بدون تصویر

جواب مراحل 871 تا 880 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از عناصر شیمیایی کربن
افقی ۱ تبهکاران اشرار
افقی ۱ اسب زرد سمند
افقی ۲ عدسی ابژکتیو
افقی ۲ این پستاندار هماوردی برای خود روی کره خاکی نمی‌بیند نهنگ
افقی ۲ کلمه ربط چو
افقی ۳ ویتامین معروف کا
افقی ۳ منطقه‌ای ییلاقی در کرج اسارا
افقی ۳ خدمتکار مرد نوکر
افقی ۴ بخش تیز چاقو لبه
افقی ۴ یکی از ایالت‌های جنوبی امریکا الاباما
افقی ۴ بی‌درنگ انی
افقی ۵ جوانمردی فتوت
افقی ۵ کوزه ادبی سبو
افقی ۵ روش و رفتار سیرت
افقی ۶ قوری بزرگ کتری
افقی ۶ ماهوت پاک کن شت
افقی ۶ بمب پرتابی نارنجک
افقی ۷ روزها ایام
افقی ۷ شفابخش است دارو
افقی ۷ غیرت رگ
افقی ۷ نور کم سو
افقی ۸ از تیم‌های معتر کرواسی دیناموزاگرب
افقی ۹ چارق شم
افقی ۹ بوی ماندگی نا
افقی ۹ گرفتگی زبان لکنت
افقی ۹ اکنون اینک
افقی ۱۰ انقباض ناگهانی عضلات اسپاسم
افقی ۱۰ عدد یک رقمی سه
افقی ۱۰ سوراخ لاستیک چرخ پنچر
افقی ۱۱ واحد پول ایران ریال
افقی ۱۱ شهری در آذربایجان غربی خوی
افقی ۱۱ رکورددار بیشترین گل زده در بازی‌های مقدماتی جام جهانی دایی
افقی ۱۲ افسون ورد
افقی ۱۲ توشه سفر سازوبرگ
افقی ۱۲ مخفف از ما زما
افقی ۱۳ لزوم امری وجوب
افقی ۱۳ شنونده نیوشا
افقی ۱۳ ارجمندی عز
افقی ۱۴ خرمای پخته رب
افقی ۱۴ ارث برنده وارث
افقی ۱۴ محتاج نیازمند
افقی ۱۵ با سوز آید گداز
افقی ۱۵ گردهمایی همایش
افقی ۱۵ همنشین ندیم
عمودی ۱ هدهد کاکلی
عمودی ۱ از مناظر دیدنی شهرستان الیگودرز ابشاروارگ
عمودی ۲ ساز قدیمی رباب
عمودی ۲ داغ کردن کی
عمودی ۲ طریق مسیر
عمودی ۲ چاره بد
عمودی ۳ برف ریزه بژ
عمودی ۳ عدد دو رقمی هفتاد
عمودی ۳ شاگرد مغازه پادو
عمودی ۴ نیروگاه شمال ایران نکا
عمودی ۴ معادل پایانه ترمینال
عمودی ۴ گردو جوز
عمودی ۵ برابری تساوی
عمودی ۵ سوره مردم ناس
عمودی ۵ منفک سوا
عمودی ۶ استان ایالت
عمودی ۶ رنجوری دا
عمودی ۶ مکالمه به وسیله تلگراف یا تلفن مخابره
عمودی ۷ کنکاش شورا
عمودی ۷ فراگیرنده شامل
عمودی ۷ چین‌های ریز و درهم موی سر وز
عمودی ۷ سپس عرب ثم
عمودی ۸ تنگ شدن حفره‌ها و مجاری و عروق بدن ابستروکسیون
عمودی ۹ پسوند دال بر زمان ان
عمودی ۹ ماه سریانی اب
عمودی ۹ سنگ ترازو وزنه
عمودی ۹ عضو صورت بینی
عمودی ۱۰ هدایتگر رهنمون
عمودی ۱۰ همراه آشغال ات
عمودی ۱۰ قلندر درویش
عمودی ۱۱ نوعی شورلت نوا
عمودی ۱۱ ارغنون ارگ
عمودی ۱۱ مهانی برای عروس و داماد پاگشا
عمودی ۱۲ قلاب کفش سگک
عمودی ۱۲ بی‌اعتنایی سرگرانی
عمودی ۱۲ گازی در جو ازن
عمودی ۱۳ رودی در آلمان راین
عمودی ۱۳ تهیدست بیچیز
عمودی ۱۳ سبک جامه و آرایش مد
عمودی ۱۴ آوایی به معنی نه نچ
عمودی ۱۴ نرگس عرب نرجس
عمودی ۱۴ یکی از دو جنس نر
عمودی ۱۴ مفهوم معنی
عمودی ۱۵ داستانی از چارلز دیکنز دوریتکوچک
عمودی ۱۵ نفسی که از سینه برآید بازدم

افقی ۱ یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران است که به عنوان چهارمین اثر ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است تختسلیمان
افقی ۱ پسندیده و مطابق روز الامد
افقی ۲ واحد سازنده پروتئین اسیدامینه
افقی ۲ نام سردار دلیر اشک سیزدهم که کراسوس رومی را شکست داد سورنا
افقی ۳ دوستان یاران
افقی ۳ آب‌بند سد
افقی ۳ از طوایف ترکمن اتابای
افقی ۴ بین سر و تنه گردن
افقی ۴ عدد ورزشی دو
افقی ۴ کارها امور
افقی ۴ تکرار حرفی رر
افقی ۵ پدر ترک اتا
افقی ۵ قمر سیاره اورانوس میراندا
افقی ۵ شیوه و فریاد ضجه
افقی ۶ چرک، ریم درن
افقی ۶ باور قلبی یقین
افقی ۶ زمزمه کردن ترنم
افقی ۷ سدی در جنوب دز
افقی ۷ تیم فوتبالی در یونان ااک
افقی ۷ خط عابر پیاده اا
