ بزرگ چهارپایان درا
سختی شقا
سراب ال
سرکوب کردن قمع
سلطان بیابان شتر
سمبل ممانعت سد
سودای ناله اه
سیمرغ عنقا
شهری در ایتالیا کاتانیا
شیر بیشه عباس
صف و دسته رده
عبادتگاه‌های مسلمانان مساجد
عدد سوتی سه
عدد هندسی پی
عمق قعر
غمگین اسی
قدرت و توانایی وسع
گل نومیدی یاس
گیاه بنگ شاهدانه
مرزبان کیا
مقام منزلت
منحصرا فقط
میل کردن عطف
نشانیدن اجلاس
نوعی ناراحتی در قفسه سینه انژین
نویسنده فرانسوی «دیوار» ژان پل سارتر
نیک بخت مسعد
نیکوکار محسن
هرگز نه عرب لن
هسته انگور تکز
هماورد حریف
وارد کردن ضربه به چیزی زدن
وسط بین
وسیله دیدن اجرام فضایی تلسکوپ
کشوری در آمریکای جنوبی برزیل
یک خط از نوشته‌ای سطر

آتشگیره خف
آرد شده و گرد شده پودر
آش با
اثر ایرج پزشک‌زاد بوبول
اثر منصوره شریف زاده چنار دالبتی
ارث ماترک
از لبنیات پنیر
از مشتقات شیر ماست
بازی کردن با واژه‌ها لفاظی
بزرگتر ارشد
بسامان منظم
بسیار حمله کننده کرار
پایتخت کیپ ورد پرایا
پرنده خرامنده کبک
پیشوا رهبر
تابستان صیف قرن
تردید شک
تمدنی باستانی اکد
چپق کوتاه پیپ
چگونگی کسی یا چیزی صفت قبا
چهار اربعه
چین و شکن پارچه چروک
حقی در سازمان ملل وتو
حمام کاشان فین
خالق افریننده
خدمتکاران خدم
دستگاه عکس برداری از اسناد فتوکپی
دندان عرب سن
رابط مادر و جنین بندناف
ساز زهی غربی ماندولین
سخن کنایه آمیز نیشدار
سر کوه شخ
شریر بد
شهر مرکزی قورچی باشی
شهری در فرانسه رن
صدای افتادن تلپ
عدد فوتبالی اا
قانع بساز
قوس قزح رنگین کمان
گوشه‌گیر منزوی
لبخندزننده مبتسم
لحظه دم
مالک و صاحب ذا
مدت صد ساله قرن
مرز سرحد
مطابقت داشتن برابری کردن
مکاری حقهبازی
میوه بهاری توت
نامه‌رسان پیک
نقش هنری رل
نوعی لباس بلند مردانه قبا
نوعی نمایشنامه درام
واحد پول کلمبیا پزو
وضع غیرعادی و آشفته بحرانی
کتف و شانه خا
کشور آفریقایی سودان
کشور آفریقایی سیشل
کم مانده آدم شود اد

