بدون تصویر

جواب کامل مراحل 841 تا 850 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

آگاه بیدار
آینده اتی
آیینه مرات
اتاق قطار کوپه
ارابه گاری
از غلات جو
با پلو خورند خورشت
با خم می‌آید چم
باران کم رش
بازار سوق
باطن سیرت
بخشش جود
برجستگی سوهان اج
برجسته متمایز
برهنه عریان
بزرگوار کریم
بصیر بینا
بوی خوش شمیم
بی‌حضور غایب
بیرون راندن اخراج
پایان اخر
تبدیل کننده مبدل
ترقی پیشرفت
توانا قادر
جنگ در راه خدا جهاد
جوش ریز ایر
چاق سمین
چرک زخم ریم
چهره رو
حرف همراهی با
حمام گرمابه
خرده کاه خس
خشکی بر
خطی در دایره وتر
خودروی مسافربری ون
خوی و عادت منش
داخلی درونی
دانه‌ای خوردنی نخود فرنگی
دفاع پدافند
دورویی نفاق
راه اصلی ازادراه
ردیف رج
رستاخیز معاد
رفراندوم همه پرسی
سبزه‌زار چمن
ستوده محمود
سخن‌چین نمام
سرپوش چراغ حباب
سرشت حیوانی غریزه
سمینار همایش
سنگ‌های گرانبها جواهر
شادمان سرخوش
شکمبند گن
ضمیر وزنی من
علامت مفعولی را
عنکبوت تارتن
گهواره ننو
گوسفند جنگی راک
لحظه ان
لهجه گویش
مؤاخذه بازخواست
مجسمه تندیس
محله کوی
مسلک سیاسی مرام
مسیر راه
مهربان ریوف
نیمه دیوانه خل
ویتامین جدولی کا
کشور برمه میانمار
کلام آرزو کاش
کلام صریح رک
یار چای قند

آهو ظب
اثر پرویز قاضی سعید شیطان درغروب
اثر شهریار مندنی‌پور ماه نیمروز
اثر قلم خط
از ادات تشبیه سا
از استان‌ها یزد
از رودهای بین النهرین فرات
از شهرهای استان قم جعفریه
اسب چاپار یام
اشک ریختن گریه
اندکی از چیزی برداشتن ناخنک زدن
باز کننده گشاینده
بت جاهلیت عزی
بخار دهان ها
بن آستین ردن
بوستان باغ
بیان مطلب با احترام عرض
پاره آتش اخگر
پایتخت مکزیک مکزیکوسیتی
پایین هر چیز ذیل
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان توکا
پسوند شباهت اسا
پول‌ها وجوه
تازه ترکی ینی
تصویر عکس
جامه حمام لنگ
جز اصلی رکن
جوش خمیر وز
چوبدستی پلیس باتون
حدس ظن
حرص از
حسادت رشک
حوضچه طویله اخور
خشم غضب
خشک مزاج یبس
خواندنی دانش‌آموز درس
داروی ضد تب تببر
در حال رقص و نشاط دست افشان
درخشان تابناک
دگرگون گشتن غیر
دندانه کلید تز
رب النوع مصری را
رژ لب ماتیک
رسیدها قبوض
رفوزه رد
زدن ضربت
زمان وقت
ستاد مقر
سخت مشکل
سخن‌چین غماز
سیال تنفسی هوا
شبیه همانند
شمشیر تیغ
شمیم بو
شنوایی سمع
طی کردن گذاردن
عدد بخش پذیر بر دو زوج
عدد روستا ده
عدد ماه سی
عمومی‌تر اعم
غسل مسیحیت تعمید
غلاف پنبه غوزه
غم و اندوه هم
غمگین اسی
غنیمت جنگی فی
فتنه‌جو اشوب گر
فراواقع‌گرایی سور ریالیسم
قانونگذار مقنن
قمر زمین ماه
گوارش هضم
گوشت برجسته زیر چانه غبغب
گیاهی است خاردار یز
لال گنگ
مجلس عیش و نوش بزمگاه
مجموعه خویشاوندان فک وفامیل
مذمت به شعر هجو
مرگ موت
مرمر رخام
مشک خی
مورچه ریز ذر
نی نواختن زمر
نیروی پلیس انتظامی
نیمه نصف
همانند همگن
واژه لفظ
کلمه استثنا مگر
کنایه از ناشی شدن اب خوردن
کوبیدن دق
کوبیدن نقر
یاری نصر