افقی ۷ از میوه‌ها گلابی
افقی ۸ حق اشتراک ابونمان
افقی ۸ نوعی طبل بزرگ بالابان
افقی ۹ نامطلوب و بی‌ارزش وازده
افقی ۹ از شام تا بام شب
افقی ۹ تاس کچل
افقی ۹ رمق آخر نا
افقی ۱۰ نوسان‌های فرعی صوت طنین
افقی ۱۰ ناب و بی‌غش خالص
افقی ۱۰ نان‌بند یوک
افقی ۱۱ نزد لدن
افقی ۱۱ بیلان راندمان
افقی ۱۱ رود روسیه لنا
افقی ۱۲ خشکی بر
افقی ۱۲ غلاف پنبه غوزه
افقی ۱۲ پهلوان یل
افقی ۱۲ اقیانوس کبیر ارام
افقی ۱۳ نزدیکی و پیوستگی اقتران
افقی ۱۳ شهر و استانی به همین نام قم
افقی ۱۳ از روی میل و قصد ارادی
افقی ۱۴ دعای بد نفرین
افقی ۱۴ رمان معروف جک لندن سفیددندان
افقی ۱۵ پایتخت ویتنام هانوی
افقی ۱۵ از غذاهای برنجی استامبولی
عمودی ۱ جنگل خاص مناطق سردسیر روسیه تایگا
عمودی ۱ با خواست و اراده خود داوطلبانه
عمودی ۲ ضرر و زیان خسارت
عمودی ۲ از گل‌های باغچه‌ای زباندرقفا
عمودی ۳ اشک دوم، شاه اشکانی تیرداد
عمودی ۳ دارای ارزش و اعتبار وزین
عمودی ۳ فیلم امیر قویدل ترن
عمودی ۴ تیم فوتبالی در فرانسه سدان
عمودی ۴ دور کردن راندن
عمودی ۴ فریاد بلند غریو
عمودی ۵ گودال لان
عمودی ۵ پایتخت بحرین منامه
عمودی ۵ فیلم آلفرد هیچکاک روانی
عمودی ۶ دریا یم
عمودی ۶ ماه سرد دی
عمودی ۶ ویتامین جدول کا
عمودی ۶ ذخیره کننده برق خازن
عمودی ۷ از رودها و ایالت‌های آمریکا میسوری
عمودی ۷ هدف تیر نشانه
عمودی ۷ پسوند شباهت سا
عمودی ۸ رشته‌کوه آمریکای جنوبی اند
عمودی ۸ سرور اقا
عمودی ۸ راهنما بلد
عمودی ۸ زندان پرنده قفس
عمودی ۹ عدد منفی نه
عمودی ۹ دندان‌های نیش انیاب
عمودی ۹ دوستی و یکرنگی صمیمیت
عمودی ۱۰ از راه رسیدن امدن
عمودی ۱۰ صدمه و آسیب اک
عمودی ۱۰ سرخ کمرنگ ال
عمودی ۱۰ مادر لر دا
عمودی ۱۱ خط فرضی زمین استوا
عمودی ۱۱ برگزیده و انتخاب شده گلچین
عمودی ۱۱ نخستین پیامبر الهی ادم
عمودی ۱۲ رود فرانسه لوار
عمودی ۱۲ درخشش تلالو
عمودی ۱۲ خرگوش ارنب
عمودی ۱۳ حاجت و مقصود ارب
عمودی ۱۳ زرگر ضراب
عمودی ۱۳ از ایالت‌های غرب آمریکا کلرادو
عمودی ۱۴ از بناهای دیدنی اصفهان که طراح آن شیخ بهایی بوده است منارجنبان
عمودی ۱۴ تنیسور نامدار اسپانیایی نادال
عمودی ۱۵ کنایه از آسمان دایرهمینا
عمودی ۱۵ مؤلف کتاب الغدیر امینی

افقی ۱ از روی احتیاط عمل کردن دستبهعصاراهرفتن
افقی ۲ مخترع فرانسوی خط نابینایان بریل
افقی ۲ نوعی لباس ضد آب بارانی
افقی ۳ منقار کوتاه نک
افقی ۳ راست و درست صواب
افقی ۳ آنکه هرگز نیاسود حسود
افقی ۳ به اندازه مک
افقی ۴ سگ بیمار هار
افقی ۴ دوست و همنشین خودمانی ایاق
افقی ۴ زمان ناچیز ان
افقی ۴ دورویی ریا
افقی ۵ تولیدی از صنایع نظامی موشک
افقی ۵ رو به رو مقابل
افقی ۵ زبان لسان
افقی ۶ نوعی کیک تیتاپ
افقی ۶ یک چهارم ربع
افقی ۶ شطرنج‌باز هندی نایب قهرمان جهان اناند
افقی ۷ از اعداد ترتیبی دهمین
افقی ۷ صمغ انگم
افقی ۸ تکرار حرف خوردنی نن
افقی ۸ جبرئیل ناموساکبر
افقی ۸ غذای ساده اش
افقی ۹ دارای درون آکنده از چیزی توپر
افقی ۹ موسیقی‌دان بزرگ آلمانی «زیگفرید» واگنر
افقی ۱۰ قصه‌گویی نقالی
افقی ۱۰ سال گذشته پار
افقی ۱۰ سریالی از داریوش فرهنگ راهشب
افقی ۱۱ ارث برنده وارث
افقی ۱۱ مبارک میمون
افقی ۱۱ سبک ادبی صائب هندی
افقی ۱۲ جای مورد احترام حرم
افقی ۱۲ مخفف از او زو
افقی ۱۲ مرکز اتم هسته
افقی ۱۲ از ظروف آشپزخانه دیگ
افقی ۱۳ زیر پا مانده له
افقی ۱۳ جوان برنا
افقی ۱۳ خانه ییلاقی ویلا
افقی ۱۳ خم پارچه تا
افقی ۱۴ از جنس روی رویینه
افقی ۱۴ مستمری روزانه جیره
افقی ۱۵ خواننده سریال نابرده رنج احسانخواجهامیری
عمودی ۱ فرومایه دونهمت
عمودی ۱ مثنوی از شیخ بهایی نانوحلوا
عمودی ۲ جستجو کردن کاویدن
عمودی ۲ هر یک از پنج خشکی عالم قاره
