بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 461 تا 470 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رانده شده از شغل یا مقامی برکنار
افقی ۱ لال‌بازی پانتومیم
افقی ۲ فریضه ماه رمضان روزه
افقی ۲ مرد بخشنده هشام
افقی ۲ شهری در استان فارس اباده
افقی ۳ گناه‌ها جرایم
افقی ۳ میوه بهشتی انار
افقی ۳ آنکه شاعر انک
افقی ۴ میوه گرمسیری موز
افقی ۴ گرما، بخار تف
افقی ۴ درآوردنی از روزگار دمار
افقی ۴ تنگ هم کیپ
افقی ۵ نفوذ به یک سیستم کامپیوتری هک
افقی ۵ نوعی آش شوربا
افقی ۵ واحد پول چین یوان
افقی ۶ از وسایل هندسی گونیا
افقی ۶ همبستگی و یکی بودن وحدت
افقی ۶ فتنه‌جو شر
افقی ۷ سرزمین باستانی اشور
افقی ۷ راهی که موجب گمراهی شود بیراهه
افقی ۷ سربها فدا
افقی ۸ نادر نایاب
افقی ۸ محدب کوژ
افقی ۸ حیله نیرنگ
افقی ۹ درجه حرارت دما
افقی ۹ باز هم فتنه‌جو اشوبگر
افقی ۹ گدا سایل
افقی ۱۰ آزاد و رها ول
افقی ۱۰ پوشش، جامه کسوت
افقی ۱۰ مجبور شده وادار
افقی ۱۱ تابناک منیر
افقی ۱۱ سوره هشتم انفال
افقی ۱۱ جانشین او وی
افقی ۱۲ از نژادهای زردپوست آسیایی تای
افقی ۱۲ ماشین خاکبرداری لودر
افقی ۱۲ ماهی کنسروی تن
افقی ۱۲ آقا، مهتر سید
افقی ۱۳ خاک گور رمس
افقی ۱۳ بیهوده یاوه
افقی ۱۳ نمایشگاه نقاشی گالری
افقی ۱۴ دختر بی‌پدر یتیمه
افقی ۱۴ موش‌خرما راسو
افقی ۱۴ ضرر زیان
افقی ۱۵ کنایه از گریستن برای فریب دادن دیگران اشکتمساح
افقی ۱۵ از بازی‌های بومی ایرانی هفتسنگ
عمودی ۱ از جاذبه‌های گردشگری و نقاط دیدنی سمنان برجمهماندوست
عمودی ۱ حرف عطف یا
عمودی ۲ صندلی چرخدار کودک روروک
عمودی ۲ فراگیرنده و حاوی شامل
عمودی ۲ سازمان نظامی ارتش
عمودی ۳ نوعی بیماری عفونی کزاز
عمودی ۳ ناطق گویا
عمودی ۳ ژست بازیگر میمیک
عمودی ۴ منع کردن نهی
عمودی ۴ کنکاش شورا
عمودی ۴ بخیه درشت کن
عمودی ۴ جهت، طرف سمت
عمودی ۵ نوشته‌های اصلی متون
عمودی ۵ نوعی باکتری باسیل
عمودی ۵ نیز هم
عمودی ۶ مخفف راه ره
عمودی ۶ نیرنگ فریب
عمودی ۶ روسیه سابق شوروی
عمودی ۷ هنوز شاد نشده شا
عمودی ۷ تحریم بایکوت
عمودی ۷ ثروتمند دارا
عمودی ۸ خرس چینی پاندا
عمودی ۸ امر به روفتن روب
عمودی ۸ جمع روح ارواح
عمودی ۹ پیشوا امام
عمودی ۹ سرنگون واژگون
عمودی ۹ معاون هیتلر هس
عمودی ۱۰ بوی خوش رایحه
عمودی ۱۰ مهربانی رافت
عمودی ۱۰ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۱ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ حومه تهران رودهن
عمودی ۱۱ یک ششم هر چیز دانگ
عمودی ۱۲ کلرا وبا
عمودی ۱۲ اسب ترکی ات
عمودی ۱۲ جناح لشکر یسال
عمودی ۱۲ نیتروژن ازت
عمودی ۱۳ مجسمه لباس مانکن