آشپزخانه باز اپن
آشیانه مرغ عش
آقای آلمانی هر
آمیزه خلط
اثر آنتون چخوف مرغ دریایی
اثر رضا امیرخانی مناو
اثر گی دو موپاسان بابای سیمون
اثر مارسل پروست طرف خانه سوان
ادا کردن گزاردن
از ایالات آمریکا ماساچوست
از خواهران برونته ان
از شاخه‌های علوم انسانی ادبیات
از شهرهای استان فارس سروستان
اندازه ندارد بیحد
اندام عضو
بازی کردن لهو
بچه ترسان لولو
برگ درخت رق
برگشتن ایاب
بزرگواری مجد
پادشاهی کاویان
پارچه یمانی برد
پاسخ مثبت بلی
پایتخت مونته نگرو پودگوریتسا
پچ پچ کردن نجوا
پروردگارا یا رب
پری شکم از باد نفخ
پست شونده منحط
پسوند آلودگی ین
پند دهنده وعاظ
پهن کردنی جلوی مهمان سفره
پوشش ستر
تابلویی از پل گوگن خوک چران
تاریکی ظلمت
ترس‌آور موحش
توبه‌اش مرگ است گرگ
جارو کردن روبیدن
جستجو کردن تفحص
چند شیخ شیوخ
چکیدن آب رش
حرف پیروزی وی
خانه کوچک الونک
خستگی تعب
خشنودی رضا
خفه در آب غرق
خودپسندی، غرور کبر
درنوردیدن طی
دم لحظه
دم بریده ابتر
دور دهان نس
دوندگی خت
ذره باردار یون
رفتار تند پو
رنج و سختی محنت
زدن قلب ضربان
زنجیر در اتاق چفت
سپری شدن انقضا
ستاره کمیاب سهیل
ستایش مدیحه
سرپرست قیم
سردسته سرگروه
سیلی چک
شکار صید
شکاف و تراک کاف
شکافته شده ترکیده
شیوه گفتن کلمات تلفظ
صدای افتادن تلپ
ظرف آبکشی دلو
غزال، آهو جیران
فرار هرب
قائم مقام نایب
قدم گام
گریبان پیراهن قب
گمان می‌رود یحتمل
گنج کنز
گوسفند شاخدار تکل
گوسفند ماده میش
مأمور اجرا اردل
مالک و صاحب ذا
مدرسه قدیمی مکتب
مردم عادی عوام
مزه ترش و شیرین ملس
مساوی فرانسوی پر
مسکن‌ها منازل
مشک خی
مناجات دعا
منسوب به هرات هریوه
منشا منبع
میل شدید شهوت
ناتوان و بی‌مصرف بی عرضه
نادلپسند نچسب
نت چهارم فا
نوعی یقه ارو
همراه ضمیم
همراه گل و پروانه شمع
ورم خودمانی پف
وسیله پرواز بدون موتور گلایدر
کاتالیزگر پروتئینی انزیم
کاسه سر جمجمه
کتف و شانه خا
کتیبه سنگ نوشته
کم‌خردی حماقت
کوتاه‌قد زمیر
یار پت مت
یگانه اوحد