عمودی ۳ شهر مصر باستان تب
عمودی ۳ نوعی آش رشته
عمودی ۳ نرده کنار ایوان تارم
عمودی ۳ خاک سفالگری رس
عمودی ۴ لکه سفید روی پوست برص
عمودی ۴ مشترک‌المنافع کامنولث
عمودی ۴ مار بزرگ بوا
عمودی ۵ فیلمی از رسول ملاقلی‌پور هیوا
عمودی ۵ متوالی پیاپی
عمودی ۵ طلایی زرین
عمودی ۶ علامت‌ها علایم
عمودی ۶ یوزپلنگ نمر
عمودی ۶ شهر المپیکی آلمان مونیخ
عمودی ۷ لقب امام پنجم شیعیان باقر
عمودی ۷ عدد هندسی پی
عمودی ۷ رب‌النوع مصریان انو
عمودی ۸ الفبای آبادانی اب
عمودی ۸ کتابی از عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر در آداب معاشرت و کشورداری قابوسنامه
عمودی ۸ علامت جمع ها
عمودی ۹ نشاط راح
عمودی ۹ نیم صدای بره بع
عمودی ۹ نویسنده فرانسوی قرارداد اجتماعی روسو
عمودی ۱۰ فرستادن ارسال
عمودی ۱۰ پژواک صدا اکو
عمودی ۱۰ حاصل نتیجه
عمودی ۱۱ وسیله سنگین مطبخ هاون
عمودی ۱۱ محل ذخیره کالا انبار
عمودی ۱۱ نامی دخترانه هلیا
عمودی ۱۲ فرصت‌طلب رند
عمودی ۱۲ بارانداز لنگرگاه
عمودی ۱۲ باغ شیراز ارم
عمودی ۱۳ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۳ تصویرگر رسام
عمودی ۱۳ گذارند نهند
عمودی ۱۳ خطاب نزدیک هی
عمودی ۱۴ وسط میان
عمودی ۱۴ بزرگتر بودن ارشدیت
عمودی ۱۵ خیرخواه نیکاندیش
عمودی ۱۵ کار بی‌مزد بیگاری

افقی ۱ بندباز اکروبات
افقی ۱ اختراع برادران رایت هواپیما
افقی ۲ ناگزیر و ناچار لابد
افقی ۲ ضمیر مفعولی مرا
افقی ۲ گروه نوازندگان ارکستر
افقی ۳ از گناهان کبیره زنا
افقی ۳ دیواره موج‌شکن دریایی کرانهدار
افقی ۳ یازده اا
افقی ۴ ویتامین جوانه گندم ای
افقی ۴ سخت و شدید قسی
افقی ۴ کسی که پوست حیوانات ذبح شده را می‌کند سلاخ
افقی ۴ آشتی سلم
افقی ۵ دوستی ولا
افقی ۵ بخشنده‌تر اجود
افقی ۵ حاشیه کتاب هامش
افقی ۶ به جواهر آراسته مرصع
افقی ۶ مکان بدون هوا خلا
افقی ۶ فداکار نثار
افقی ۷ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۷ معادل فارسی آن «بسپار» است پلیمر
افقی ۷ نام ترکی اد
افقی ۷ گل بتونه مل
افقی ۸ قاره سیاه افریقا
افقی ۸ بهره‌مند و موفق کامیاب
افقی ۹ گرفتنی از هوا بل
افقی ۹ سیلی تس
افقی ۹ ستایش کردن ستودن
افقی ۹ صوت صدا
افقی ۱۰ از وسایل آزمایشگاه بوته
افقی ۱۰ شهری در فرانسه لره
افقی ۱۰ دیدار طلعت
افقی ۱۱ حرکت و جابجایی رانش
افقی ۱۱ گواه شاهد
افقی ۱۱ قسمتی از ترازو کفه
افقی ۱۲ تکنیکی فنی
افقی ۱۲ پدر از دست داده یتیم
افقی ۱۲ آرزو امل
افقی ۱۲ مهره‌ای در شطرنج رخ
افقی ۱۳ عنصر تیروئید ید
افقی ۱۳ ثبت نام نامنویسی
افقی ۱۳ پرسش از مکان کجا
افقی ۱۴ یکی از دو الماس معروف که نادرشاه آن را از هندوستان به غنیمت آورد کوهنور
افقی ۱۴ بنای مرتفع شار
افقی ۱۴ صفت بهشت برین
افقی ۱۵ فیلسوف ملقب به شیخ اشراق سهروردی
افقی ۱۵ تقویم سالنامه
عمودی ۱ بیماری زوال عقل الزایمر
عمودی ۱ از وسایل پر استفاده ژیمناستیک بارفیکس
عمودی ۲ معدنی کانی
عمودی ۲ واحد پول ایران و عربستان ریال
عمودی ۲ غم و غصه اندوه
عمودی ۳ پول نامشروع ربا
عمودی ۳ وصف کننده وصاف
عمودی ۳ پسران بنی
عمودی ۳ همه را شامل می‌شود هر
عمودی ۴ دوستی ود
عمودی ۴ فلزی است نرم و نقره‌ای رنگ قلع
عمودی ۴ دستکاری روی عکس رتوش
عمودی ۴ گهواره بچه ننو
عمودی ۵ حدیث معروف نبوی کسا
عمودی ۵ از رشته‌های دوچرخه‌سواری پیست
عمودی ۵ سرگرد قدیم یاور
عمودی ۶ جمله دستوری امری
عمودی ۶ انسان‌ها خلق
عمودی ۶ اثری از ریچارد رایت هشتمرد
عمودی ۷ دیوار بلند ترا
عمودی ۷ از پیامبران الیاس
عمودی ۷ اشاره به نزدیک این
عمودی ۸ هماهنگی انسجام
عمودی ۸ وسیله‌ای جهت گرفتن موش تلهموش
عمودی ۹ میوه باب گلو هلو
عمودی ۹ حد نصاب ورزشی رکورد
عمودی ۹ گل نومیدی یاس