عمودی ۱۳ گریختن فرار
عمودی ۱۳ شیوا و فصیح سلیس
عمودی ۱۴ زاپاس خودرو یدکی
عمودی ۱۴ ممکن و میسر شدنی
عمودی ۱۴ خراب ویران
عمودی ۱۵ ابر رقیق مه
عمودی ۱۵ نام یک تفریح و ورزش هوایی پاراگلایدینگ

افقی ۱ بهبودن یافتن حال جاامدن
افقی ۱ اثری از اسماعیل فصیح دردسیاوش
افقی ۲ خارها را گل می‌کند محبت
افقی ۲ اراده و خواست خدا مشیت
افقی ۲ کشور فلاسفه یونان
افقی ۳ افشانه اسپری
افقی ۳ شهری در خراسان جنوبی قاین
افقی ۳ کلمه استثنا مگر
افقی ۴ عدسی لنز
افقی ۴ شخص کس
افقی ۴ امید است که، باشد که بلکه
افقی ۴ گردیدن شدن
افقی ۵ یار پت مت
افقی ۵ انبازی شراکت
افقی ۵ ماشین باری کوچک وانت
افقی ۶ تاج خورشید کرونا
افقی ۶ گل همیشه بهار خیره
افقی ۶ سپیدار پد
افقی ۷ جنگی رزمی
افقی ۷ مغز کامپیوتر سیپییو
افقی ۷ سرمایه جاودانی کار
افقی ۸ دکان معامله ارز صرافی
افقی ۸ جهش خیز
افقی ۸ وظیفه دانش‌آموز تکلیف
افقی ۹ زمان بی‌ابتدا ازل
افقی ۹ شهری در استان لرستان بروجرد
افقی ۹ اشاره به دور انها
افقی ۱۰ باب در
افقی ۱۰ هنگام اوان
افقی ۱۰ فوتبالیست آلمانی اوزیل
افقی ۱۱ سنگدل قاسی
افقی ۱۱ بدان سوی اندون
افقی ۱۱ آزمندی شح
افقی ۱۲ سال ترکی ییل
افقی ۱۲ هدیه و ارمغان تحفه
افقی ۱۲ یکدندگی لج
افقی ۱۲ غذای زمین کشاورزی کود
افقی ۱۳ پسوند لیاقت انه
افقی ۱۳ نیستی هلاک
افقی ۱۳ همسفر همراه
افقی ۱۴ بسیار ضعیف مردنی
افقی ۱۴ تیم فوتبال اسپانیایی الچه
افقی ۱۴ گونه‌ای سرو کوهی ابهل
افقی ۱۵ اداره استخدام کارگزینی
افقی ۱۵ تنظیم شدن موتور ماشین اببندی
عمودی ۱ نویسنده «زندگی را به آواز بخوان» جمالمیرصادقی
عمودی ۱ درست به اندازه مک
عمودی ۲ آفرین احسنت
عمودی ۲ نق زرزر
عمودی ۲ توانایی یارا
عمودی ۳ از انواع پخت ابپز
عمودی ۳ بالاترین مرتبه چیزی کمال
عمودی ۳ شب دراز است و ... بیدار قلندر
عمودی ۴ واحد طول متر
عمودی ۴ بزرگوار شریف
عمودی ۴ عدد فوتبالی اا
عمودی ۴ از تقسیمات ارتشی هنگ
عمودی ۵ صمیمی و خالص یکرو
عمودی ۵ خشکی مزاج یبوست
عمودی ۵ گیاهی خاردار یز
عمودی ۶ رطوبت نم
عمودی ۶ جلسه نمایش فیلم سانس
عمودی ۶ بوی خوش رایحه
عمودی ۷ یک طرف بدن شق
عمودی ۷ فوتبالیست اسپانیایی تیم ناپولی کایخون
عمودی ۷ شخص نامعلوم فلان
عمودی ۸ مرض قند دیابت
عمودی ۸ فراخواندن با بلندگو پیج
عمودی ۸ ساکنان اهالی
عمودی ۹ گزنده خطرناک رتیل
عمودی ۹ بامبو خیزران
عمودی ۹ فلس ماهی کچ
عمودی ۱۰ نیکی نکویی
عمودی ۱۰ مردد دودل
عمودی ۱۰ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ تصدیق ایتالیایی سی
عمودی ۱۱ از فرشتگان مغضوب هاروت
عمودی ۱۱ همسر زوجه
عمودی ۱۲ روز یوم