آرزوها امال
آرواره سق
آزادمردان احرار
ابر حامل باران بل
اثر آندره ژید ایزابل
اثر چارلز دیکنز اقای پیکویک
از ایالت های آمریکا الاسکا
از شهرهای استان مرکزی جاورسیان
از یک پدر و مادر تنی
اسب خوب و اصیل یکران
با دست بافته شده دستباف
باتجربه کار ازموده
بخشاینده راحم
برنامه موسیقی با ارکستر کنسرت
بسیار و فراوان بسی
بغل بر
بلند، شیوا رسا
بلی آلمانی یا
بوستان شهری پارک
بی حس لس
بیم ترس
پروردگار عالمیان خدا
پسر عرب ابن
پیام‌نما تله تکس
تاب وتوان تیو
تابلویی از دیگو ریورا باربرگل
تحفه و ارمغان هدیه
تشدید رزونانس
تله صیاد دام
جان‌ها انفس
حرف هفدهم یونانی رو
حرکت و جنبش تکان
حیله‌گر دغل
خبر رساندنی پیام
خون گرفتن از رگ رگزدن
دربندی اسیری
درخت جوان نورسته نهال
درخشان و تابان فروزان
دلباخته و دلتنگ بیدل
دومین مهره گردن اسه
زیرک و محتاط اژیر
سست و ناتوان زپرتی
شاهد آوردن از قول کسی استشهاد
شهر کردستان دیوان دره
شهری در ایتالیا پارما
صدای ریزش آب شرشر
طالب علم دانشجو
فارق‌التحصیل رشته فنی مهندس
قوم کم‌حرف لر
گرفتگی انقباض
گریز فرار
ماده منفجره قوی تی ان تی
محل خرید و فروش بازار
مخالف ناساز
مخلوط‌مشروبات مختلف کوکتل
مطبخ اشپزخانه
مظهر لاغری نی
معمولی عادی
منجم ستاره شناس
موش خرما راسو
میل داشتن اشتیاق
نجم ستاره
نگهبان بپا
نگهبان دژ دژبان
نه چیز دیگر لاغیر
نویسنده «دمیان» هرمان هسه
نیز ایضا
همنشین مجالس
همنشین برهمن رای
هنر نمایشی تیاتر
واحد پول اردن دینار
وسیله انفجاری خفیف ترقه
کشور آفتاب تابان ژاپن
کلمه شگفتی وخ
کوتاه و چاق غک

آزادمرد کربلا حر
آسمانی سماوی
اتفاق افتادن وقوع
اثر علی اکبر دهخدا امثال وحکم
اثر هرمان هسه سیدارتا
از روی قاعده اصولا
از مواد آرایشی روژ
از هم پاشیدن انحلال
استوار شدن ثبوت
انجمن محفل
اندام چشایی مذاق
باده می
بالادست مافوق
بخشیدن امرزیدن
برجستگی لاستیک اج
بردگی رق
به خاک سپردن تدفین
به مکه رفته حاجی
پادشاهی کیی
پایین هر چیز ذیل
پول غنا سدی
پیشامد حادثه
جانشین پادشاه ولیعهد
جنگ کارزار
خشم و قهر وژ
داستانها قصص
دورتر اقصی
رطوبت نم
روی و رخساره خد
زمان مرگ ممات
زمستان شتا
سبکسر جلف
سخت و دشوار شاق
سعی و کوشش جدیت
سه تا ثلاث
سهم برده از اموال مرده ارث
شبیه مانند
شترران حادی
شهری در فرانسه رن
شکل، هیئت طرز
ظلم ستم
عدد فوتبالی اا
عضو ارگان
علم پزشکی طب
عمل آرد کردن غلات اسیا کردن
قسمتی از خانه اتاق
گرد و مدور قلقلی
گفتگو بحث
گمان می‌رود یحتمل
گیاه خوراکی سبزی
لاغر غث
مفهوم سخن فحوی
مقابل زن مرد
موج متوسط رادیو امدبلیو
ناله و فغان ژح
نام ترکی اد
نان‌خورشی از اسفناج و کدو بورانی
نظیر، مانند همتا
نور خورشید شعاع
نوعی سردرد میگرن
نوعی لباس بلند مردانه قبا
نیشتر رگزن اگر
هزاران بلبل
هلاک یا هلاکت ضل
واحدی در سطح ار
وقت‌ها اوقات
کردارها افعال
کریستال بلور
کفیل ضامن
کلمه افسوس اه
کیفر همسنگ جرم قصاص
یونجه قت