عمودی ۱۰ زمین را خالی کردن وادادن
عمودی ۱۰ کلیسایی در ارومیه اده
عمودی ۱۰ گرفتاران اسرا
عمودی ۱۱ گاو کوهی اراخ
عمودی ۱۱ هشتم تازی ثامن
عمودی ۱۱ مقابل کیفی کمی
عمودی ۱۲ بسیار ناراحت پکر
عمودی ۱۲ راهنما هادی
عمودی ۱۲ کودک و نوزاد طفل
عمودی ۱۲ ریشه بن
عمودی ۱۳ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۳ پرنده آش سرد کن سار
عمودی ۱۳ واحد شمارش درخت اصله
عمودی ۱۳ اجاره‌خانه کرا
عمودی ۱۴ دردمند متالم
عمودی ۱۴ کسی که چیزی را کشف کند مبدع
عمودی ۱۴ لقب شیطان رجیم
عمودی ۱۵ اطمینان خاطر ارامشدل
عمودی ۱۵ کوره اتشخانه

افقی ۱ بنیانگذار حکومت ماد دیااکو
افقی ۱ بیماری نرمی استخوان راشیتیسم
افقی ۲ آبونمان نشریه اشتراک
افقی ۲ از بنیانگذاران آلمانی جامعه شناسی تفهیمی دیلتای
افقی ۳ سقف دهان سق
افقی ۳ از اجزای آشپزخانه کابینت
افقی ۳ مارال درهم لاامر
افقی ۴ میوه‌ای که برای بیماران قندی ضرری ندارد توت
افقی ۴ دفاع فوتبال بک
افقی ۴ طمع از
افقی ۵ صدمه اسیب
افقی ۵ خیلی گرم داغ
افقی ۵ بویایی شم
افقی ۵ مادر ترک انا
افقی ۶ دی متامفتامین هیدروکلرید کریستال
افقی ۶ پاکیزه و ادب کردن نفس تهذیب
افقی ۷ گشاده وا
افقی ۷ قطع سینمایی کات
افقی ۷ سیاره ناهید زهره
افقی ۷ قوت لایموت نان
افقی ۸ آب ویرانگر سیل
افقی ۸ سرشوی گیاهی سدر
افقی ۸ دلداده عذرا وامق
افقی ۸ دل آزار کهنه نو
افقی ۹ از انواع شنا کرال
افقی ۹ یار اسطرلاب رمل
افقی ۹ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۰ از آن سو، حرکات و اعراب یک کلمه را جدا کردن است یجه
افقی ۱۰ از سنگ‌های قیمتی یاقوت
افقی ۱۰ بهشت فردوس
افقی ۱۱ نامی دخترانه مهناز
افقی ۱۱ ششمین پادشاه بابل حمورابی
افقی ۱۲ اصفهان قدیم جی
افقی ۱۲ گوشت گیاهی سویا
افقی ۱۲ از درختان جنگلی راش
افقی ۱۲ اصلاح درخت هرس
افقی ۱۳ هنر بیگانه ارت
افقی ۱۳ فلز سرخ مس
افقی ۱۳ ضمیر غائب او
افقی ۱۴ لاغر و نحیف نزار
افقی ۱۴ امتحان کتبی برای دریافت گواهینامه رانندگی اییننامه
افقی ۱۵ تنگه آبی در قسمت جنوبی دریای سرخ به اقیانوس هند بابالمندب
افقی ۱۵ دلداده بیژن منیژه
عمودی ۱ خالق روسی رمان‌هایی چون «قمارباز» و «تسخیرشدگان» داستایوسکی
عمودی ۱ سمت و طرف جانب
عمودی ۲ کمانه قوس
عمودی ۲ جلال الممالک ایرجمیرزا
عمودی ۳ یازده اا
عمودی ۳ علامت انتخاب گزینه صحیح تیک
عمودی ۳ سومین شهر بزرگ هلند لاهه
عمودی ۳ از وسایل بازی کودکان تاب
عمودی ۴ مروارید چشم اشک
عمودی ۴ پشم شتر برک
عمودی ۴ گرداگرد دهان نس
عمودی ۴ نشانه مفعول در جمله را
عمودی ۵ یار خاموش کتاب
عمودی ۵ دلسردی یاس
عمودی ۵ هذیان یاوه
عمودی ۶ از آن سو، امر به رفتن است ورب
عمودی ۶ کنایه از ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق فردی است دستدرازی
عمودی ۶ عزیز تازی ام
عمودی ۷ عشایر ایلات
عمودی ۷ توان رمق
عمودی ۷ لقب پیامبر اسلام امین
عمودی ۸ پایه رکن
عمودی ۸ از ماکیان غاز
عمودی ۸ در مراسم تقدیر داده می‌شود لوح
عمودی ۸ میر و آقا سید
عمودی ۹ دمای بالای بدن تب
عمودی ۹ سرگرمی لهو
عمودی ۹ سوغات گجرات تمر
عمودی ۹ آشکار شدن نب
عمودی ۱۰ محکم شد
عمودی ۱۰ مرتجع لاستیکی کش
عمودی ۱۰ از انواع موسیقی راک
عمودی ۱۰ قطار، متشکل از آن است واگن
عمودی ۱۱ دانشگاهی معتبر در آمریکا ییل
عمودی ۱۱ در مظان اتهام قرار دارد متهم
عمودی ۱۱ از کفپوش‌های خانه فرش
عمودی ۱۱ از حروف انگلیسی ام
عمودی ۱۲ سعی تلاش
عمودی ۱۲ قره قوروت قارا
عمودی ۱۲ سبزه چمن
عمودی ۱۳ حرف نهم الفبای یونانی یتا
عمودی ۱۳ خواست اذن
عمودی ۱۳ دعای صبح جمعه ندبه
عمودی ۱۳ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۱۴ سلسله‌ای که پس از طاهریان روی کار آمد سامانیان