عمودی ۱۲ حرف نفی نه
عمودی ۱۲ موجود شونده کاین
عمودی ۱۲ جای بازگشت ماب
عمودی ۱۳ عضو دست انگشت
عمودی ۱۳ سرهنگ کلنل
عمودی ۱۳ الماس خالص کربن
عمودی ۱۴ ماهر وارد
عمودی ۱۴ شالوده پایه
عمودی ۱۴ گواه‌ها شواهد
عمودی ۱۵ از مصالح راه‌سازی شن
عمودی ۱۵ اثری از عبدالحسین صنعتی‌زاده نادرفاتحدهلی

افقی ۱ بسیار باگذشت و فدارکار پاکباز
افقی ۱ اثری از آلفونس دولامارتین رازهاینو
افقی ۲ نوعی چاپ افست
افقی ۲ بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۲ شمرده شده محسوب
افقی ۳ حد نصاب ورزشی رکورد
افقی ۳ گوشت بریان کباب
افقی ۳ نوبت بازی داو
افقی ۴ بت معروف لات
افقی ۴ سرخود ول
افقی ۴ حشره سمی رتیل
افقی ۴ اما ولی
افقی ۵ نشانه اسم مصدر ار
افقی ۵ پرنده مهاجر پرستو
افقی ۵ کوه‌ها جبال
افقی ۶ دفتر شعر شاعران دیوان
افقی ۶ استخوان سر انگشت ناخن
افقی ۶ نوعی حلوا لو
افقی ۷ سخن زشت رکیک
افقی ۷ بندری در یونان ناوارن
افقی ۷ قسمتی از پا ران
افقی ۸ گردهمایی علمی کنگره
افقی ۸ متضاد صحت سقم
افقی ۸ پیراستن پوست حیوانات دباغت
افقی ۹ مانند وار
افقی ۹ سفر کردن مسافرت
افقی ۹ مخلص یکرو
افقی ۱۰ برابر یر
افقی ۱۰ دندانساز مسنن
افقی ۱۰ یاقوت یاکند
افقی ۱۱ مرکز چک پراگ
افقی ۱۱ صورت مهیب و ترسناک هیولا
افقی ۱۱ تذکره نت
افقی ۱۲ خرمای هندی تمر
افقی ۱۲ بهره‌مند نایل
افقی ۱۲ نام تجاری برای پوشاک جین لی
افقی ۱۲ پسوند جست و جو کاو
افقی ۱۳ خوردنی در دعوا کتک
افقی ۱۳ قشر لایه
افقی ۱۳ وسیله وزنه‌برداری هالتر
افقی ۱۴ همه جای بدن سراپا
افقی ۱۴ آرام یواش
افقی ۱۴ مؤسس بانی
افقی ۱۵ مکتب ادبی اصالت احساس سمبولیسم
افقی ۱۵ کرم گوشت خوک تریشین
عمودی ۱ نویسنده رمان باراباس پارلاگرکویست
عمودی ۱ چاشنی ادویه‌دار سس
عمودی ۲ اندیشه‌ها افکار
عمودی ۲ پهلو کنار
عمودی ۲ بزرگ داشته شده مکرم
عمودی ۳ پوشش کسوت
عمودی ۳ بعدی دیگر
عمودی ۳ انداختن پرتاب
عمودی ۴ مخفف بدتر بتر
عمودی ۴ جسم یک جاندار پیکر
عمودی ۴ درختچه بومی نواحی گرمسیر از تیره سماقیان مر
عمودی ۴ یکی از صنایع دستی جنوب ایران کپو
عمودی ۵ منافق دورو
عمودی ۵ مانند هم همسان
عمودی ۵ سرخ کم رنگ ال
عمودی ۶ طرز پوشاک زی
عمودی ۶ زبان عرب لسان
عمودی ۶ کشوری در قاره سیاه سنگال
عمودی ۷ جستن گلوله هک
عمودی ۷ آسودگی طلب تناسان
عمودی ۷ ناآمید یایس
عمودی ۸ مقابل روبرو
عمودی ۸ مال عام‌المنفعه وقف
عمودی ۸ گاز سطح خورشید هلیوم
عمودی ۹ وسیله ادات
عمودی ۹ غیر قابل رؤیت نامریی
عمودی ۹ بخار دهان ها
عمودی ۱۰ شهری در استان کردستان بیجار
عمودی ۱۰ برآمدگی و تورم بر اثر سوختگی تاول
عمودی ۱۰ ماهوت پاک کن شت
عمودی ۱۱ کوشش هم