آرزومندی شوق
آهک کلس
ابر سحاب
از اعداد تک رقمی هشت
از بازیگران «واسطه» مهران احمدی
از بازیگران سریال «برادر» گلاره عباسی
از حروف مقطعه قرآن حم
از درندگان جنگل پلنگ
افسونگر ساحر
انگور نارس غوره
اهلی نیست وحشی
بازگرداندن استرداد
بازیگر «نفس» نرگس ابیار
بدکار شریر
برادر پدر عم
برخورداری استمتاع
برعکس وارونه
بند و زندان لگ
بهشت شداد ارم
پرستار نرس
پرسش از مکان کجا
پیمان عهد
توانایی یارگی
توانستن یارستن
توانگر منعم
جایی که دزد بسیار باشد دزد بازار
جمله قرآنی ایه
چوبفرش پارکت
حد و اندازه شمار
حرف صریح رک
حرف فاصله تا
حسد رشک
خارج ورزشی اوت
خانه‌ها بیوت
خط‌کش مهندسی تی
خو گرفتن انس
دختر ترک قز
دلیل و برهان حجت
دور کردن دفع
دوره دبستان ابتدایی
راهنما مرشد
رماد خاکستر
روان روح
روحانی زرتشتی مغ
سر و سامان نوا
سراپرده تتق
سفید ترکی اق
سنگدل قسی القلب
سوسمار ضب
شبانگاه مسا
شک و تردید ریب
صد سال قرن
ضعیف سست
طلای سیاه نفت
ظرف آبجوش کتری
عاقبت جوینده یابنده
عسس شبرو
علامت مفعولی را
علم پزشکی طب
فیلمی از مسعود اطیابی شرطاول
فیلمی از کیومرث پوراحمد اتوبوس شب
قطع مسافت سفر
قلعه حکومتی ارگ
گل سرخ ورد
گیاه سرشوی سدر
لنگه بار تا
ماتم و اندوه عزا
مجلس شیوخ سنا
محکم کردن شد
مخفف راه ره
مذکر نر
مرد سنگ انداز رداس
مرغ می‌رود جا
مریض و ناخوش سقیم
مزه حقیقت تلخ
منافق دورو
مهار شتر ورس
موی بلند گیس
میل و هوس هوا
ناتوان زار
نت میانی لا
نرم‌دلی رحم
نظریه پیشنهادی تز
هادی و مرشد رهنما
هراس ترس
کارگردان فیلم عصبانی نیستم رضا درمیشیان
کتابچه مشق دفتر
کهنسال مسن
یارانه سوبسید
یاری کننده ممد

آبرو و قدر اعتبار
آبشخور مشرب
آرواره سق
آز حرص
آزمون‌ها و آموخته‌ها تجارب
ابهت شکوه
اتحادیه‌ای از چند شرکت کارتل
اثر سیامک گلشیری خفاش شب
احمق بی شعور
از ادات تشبیه سا
از پیامبران یعقوب
از رنگ‌ها ابی
از هم پاشیده وارفته
استخوان‌شکسته را جا می‌اندازد شکسته بند
اسفناج رومی بتهو
انبار ته کشتی خن
بالاترین درجه نظامی ارتشبد
بامداد صبح
بجز الا
بدل عوض
بزرگ و گنده گت
بزرگتر ارشد
بستن، دوختن رتق
بعلاوه وانگه
بلندی صدا ولوم
بند و بست بش
بنده عبد
بین، میان لا
بیکاره لش
پاکیزه کردن تهذیب
پشت عقب
پشت لب مرد سبیل
پند دادن وعظ
پوچ، بی‌اعتبار هیچ
تأثیرگذار موثر
تفاله تخ
تیشه بزرگ تش
تیفوئید حصبه
تیم فوتبال اسپانیایی المریا
جونده خانگی موش
چینه دیوار دای
حفظ کننده ضابط
حق‌الشرب اب بها
خاموش کردن اطفا
خجسته سعد
خدای دراویش هو
خشکی و قاره بر
خوردنی ته قابلمه تهدیگ
دارای مقدار کم کوچولو
داروی ضد تب تببر
دانه انگور حب
در آمیختن شبک
دنباله و پیامد عقبه
دور کننده دافع
رژیم، حکومت نظام
رنگین کمان نوس
روان روح
روز بعثت مبعث
روکش دندان مینا
ریختن آب صب
زشت انر
ساختمانی بر گور ضریح
سالم و تندرست سر و مرو گنده
سپس وانگهی
شاعر سده سوم و چهارم هجری شهید بلخی
شهر کوچک شهرک
شیپور شکارچیان بورو
شیر عرب لبن
صمغ ژد
عدد هیچ صفر
عقربه‌ای در ساعت ثانیه شمار
فرومایگی رذیلت
قدرت و نفوذ اتوریته
قسم و گونه نوع
قیمت بازاری فی
گفتگوی اینترنتی چت
گلو فشرده خفه
مالک شدن تصرف
مجوس گبر
محل سپاهیان لشکرگاه
مسابقه تیم‌های همشهری دربی
مطلع اگاه
معلم فرهنگی
ممارست تمرین
مواجه شدن طرف شدن
مورچه ریز ذر
میوه، بار ثمر
نام قدیم کلیبر بذ
نشانه‌ها اعلام شکسته بند
نوار نور طیف
نوعی بیماری عفونی مسری وبا
نکوهش ضم
نی توخالی نال
نیکوکار برره
همان بوته است بته
واحد شمارش نفت بشکه
وسیله واکس زدن فرچه
کرانه، ناحیه شق
کشور آفریقایی سودان جنوبی
کشور پر جمعیت چین
کلام پرسشی چرا
کودک و بچه طفل