عمودی ۱۴ باهوش ویرا
عمودی ۱۵ منشی کم سواد میرزابنویس
عمودی ۱۵ اتاقک‌های فلزی بسیار بزرگ برای نگهداری یا پرورش چیزی سوله

افقی ۱ مستشرق خاورشناس
افقی ۱ خودداری کردن امتناع
افقی ۲ ماه آخر سال شمسی اسفند
افقی ۲ شیوه و منوال روال
افقی ۲ دیکته املا
افقی ۳ بچه چهارپایان نتاج
افقی ۳ کشور جزیره‌ای نزدیک انگلستان ایرلند
افقی ۳ شهر آرزو امل
افقی ۴ مروارید در
افقی ۴ شانه فلزی برس
افقی ۴ معاون هیتلر هس
افقی ۴ بدن و جسم اندام
افقی ۵ مجموعه ظروف غذاخوری سرویس
افقی ۵ کلک نارو
افقی ۵ نت پنجم سو
افقی ۶ رشد نمو
افقی ۶ خدمتکار پیر دادا
افقی ۶ سوراخ‌های ریز روی پوست مسام
افقی ۷ آبگیر برکه
افقی ۷ شنا کردن ابتنی
افقی ۷ دومین مهره گردن اسه
افقی ۸ قطب منفی باتری کاتد
افقی ۸ دودکش تنوره
افقی ۸ برادران انگلیسی دربار صفویان شرلی
افقی ۹ حیا و آزرم شرم
افقی ۹ پر شدن معده امتلا
افقی ۹ از دسرهای همراه غذا ترشی
افقی ۱۰ ساده‌لوح هالو
افقی ۱۰ کم اندک
افقی ۱۰ حیوان مسابقه اسب
افقی ۱۱ تصدیق انگلیسی یس
افقی ۱۱ جهنم دوزخ
افقی ۱۱ سم مهلک هلاهل
افقی ۱۲ روستای آجیل و تخمه تهران جابان
افقی ۱۲ دو یار هم‌قد اا
افقی ۱۲ مادر ترکی انا
افقی ۱۲ دوستی و علاقه ود
افقی ۱۳ رشد کردن نمو
افقی ۱۳ معاون دادستان دادیار
افقی ۱۳ ترسناک مهیب
افقی ۱۴ زبان مردم کشور گرجستان گرجی
افقی ۱۴ پایتخت سوریه دمشق
افقی ۱۴ صحرای اتمی آمریکا نوادا
افقی ۱۵ مافیای ژاپن یاکوزا
افقی ۱۵ تاکستان باغانگور
عمودی ۱ آل خاندان
عمودی ۱ ناو کشتیجنگی
عمودی ۲ حیوان بارکش استر
عمودی ۲ روده گوسفند مبار
عمودی ۲ شهر گدایان سامرا
عمودی ۳ پایبندی در دوستی وفا
عمودی ۳ وسیله نقلیه مناطق قطبی سورتمه
عمودی ۳ خرچنگ دراز بوجک
عمودی ۴ کارگر رنجبر
عمودی ۴ پیش شماره کد
عمودی ۴ به جا آوردن ادا
عمودی ۴ ضمیر خارجی یو
عمودی ۵ از افعال ربطی شد
عمودی ۵ عضو پیچ در پیچ شکم روده
عمودی ۵ از کوه‌های مهم کشور الوند
عمودی ۶ قاره پرجمعیت اسیا
عمودی ۶ تابستان تموز
عمودی ۶ همراه شکلک ادا
عمودی ۷ تصدیق فارسی اری
عمودی ۷ پرده‌برداری از کعبه سدانت
عمودی ۷ خدمتگزار خادم
عمودی ۸ از تقسیمات قرآنی سوره
عمودی ۸ بیماری آفریقایی ابولا
عمودی ۸ اثری از نیما یوشیج ایشب
عمودی ۹ فصیح السن
عمودی ۹ سرود و نغمه ترانه
عمودی ۹ کلمه احترام برای مردان اقا
عمودی ۱۰ نوعی آچار الن
عمودی ۱۰ مادر پیامبر اسلام امنه
عمودی ۱۰ پول امریکا دلار
عمودی ۱۱ غارتگر نفت ایران دارسی
عمودی ۱۱ حرکت و جنبش تکان
عمودی ۱۱ آخرین توان نا
عمودی ۱۲ صفت عدد تا
عمودی ۱۲ آواز نوا
عمودی ۱۲ شمشاد شر
عمودی ۱۲ دشت و صحرا هامون
عمودی ۱۳ سمبل و مظهر نماد
عمودی ۱۳ سپهبد مارشال
عمودی ۱۳ گرده قارچ هاگ
عمودی ۱۴ لقب کشور آفریقای جنوبی الماس
عمودی ۱۴ نوشته ساده سلیس
عمودی ۱۴ حرف پیروزی ویدو
عمودی ۱۵ هپروت عالمواهی
عمودی ۱۵ شکیبا بردبار

افقی ۱ شتر گاو پلنگ زرافه
افقی ۱ بلندمنظر و بی‌اعتنا به مال دنیا چشمودلسیر
افقی ۲ بت جاهلیت هبل
افقی ۲ چشم‌پوشی، عفو بخشایش
افقی ۲ کلام درویش یاهو
افقی ۳ رسم کننده راسم
افقی ۳ کشوری در آفریقا زییر
افقی ۳ پیامبر خوش‌صدا داوود
افقی ۴ توجه اعتنا
افقی ۴ حیوان وحشی دد
افقی ۴ آجر نصفه نیمه
افقی ۵ امر به ماندن بمان
افقی ۵ ترس وحشت
افقی ۵ مرادف آشغال ات
افقی ۶ کانون دایره مرکز
افقی ۶ شریف نجیب
افقی ۶ قیمت نرخ
افقی ۷ بخشش بی‌چشمداشت هبه
افقی ۷ برگشت از تصمیم انصراف
افقی ۷ از مرکبات لیمو
افقی ۸ مشاور رایزن
افقی ۸ مخفف آگاه اگه
افقی ۸ دهنه افسار
افقی ۹ وخامت امر وبال
افقی ۹ بخش سرپوشیده تالار مسجد شبستان
افقی ۹ مزه فلفلی تند
افقی ۱۰ قدرت زور
افقی ۱۰ ادعا دعوی