عمودی ۱۱ تبسم لبخند
عمودی ۱۱ قلوه کلیه
عمودی ۱۲ از جنگ‌های صدر اسلام احد
عمودی ۱۲ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۲ بصیر بینا
عمودی ۱۲ رنگ آسمانی ابی
عمودی ۱۳ قراول چماقدار یساول
عمودی ۱۳ بی‌حرکت راکد
عمودی ۱۳ کلاهبردار کلاش
عمودی ۱۴ داستان کوتاه نوول
عمودی ۱۴ نحیف لاغر
عمودی ۱۴ نوعی خواهر و برادر ناتنی
عمودی ۱۵ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۱۵ تیم فوتبال ایتالیایی یوونتوستورین

افقی ۱ دروغ بزرگ شاخدار
افقی ۱ نقاشی سنتی شرقی مینیاتور
افقی ۲ خرید غیر نقدی قسطی
افقی ۲ گرامی مجید
افقی ۲ سرگردان ویلان
افقی ۳ قطعاً اکیدا
افقی ۳ شهری در آذربایجان غربی ماکو
افقی ۳ کوبیدن نقر
افقی ۴ پسوند پیدا کننده یاب
افقی ۴ ترش و شیرین مز
افقی ۴ وسط میان
افقی ۴ قطعه احتیاطی یدک
افقی ۵ بنده زرخرید قن
افقی ۵ جشن هنگام ازدواج عروسی
افقی ۵ از شهرهای خراسان جنوبی قاین
افقی ۶ برابر شدن توازی
افقی ۶ میانگین معدل
افقی ۶ ماه سرد دی
افقی ۷ به طور رسمی رسما
افقی ۷ همسایه همجوار
افقی ۷ قاتل امام حسین شمر
افقی ۸ آسودگی، فراغ ارامش
افقی ۸ تحصیل کسب
افقی ۸ آشکار هویدا
افقی ۹ خواهش نفس هوس
افقی ۹ گزنده نیشدار
افقی ۹ نادان جاهل
افقی ۱۰ با اش
افقی ۱۰ دلداده مجنون لیلی
افقی ۱۰ یاقوت یاکند
افقی ۱۱ آدمیان مردم
افقی ۱۱ سفیدی چشم صلبیه
افقی ۱۱ انبار کشتی خن
افقی ۱۲ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۱۲ بیننده ناظر
افقی ۱۲ بخار دهان ها
افقی ۱۲ به پایان رسید تمت
افقی ۱۳ ستردن محو
افقی ۱۳ درخت جوان نهال
افقی ۱۳ دعا نیایش
افقی ۱۴ اثر فروغ فرخ‌زاد دیوار
افقی ۱۴ بسیاری وفور
افقی ۱۴ هیچ وقت ابدا
افقی ۱۵ اداره‌ای که کشوری برای انجام امور کنسولی در کشور دیگر ایجاد می‌کند کنسولگری
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی اذرشهر
عمودی ۱ بازیگر «آزاد به قید شرط» و «شارلاتان» شقایقفراهانی
عمودی ۱ راندن مزاحم دک
عمودی ۲ سکونت دادن اسکان
عمودی ۲ فرشته سروش
عمودی ۲ امانتدار امین
عمودی ۳ واعظ خطیب
عمودی ۳ برخورد، تلاقی تماس
عمودی ۳ شوم منحوس
عمودی ۴ نظر دید
عمودی ۴ مردم عادی عوام
عمودی ۴ قوم کم‌حرف لر
عمودی ۴ حرف جا نیانداختنی واو
عمودی ۵ فرماندهان امرا
عمودی ۵ گوش دادن شنیدن
عمودی ۵ نقش هنری رل
عمودی ۶ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۶ ناله سگ زوزه
عمودی ۶ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۷ از پادشاهان پیشدادی جم
عمودی ۷ برق‌کاری ساختمان سیمکشی
عمودی ۷ آشکار شدن ظهور
عمودی ۸ شهر ایران و آمریکا میامی
عمودی ۸ کالبد جسد