آهو غزال
اثر جرج اورول روزهای برمه
اثر منصور یاقوتی سال کورپه
ادیت ویرایش
از شهرهای استان سمنان میامی
از فرشتگان مقرب جبرییل
از مذاهب بودایی ذن
بالا رفتن تصاعد
باید خودمانی باس
بلی آلمانی یا
بیم پروا
بیهوده صرف کردن اتلاف
پایتخت ایسلند ریکی اویک
پدر شعر پارسی رودکی
پرحرف وراج
پرخاش و عصبانیت عتاب
پیدا کرده یافته
پیروزی ظفر
تابلویی از کمال الملک مرد مصری
تب مالت بروسلوز
تحقیق بررسی
تساوی و برابری همتایی
توانگر متمول
جامعه‌ها جوامع
جمع فیلسوف فلاسفه
جوجه تیغی راورا
چکیدن آب رش
حالت نشستن مؤدبانه چهار زانو
حلق گلو
درخشان منیر
دردها الام
دیکته املا
ریزگان جزییات
زره ساز زراد
سخن منظوم شعر
سلول یاخته
سوسمار ضب
شگرد فن
شهر خوزستان گتوند
شهر کردستان ده گلان
شهر کرمان فاریاب
طاقت یارایی
غذایی از جگر پاته
فرسوده نخ نما
قبض پرداخت رسید
قوه ذاکره حافظه
گرفتگی و مانع گیر
گریه با سوز زار
گناه ذنب
گناه زیف
گناهان معاصی
گیاهی با برگ‌های درشت و بدبو تاتوره
مدح ستایش
مرده میت
مرکز استان مرکزی اراک
مظهر باریکی مو
من را مرا
میرا فانی
ناگاه هوازی
نخستین حرف یونانی الفا
نشانه ایت
نور ماه مهتاب
نوعی روانداز پتو
همنشینی مجالست
واحد پول ژاپن ین
وحشت کردن هراسیدن
وسیله احتیاطی یدکی
وسیله تقویت شنوایی سمعک
ویتامین جدولی کا
ویران خراب
کلام استفهام عرب هل
کلام معتبر نص
کلام و نطق سخن