افقی ۱۰ ورزش خشن رگبی
افقی ۱۱ ریشه بن
افقی ۱۱ وسیله پرواز بالن
افقی ۱۱ داستان کوتاه نوول
افقی ۱۲ موضعی در مناسک حج مروه
افقی ۱۲ گشاده وا
افقی ۱۲ کثرت آمد و شد روارو
افقی ۱۳ از مظاهر زیبای طبیعی ابشار
افقی ۱۳ اثر سوختگی بر پوست تاول
افقی ۱۳ شهری در استان زنجان ابهر
افقی ۱۴ واحد پول مشترک اروپا یورو
افقی ۱۴ مددرسانی یاررسی
افقی ۱۴ خورشید شمس
افقی ۱۵ نوعی سنگ قیمتی یاقوتکبود
افقی ۱۵ رزیه چوب خاشاک
عمودی ۱ درخشنده زهرا
عمودی ۱ از بازیگران فیلم سیب و سلما بهروزبقایی
عمودی ۲ صنعتی در شعر رباعی
عمودی ۲ میمون دنیای قدیم بابون
عمودی ۲ نوعی مار بوا
عمودی ۳ زمان بی‌آغاز الست
عمودی ۳ نام پسرانه مهیار
عمودی ۳ محل طلوع آفتاب مشرق
عمودی ۴ کرسی واعظ منبر
عمودی ۴ نگاه خیره زل
عمودی ۴ تحسین فرنگی براوو
عمودی ۵ خمره بزرگ هب
عمودی ۵ ممکن بودن امکان
عمودی ۵ قاضی مسابقات داور
عمودی ۶ جانور پوست قیمتی خز
عمودی ۶ گازی در جو ازن
عمودی ۶ زبانه آتش شعله
عمودی ۶ عدد گلر یک
عمودی ۷ مزه کردن چشیدن
عمودی ۷ در حمام پیدا می‌شود صابون
عمودی ۷ پیچ و شکن تاب
عمودی ۸ ممکن است شاید
عمودی ۸ خوراکی از اسفناج نرگسی
عمودی ۸ ضد پشتک وارو
عمودی ۹ مخفف امیر میر
عمودی ۹ زیبایی و محبوبیت وجاهت
عمودی ۹ جنگ ناورد
عمودی ۱۰ پنبه‌دانه وش
عمودی ۱۰ لاغر نحیف
عمودی ۱۰ نوعی یقه ارو
عمودی ۱۰ بی‌حس لس
عمودی ۱۱ شب پیش از امروز دیشب
عمودی ۱۱ میوه خوشه‌ای انگور
عمودی ۱۱ گل منجمد یخ
عمودی ۱۲ فرومایگی لیامت
عمودی ۱۲ در هم پیچیده لف
عمودی ۱۲ آشوب، شورش بلوا
عمودی ۱۳ شهر استان مرکزی ساوه
عمودی ۱۳ تباهی، نابودی نیستی
عمودی ۱۳ عضو تنفس ماهی ابشش
عمودی ۱۴ ناگهانی یهو
عمودی ۱۴ آرزوی بزرگ ارمان
عمودی ۱۴ خدای هندوان برهما
عمودی ۱۵ به دام افتادن رودستخوردن
عمودی ۱۵ پل پیروزی ورسک

افقی ۱ مداخله کردن برای حل و فصل اختلاف بین دیگران پادرمیانی
افقی ۱ زمان روزه گشودن افطار
افقی ۲ کنترل کردن مهار
افقی ۲ پیچ و خم زلف شکن
افقی ۲ فیلمی به کارگردانی اکبر صادقی الما
افقی ۳ علامت بیماری تب
افقی ۳ آدم بینوا در بساط ندارد اه
افقی ۳ از هر طرف بخوانید جاهل است نادان
افقی ۳ ته چک سوش
افقی ۴ نانخورش ادام
افقی ۴ تپانچه تس
افقی ۴ ابزار لوازم
افقی ۵ داماد رستم گیو
افقی ۵ قطعه موسیقی که برای سه نوازنده ساخته شده است تریو
افقی ۵ شهر شیشه‌گران آلمان ینا
افقی ۵ فوت و فن کار لم
افقی ۶ یار شیرازی ول
افقی ۶ شهر خراسان رضوی فریمان
افقی ۶ زر خالص ساو
افقی ۷ گروه اسلامی تندروی معروف داعش
افقی ۷ درخت ضروری برای تولید ابریشم توت
افقی ۷ گرو گذاشته شده رهین
افقی ۸ پزشک و دانشمند آلمانی کخ
افقی ۸ سیل هین
افقی ۸ حبس طویل‌المدت ابد
افقی ۸ حرف خطاب ای
افقی ۹ اندیشیدن تامل
افقی ۹ از ارکان نماز نیت
افقی ۹ جمعیت یک کشور مردم
افقی ۱۰ قطعی برای کاغذ اسه
افقی ۱۰ نویسند اتریشی رمان شطرنج‌باز تسوایک
افقی ۱۰ آفت نباتی سن
افقی ۱۱ چله کمان زه
افقی ۱۱ کنار جنب
افقی ۱۱ سبزی خوراکی خودرو والک
افقی ۱۱ از روزنامه‌های معروف پاکستان جنگ
افقی ۱۲ شعبده‌باز تردست
افقی ۱۲ لخت رت
افقی ۱۲ ورم عضوی از بدن اماس
افقی ۱۳ جنگل شاهرود ابر
افقی ۱۳ شترمرغ آمریکایی ناندو
افقی ۱۳ پادگان تهران جی
افقی ۱۳ خطایی در پینگ پنگ نت
افقی ۱۴ جانشین نایب
افقی ۱۴ مرزبان کیا
افقی ۱۴ عنوانی برای مقالات روزنامه نگاه
افقی ۱۵ کنفرانس همایش
افقی ۱۵ کنایه از مشهور و معروف شدن است اسمدرکردن
عمودی ۱ وزارت دفاع آمریکا پنتاگون
عمودی ۱ شلاق تازیانه
عمودی ۲ عوض و جانشین بدیل
عمودی ۲ گاهی زیر نیم‌کاسه است کاسه
عمودی ۲ آن سوی سقف بام
عمودی ۳ نفس دم
عمودی ۳ ضمیر غایب او
عمودی ۳ اتاقک تاریک دخمه