آتشگیره خف
آسمانخراش برج فارغ
آسوده فارغ
آماده مجهز
اثر چارلز دیکنز خانه غم زده
اثر حسینقلی مستعان قصه رسوایی
اثر رجب علی اعتمادی هزار و یک شب عشق
اثر محمد محمدعلی از ما بهتران
ارث‌بر وراث
از استان‌ها قم
از افعال ربطی گشت
از بیماری های پوستی گر
از حروف ندا ای
از هم پاشیده شدن وارفتن
اسب چاپار یام
اشخاص و اشیا مختلف متفرقه
اشکال نقوش
اعصار قرون
انجام دادن فعل
اندک کم
بخش بخش شده مقسوم
بخشنده‌تر اکرم
بخشی از ترازو کفه
بخل ورزیدن شح
بددل غر
بر آن سوار شوند مرکب
بز کوهی شکا
بلند کردن افراشتن
بلندی قامت قد
بی شک حتما
پارچه نخی دبیت
پایتخت ایالات متحده واشنگتن
پر و سرشار لب به لب
پراکندن پخش
پرنده سعادت هما
پرنده شکاری کوچک زغن
پس از زمان مورد اشاره بعدا
پلنگ نمر
پیش‌تر اسبق
تجاوز کردن از حد اعتدال اجحاف
تیره و کدر تار
جامه آخرت کفن
چسبنده دج
حجیم جاگیر
حرف دهن کجی یی
حرف همراهی با
حضور تشریف اسبق
خانه گاو و گوسفند اغل
خیزاندن جهاندن
در آغاز بدوا
در بزرگ درب
راست قامت رشید
روزه صوم
ستیزگی مناقشه
سرای مهر و کین دل
سقف محدب طاق
سگ ترکی کپک
سنگ زینتی یاقوت
شهر خراسان شمالی ایور
شهر خوزستان ایذه
شهر کهگیلویه و بویراحمد گچساران
شهری در افغانستان مزارشریف
شی چیز
صبح زود پگاه
صدا در آوردن با انگشتان بشکن
ضمیر انگلیسی یو
ظرف مرکب امه
غم‌ها احزان
فانوس دریایی فار
فرو نشستن آفتاب غروب
فرومایه رذل
قلمه گیاه نشا
گام قدم
گمان، ظن زعم
گمراهی غی
گورستان مدینه بقیع
مقیاس طول پا
من و تو ما
نقصان کاستی
نوشتن ثبت
نوشته شده نگاشته
نوعی پارچه نایلونی مشمع
همراه کوپال یال
همسر آدم حوا
وسیله احتیاطی یدک
وسیله‌اندازه‌گیری شدت باد بادسنج
وضع و چگونگی حال
کدوی تنبل اج
کلمه تعجب وا
کوبیدن در تق
کوزه بزرگ هب

آسیب اک
اثر جواد مجابی یکی و ان دیگری
اثر دافنه دوموریه ربهکا
اثر علی شریعتی روش شناخت اسلام
اثر محمد محمدعلی دریغ از رو به رو
اثر مولیر طبیب اجباری
اجسام ریز ذرات
از اوراق بانکی سفته
از به پا کردنی‌ها شر
از شهرهای استان گلستان مراوهتپه
افزودنی تند فلفل
اما لیک
اهل رشت رشتی
بازگشت رجعت
بافنده، نساج جولاه
بحرانی حاد
برگ برنده اس
بزرگ و عظیم سترگ
به رایگان مفتکی
بهتر و برتر ارجح
بی‌نظیر یکتا
بیم پروا
پاکیزه مطهر
پایان ختام
پسوند شباهت اسا
پیشوای عیسوی اسقف
تصرف کننده فاتح
جنگجوی دوره صفوی قزلباش
جهان دیگر اخرت
چراغدان مشعل
حسد رشک
خدای باستان را
خوابیده خفته
دریا یم
دهان‌بند فدام
دوندگی خت
دیرینه و کهن عتیق
رخنه شکاف
رذالت پستی
روز عربی نهار
زمین آماده کشت ایش
زودتر اسرع
سرازیر کردن آب ریختن
سطح رو
سطح کشتی عرشه
سنگدل بی رحم
سوسمار ضب
شمیم بو
شهر بارانی رشت
شهر یزد بافق
شکل و قیافه ریخت
صاعقه اذرخش
صحرای خشک و بی علف لغ
عدد یک رقمی چهار
عصاره شیره
غار و پناهگاه کهف
غریبه نیست اشنا
فوتبالیست اسپانیایی البا
گرفتنی مسلمانان روزه
گمان، ظن زعم
گناه جنحه
لکنت زبان تاتا
لیسک حلزون
ماهر وارد
متحیر هاج
مرطوب نمور
مستنطق بازپرس
مشقت زحمت
معروف شدن شهرت
مهر و موم پلمب
مهربانی و دلسوزی رحمت
موازی سطح زمین افقی
نادانی جهل
ناشنوایی کری
نامدار شهره
نامدارتر اشهر
نور شدید و متراکم لیزر
نوعی کلاه شاپو
هزار کیلو تن
کنیه حضرت آدم بوتراب
یاخته سلول
یگانه تنها

بدون تصویر

جواب مراحل 291 تا 300 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 951 تا 960 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 851 تا 860 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 561 تا 570 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 491 تا 500 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 231 تا 240 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.