آدرس نشانی
آرزو کردن تمنی
آزمندی شح
آقای آلمانی هر
آهوی ختن اف
ابر باران زا صیب
اثر امین فقیری غم های کوچک
اثر محمدرضا شفیعی کدکنی شب خوانی
از این جهت لهذا
از پرندگان شکاری شاهین
اصول و عقاید هیتلری نازیسم
اهل افغانستان افغان
باطل کننده مبطل
بدزبان فحاش
برجستگی لاستیک اج
بصیرت بینش
بی‌غیرت بی حمیت
بی‌فایده و بیهوده باطل
پارچه نخی نازک چیت
پاروی قایقرانان فه
پایتخت گینه استوایی مالابو
پنداشت تخیل
تابلوی معروف داوینچی مونالیزا
توده غله پاک شده راژ
تیرگی تاری
جار و جنجال غوغا
جفت‌ها ازواج
جمله قرآنی ایه
چشم به راه بودن انتظار
خانه کد
خسران ضرر
خمیده گوژ
خیابان درختکاری شده بولوار
دریاها بحار
دستکاری عکس رتوش
دو یار هم‌قد اا
رب النوع مصری را
زن یا مرد بودن افراد جنسیت
زنگ جرس
سرما خوردن چاییدن
سوراخی در کوه غار
شمشیر تیغ
شهر کردستان بیجار
ضربه‌ای با پا تیپا
ضمیر اشاره این
طایفه کریم‌ خان زند
ظرف سفالی بزرگ تغار
عالم الهی لاهوت
عضو راهرو پا
غذا دادن تغذیه
فام و رنگ لون
گرفتار بیماری مبتلا
لباس روی لباس‌ها روپوش
مالک و صاحب ذو
ماه سرد دی
ماهی فلکی حوت
مبتنی بر علم اکادمیک
مرغی شکاری قوش
من و تو ما
مکر و فریب کید
ناپخته خام
نظیر، مانند همتا
نوعی کفش قدیمی گیوه
نیاز حاجت
هزار کیلو تن
هیبت صولت
واحد پول سنگال فرانک
وزن کردن توزین
کاشف باسیل سل کخ
کشته قتیل
کلفت ضخیم
یک پنجم خمس

آبگیر ژی
آبکی رقیق
آدم بدقلق نرو
آروغ رغ
آشکار کننده کاشف
اثر صادق هدایت افسانه افرینش
اثر فئودور داستایفسکی خواب عموجان
اثر منصور یاقوتی چشمه ی چکاک
اثر مولیر امفی ترویون
اثر ویلکی کالینز زن سپید پوش
از افعال ربطی بود
از بت‌های جاهلیت ود
از حروف یونانی یتا
از خدایان مصر رع
از مراسم بزرگداشت چهلم
اصلا و ابدا هرگز
اصلاح کردن جامه رفو
الفبای موسیقی نت
انگبین ظی
بازی کردن لهو
باقی جان نا
بخشش وهب
برجسته زیر گونه لپ
بریدن شاخه‌های زاید هرس
به تنهایی یکی
به جا آوردن عهد وفا
به درازا کشاندن طولدادن
به دست آوردن کسب
به شگفت آمدن تعجب
پوشش و محافظ حفاظ
پیامبران رسل
تازیانه شلاق
تیم فوتبال فرانسوی بوردو
چاه چه
چهار من تبریز ری
حرف نوروزی سین
خالی تهی
خرابی، ویرانی هدم
خراش اندک در سطح چیزی زدگی
خشک مزاج یبس
خلق شده افریده
درخواست طلب
دود کردن دخ
دوستدار محب
راه فرود و صعود خانه پله
رشته کوهی در اروپا الپ
رشته، نخ خیط
رود فرانسه رن
زبان اختراعی دکتر زامنهوف اسپرانتو
زمین خورده ساقط
زنبور عسل نحل
زیرکی و هوشمندی دها
سازی کوبه‌ای سنج
سپیده‌دم فجر
سرازیری نشیب
سست و ناتوان زپرتی
سقف سغ
شالوده و بنیاد اس
شتر بارکش لوک
شکن چین
صندوق داخل اتومبیل داشبرد
ضمیر فرانسوی وو
طولانی‌ترین رود ایران قزل اوزن
علت سبب
عمل زدودن کف از لباس اب کشیدن
فروتنی خشوع
فرومایه خس
فریب نیرنگ
فلز رخساره روی
گستردن بسط
گمراهی غی
گوشت بریان شوی
گیره جراحی پنس
مؤسسه حمل و نقل کالا باربری
مارکی بر خودکار بیک
مالک ذا
مباشر کارپرداز
مقابل نقد قسطی
مقیاس طول پا
منحل کردن برچیدن
منفرد یکه
میوه سخت پوست نارگیل
نوعی قایم باشک سک سک
نوعی لباس بلند مردانه قبا
واحد پول ساموآ تالا
واحد پول مالزی رینگیت
وسیله الت
کشور آفریقایی توگو
کفشدوز کفاش
کم پشت تنک

بدون تصویر

جواب مراحل 891 تا 900 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 581 تا 590 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 751 تا 760 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 161 تا 170 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 341 تا 350 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 371 تا 380 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.