عمودی ۳ قهوه‌خانه فرنگی تریا
عمودی ۴ پسر گودرز رهام
عمودی ۴ از نت‌های موسیقی فا
عمودی ۴ پارگی لباس جر
عمودی ۴ حرف فقدان بی
عمودی ۵ چراغ آسمان ماه
عمودی ۵ کانال ترعه
عمودی ۵ میزبان المپیک ۲۰۱۲ لندن
عمودی ۶ مساوی یر
عمودی ۶ انگل گوشت خوک تریشین
عمودی ۶ تاجی از گل بساک
عمودی ۷ باد خنک نسیم
عمودی ۷ قصد و آهنگ کردن نیت
عمودی ۷ کرم کدو تنیا
عمودی ۸ کاشتن بوته برنج نشا
عمودی ۸ واحد قدرت الکتریسیته وات
عمودی ۸ یک ساعت تسو
عمودی ۸ ابزار دست باغبان داس
عمودی ۹ صمیمی یکدل
عمودی ۹ از آهنگ‌های موسیقی ایرانی نوا
عمودی ۹ حرکتی در ژیمناستیک وارو
عمودی ۱۰ سرباز نیروی دریایی ناوی
عمودی ۱۰ بیماری مشترک انسان و دام تبمالت
عمودی ۱۰ چوب خوشبو ند
عمودی ۱۱ اثری از امیل زولا نانا
عمودی ۱۱ سکه طلا در عهد هخامنشی دریک
عمودی ۱۱ کبد جگر
عمودی ۱۲ فاش نشده فا
عمودی ۱۲ به دنیا آوردن زا
عمودی ۱۲ راندن مزاحم دک
عمودی ۱۲ کلمه‌ای که دو بار در سوره حمد تکرار شده ایاک
عمودی ۱۳ فالگیر برای دفع جادو و سحر می‌دهد طلسم
عمودی ۱۳ متاع بازار بورس سهام
عمودی ۱۳ جامش معروف است جم
عمودی ۱۳ شامل همه هر
عمودی ۱۴ رود جیحون امو
عمودی ۱۴ بین رویه و آستر لباس لایی
عمودی ۱۴ سرنیزه سنان
عمودی ۱۵ اولین فیلم کوروساوا راشومون
عمودی ۱۵ از شهرهای استان بوشهر تنگستان

افقی ۱ مجری ماه عسل احسانعلیخانی
افقی ۱ جام معروف جم
افقی ۲ شبکه تندرستی سلامت
افقی ۲ حالا الان
افقی ۲ واژه کلمه
افقی ۳ از هم سوا کردن جداکردن
افقی ۳ به پایان رسانیدن اتمام
افقی ۴ زدنی بهانه‌گیر نق
افقی ۴ دریاچه‌ای در آفریقا نیاسا
افقی ۴ جمع منبع منابع
افقی ۵ گنج کنز
افقی ۵ ماشین پنبه پاک کنی جین
افقی ۵ ناقوس جرس
افقی ۵ دریاچه ترکیه وان
افقی ۶ پست‌تر ادنا
افقی ۶ فرمانبردار رئیس مریوس
افقی ۶ حرارت دادن تف
افقی ۷ رویداد بسیار ناگوار و غم‌انگیز فاجعه
افقی ۷ رها از بند ازاد
افقی ۷ عضو صورت لب
افقی ۸ به ویژه بالاخص
افقی ۸ گلی زیبا یاسمین
افقی ۹ پیشوند نفی نا
افقی ۹ تنها و یگانه واحد
افقی ۹ بانوی فرانسوی مادام
افقی ۱۰ مخفف آتش تش
افقی ۱۰ برابر مطابق
افقی ۱۰ نام زنانه سارا
افقی ۱۱ تصدیق عامی اها
افقی ۱۱ حیرت بهت
افقی ۱۱ ایتالیای قدیم روم
افقی ۱۱ فلز چهره روی
افقی ۱۲ توصیه سفارش
افقی ۱۲ محصول گیاه گون کتیرا
افقی ۱۲ پاسخ منفی نه
افقی ۱۳ حجاب بانوان روسری
افقی ۱۳ اسطوره فوتبال ایران علیدایی
افقی ۱۴ پیروز فاتح
افقی ۱۴ شیوه کار روال
افقی ۱۴ کنایه از راحت‌طلب تناسا
افقی ۱۵ پرگویی ور
افقی ۱۵ از میراث فرهنگی استان یزد مسجدجامعکبیر
عمودی ۱ سرپیچی کردن استنکاف
عمودی ۱ پدر ترکی اتا
عمودی ۱ ترمیم فرش رفو
عمودی ۲ گشودن معما حل
عمودی ۲ موقع افت فشار می‌خورند قنداب
عمودی ۲ نام قدیم تنکابن شهسوار
عمودی ۳ درخت آبنوس ساج
عمودی ۳ استان گنبد سلطانیه زنجان
عمودی ۳ نوعی چاپ افست
عمودی ۴ مقابل رفتن امدن
عمودی ۴ آگاه کردن اعلام
عمودی ۴ مهربان‌تر ارحم
عمودی ۵ پیامدها نتایج
عمودی ۵ علامت جمع ها
عمودی ۵ مورخ ایرانی طبری
عمودی ۶ وسیله پرواز انفرادی کایت
عمودی ۶ تمنا خواهش
عمودی ۶ ردیف قالیبافی رج
عمودی ۷ مخترع استارت آسانسور لارسن
عمودی ۷ برخورد اصابت
عمودی ۷ ساز خوشبو عود
عمودی ۸ شب بلند سال یلدا
عمودی ۸ چشیدن مز
عمودی ۸ ضد باطل حق
عمودی ۸ از پدال‌های خودرو کلاج
عمودی ۹ رئیس ایل خان
عمودی ۹ روزنامه‌ها جراید
عمودی ۹ از عنکبوتیان رتیلا
عمودی ۱۰ اشاره دور ان
عمودی ۱۰ شهری در اسپانیا مریدا
عمودی ۱۰ کشور استکهلم سوید
عمودی ۱۱ آن طرف انسو
عمودی ۱۱ ناخن ستور سم
عمودی ۱۱ چمنزارها مراتع
عمودی ۱۲ یگانه یکتا
عمودی ۱۲ از شهرهای آذربایجان غربی سلماس
عمودی ۱۲ اکنون اینک