عمودی ۸ دکان معامله ارز صرافی
عمودی ۹ قطعه احتیاطی یدکی
عمودی ۹ تلفن همراه موبایل
عمودی ۹ نوعی حلوا لو
عمودی ۱۰ در حقیقت واقعا
عمودی ۱۰ مادراندر رابه
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۱۱ بی‌مانند نادره
عمودی ۱۱ پادشاهان کیان
عمودی ۱۲ اشاره به نزدیک این
عمودی ۱۲ پهلوان یل
عمودی ۱۲ چهره، رخسار وجنه
عمودی ۱۲ همدم یار
عمودی ۱۳ باوراندن اندیشه‌ای به دیگری تلقین
عمودی ۱۳ حیله‌گر شیاد
عمودی ۱۳ روشنی و فروغ تابش
عمودی ۱۴ داخل‌شونده وارد
عمودی ۱۴ از مد افتاده دمده
عمودی ۱۴ مایل خمیده
عمودی ۱۵ شهری در فرانسه رن
عمودی ۱۵ پرشمارگان کثیرالانتشار

افقی ۱ کودک نونهال
افقی ۱ اثری از حسین سناپور نیمهغایب
افقی ۲ اسب باری یابو
افقی ۲ از جهات اصلی شمال
افقی ۲ از گازهای جدول تناوبی ارگون
افقی ۳ تلخی مرارت
افقی ۳ واحد شمارش نهال اصله
افقی ۳ به هوش باش هان
افقی ۴ وجود دارد هست
افقی ۴ کرم کخ
افقی ۴ فکر ایده
افقی ۴ وجود دارد هست
افقی ۵ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۵ مهربانی‌ها الطاف
افقی ۵ پاکتر ازکی
افقی ۶ میانجی‌گری حکمیت
افقی ۶ پادشاهان کیان
افقی ۶ حرف همراهی با
افقی ۷ خشنود راضی
افقی ۷ شرمسار روسیاه
افقی ۷ پشیمانی ندم
افقی ۸ پیرو حضرت موسی یهودی
افقی ۸ جشن و طرب بزم
افقی ۸ سبدی از الیاف گیاهی زنبیل
افقی ۹ پیشه کار
افقی ۹ اصوات ناله و زاری اخواوخ
افقی ۹ گردآورنده مولف
افقی ۱۰ ضمیر خودخواه من
افقی ۱۰ زهره ونوس
افقی ۱۰ از بین رفته نابود
افقی ۱۱ حمل کننده جنازه لشکش
افقی ۱۱ تازه داماد نوشاد
افقی ۱۱ هوای فرار پس
افقی ۱۲ سگ گزنده هار
افقی ۱۲ ای خدا یارب
افقی ۱۲ آشیانه مرغ عش
افقی ۱۲ سخن حرف
افقی ۱۳ اجرت مزد
افقی ۱۳ آماده کردن نیرو برای جنگ بسیج
افقی ۱۳ فساد تباهی
افقی ۱۴ فرشتگان ملایک
افقی ۱۴ صدای شکستن تراک
افقی ۱۴ خوبروی وسیم
افقی ۱۵ یکی یکی دانهدانه
افقی ۱۵ هم دستی دارد هم برقی بادبزن
عمودی ۱ اثر هوشنگ گلشیری نیمهتاریکماه
عمودی ۱ باب روز مد
عمودی ۲ به دقت بررسی کردن وارسی
عمودی ۲ کلمه تصدیق اهان
عمودی ۲ دیکته املا
عمودی ۳ شکر بلور شده نبات
عمودی ۳ وجود حضور
عمودی ۳ در حال جنبش لرزان
عمودی ۴ خورشید هور
عمودی ۴ محکم، استوار اکید
عمودی ۴ پنبه پاک نکرده وش
عمودی ۴ خونبها دیه
عمودی ۵ سخن گفتن تکلم
عمودی ۵ آمریکایی یانکی
عمودی ۵ شماره مخصوص کد
عمودی ۶ بیکاره لش
عمودی ۶ امر مهم خطیر
عمودی ۶ تر و تازه خوشاب
عمودی ۷ ضمیر آشامیدنی ما
عمودی ۷ خودروی حمل مسافر اتوبوس
عمودی ۷ نجات یافتن رستن
عمودی ۸ دارای پستی و بلندی ناصاف
عمودی ۸ لایق سزا
عمودی ۸ فرزند فرزند نبیره
عمودی ۹ وقت تلف کردن یللی