عمودی ۱۳ چیز فشرده شده لمبو
عمودی ۱۳ مقابل خفته بیدار
عمودی ۱۳ امر به یافتن یاب
عمودی ۱۴ جماعت‌ها جماعات
عمودی ۱۴ درختی سایه گستر نارون
عمودی ۱۴ نت آخر سی
عمودی ۱۵ بااهمیت مهم
عمودی ۱۵ طلای سیاه نفت
عمودی ۱۵ کنایه از پولدار مایهدار

افقی ۱ کتاب حضرت عیسی انجیل
افقی ۱ قرارداد کنوانسیون
افقی ۲ رمانی از پرینوش صنیعی سهممن
افقی ۲ ساده‌تر اسهل
افقی ۲ ادیبان ادبا
افقی ۳ خم پارچه تا
افقی ۳ ملاحظه نگاه
افقی ۳ آنچه موجب تشنگی گردد محرق
افقی ۳ سفید ترکی اق
افقی ۴ چشم عین
افقی ۴ از اعیاد هندی‌ها که در اوایل فصل بهار است هولی
افقی ۴ بنده زرخرید قن
افقی ۴ مدال مقام نخست ورزشی طلا
افقی ۵ بالش متکا
افقی ۵ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۵ کوه جبل
افقی ۶ ایشان انها
افقی ۶ صفت کنه سمج
افقی ۶ فرستاده و روانه شده گسیل
افقی ۷ برتری رجحان
افقی ۷ هم‌وزن شدن توازن
افقی ۷ ترش و شیرین مز
افقی ۸ واحد پول ژاپن ین
افقی ۸ کشتی ژاپنی سومو
افقی ۸ باشگاه و انجمن کلوب
افقی ۸ علامت مصدر جعلی یت
افقی ۹ سوغات اصفهان گز
افقی ۹ رحم زهدان
افقی ۹ داداش برادر
افقی ۱۰ چاره و درمان علاج
افقی ۱۰ همراه هرج می‌آید مرج
افقی ۱۰ ورودیه سینما بلیت
افقی ۱۱ زندان مسعود سعد سلمان نای
افقی ۱۱ عقیم و نازا یایس
افقی ۱۱ احتیاج نیاز
افقی ۱۲ سلام تلفنی الو
افقی ۱۲ بیماری دا
افقی ۱۲ کهنگی و دیرینگی قدمت
افقی ۱۲ سیلاب هین
افقی ۱۳ حرف دوم انگلیسی بی
افقی ۱۳ تکرار شده مکرر
افقی ۱۳ باشگاه کلوپ
افقی ۱۳ میان و وسط لا
افقی ۱۴ بزرگی و شکوه هیبت
افقی ۱۴ کنده‌کار حکاک
افقی ۱۴ اتمام تتمیم
افقی ۱۵ گذراندن زندگی از طریق کسب و کار امرارمعاش
افقی ۱۵ نارسا و کم‌ارتفاع کوتاه
عمودی ۱ نوعی سلطه سیاسی استعماری
عمودی ۱ فیلمی با بازی جمشید هاشم‌پور عقابها
عمودی ۲ آخر چیزی نهایت
عمودی ۲ بیشه جنگل
عمودی ۲ پست فطرت لییم
عمودی ۳ جام معروف جم
عمودی ۳ پیوند زناشویی نکاح
عمودی ۳ لولای پا زانو
عمودی ۳ آغوش بر
عمودی ۴ خجسته و مبارک یمن
عمودی ۴ مردمان اناس
عمودی ۴ مکان جا
عمودی ۴ از اناجیل معتبر متا
عمودی ۵ یکی از دو قسمت بار لنگه
عمودی ۵ تاکنون هنوز
عمودی ۵ وسیله احتیاطی اضافی یدک
عمودی ۶ قلعه و حصار اورا
عمودی ۶ بااهمیت مهم
عمودی ۶ مهربان‌تر ارحم
عمودی ۷ تنبلی کاهلی
عمودی ۷ قالی یا گلیم یا بساطی دیگر که در آستانه در افکنند تودری
عمودی ۷ گزیدن مار رکع
عمودی ۸ دور دهان نس
عمودی ۸ یک جهت یکسو
عمودی ۸ دیگدان اجاق
عمودی ۸ یازده اا
عمودی ۹ گمان و خیال وهم
عمودی ۹ مکان‌ها اماکن
عمودی ۹ وسیله‌ای برای حمل لوازم یدکی یدککش
عمودی ۱۰ به راستی الحق
عمودی ۱۰ استوار جزل
عمودی ۱۰ حیوانی که سرش را بریده باشند بسمل
عمودی ۱۱ درد و الم رنج
عمودی ۱۱ جایزه معروف نوبل
عمودی ۱۱ نی‌لبک توتک
عمودی ۱۲ قسمتی از پا ساق
عمودی ۱۲ بزرگ قبیله بگ
عمودی ۱۲ صفت بهشت برین
عمودی ۱۲ روانداز پتو
عمودی ۱۳ عنصر تیروئید ید
عمودی ۱۳ جادو طلسم
عمودی ۱۳ آینده اتیه
عمودی ۱۳ هم‌بازی پت مت
عمودی ۱۴ عذاب و سختی وبال
عمودی ۱۴ پسر معاویه یزید
عمودی ۱۴ علی به سریانی ایلیا
عمودی ۱۵ اندک و حقیر ناقابل
عمودی ۱۵ بیلان ترازنامه

بدون تصویر

جواب مراحل 701 تا 710 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 821 تا 830 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 791 تا 800 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 71 تا 80 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 891 تا 900 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 321 تا 330 بازی جدولانه کلاسیک

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.