عمودی ۹ لباس سنتی ژاپنی کیمونو
عمودی ۹ مکان جا
عمودی ۱۰ پیشکشی‌ها هدایا
عمودی ۱۰ فروتن خاشع
عمودی ۱۰ دور دهان کب
عمودی ۱۱ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ جنگ‌ها، فتنه‌ها هزاهز
عمودی ۱۱ شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد باشت
عمودی ۱۲ فریفته شدن غره
عمودی ۱۲ بخیه خیاطان کن
عمودی ۱۲ جلوه نمود
عمودی ۱۲ وجود، هستی بود
عمودی ۱۳ خبر اگاهی
عمودی ۱۳ عدم نبود
عمودی ۱۳ شمارگر حاسب
عمودی ۱۴ از پیامبران یونس
عمودی ۱۴ عوض، جانشین بدیل
عمودی ۱۴ خویشتن‌داری پرهیز
عمودی ۱۵ شهری در آلمان بن
عمودی ۱۵ اثر برتراند راسل تکاملفلسفیمن

افقی ۱ آشکار کننده مبین
افقی ۱ خشنود خرسند
افقی ۱ آب‌سوار حباب
افقی ۲ باغ انگور تاکستان
افقی ۲ متراکم و جمع شده انباشته
افقی ۳ طعم مزه
افقی ۳ مرادف آشغال ات
افقی ۳ ملاقات دیدار
افقی ۳ ضد خیر شر
افقی ۴ نقشه فرنگی مپ
افقی ۴ مصونیت در برابر بیماری‌ها ایمنی
افقی ۴ شامل همه می‌شود هر
افقی ۴ جامه گشاد جبه
افقی ۵ نیک‌بختی سعد
افقی ۵ وحشت هراس
افقی ۵ آبرسان عهد قدیم میراب
افقی ۶ عامل بیماری ویروس
افقی ۶ تیره شده مکدر
افقی ۶ قطعه کوتاه تبلیغاتی تیزر
افقی ۷ همسر مرد زن
افقی ۷ حرف عصا لام
افقی ۷ سیاستمدار سیاس
افقی ۷ نگاه و نظر دید
افقی ۸ کنایه از کسی که تا پایان کاری دیگری را یاری نکند رفیقنیمهراه
افقی ۹ نکوهش به شیوه سرایندگان هجو
افقی ۹ شانه به سر هدهد
افقی ۹ سلاح ویرانگر بمب
افقی ۹ میوه بر
افقی ۱۰ پیشوای هندی بودا
افقی ۱۰ مقیم، بی‌حرکت ساکن
افقی ۱۰ دست‌های عرب ایادی
افقی ۱۱ جانور درختزی استرالیایی راکون
افقی ۱۱ گستره بزرگ آبی دریا
افقی ۱۱ مارک کالا انگ
افقی ۱۲ پست، ناکس دنی
افقی ۱۲ محبت ود
افقی ۱۲ زارع برزگر
افقی ۱۲ صابون خیاطی مل
افقی ۱۳ واحد سطح ار
افقی ۱۳ سرگردان و آواره ویلان
افقی ۱۳ مطابق روز مد
افقی ۱۳ نظر رای
افقی ۱۴ صداقت عامیانه روراستی
افقی ۱۴ تنبلی، آسودگی تناسانی
افقی ۱۵ زاپاس خودرو یدکی
افقی ۱۵ از ارتفاعات همدان الوند
افقی ۱۵ نیکو روی وسیم
عمودی ۱ کامل کننده متمم
عمودی ۱ از رشته‌های ورزشی وزنهبرداری
عمودی ۲ آخرین بازپسین
عمودی ۲ شهری در استان کرمانشاه جوانرود
عمودی ۳ موقع تعجب می‌خورند یکه
عمودی ۳ گریه پرصدا عر
عمودی ۳ پدر شعر فارسی رودکی
عمودی ۳ صریح‌اللهجه رک
عمودی ۴ اطراف دهان نس
عمودی ۴ نام هیتلر ادولف
عمودی ۴ از گروه‌های خونی او
عمودی ۴ صدای افسوس وای
عمودی ۵ اینگونه هم لنگه بار است تای
عمودی ۵ محصول چتر سایه
عمودی ۵ امر به نوشتن نویس
عمودی ۶ پایان خاتمه
عمودی ۶ بسیار پاک مقدس
عمودی ۶ جزیره مثلثی دلتا
عمودی ۷ رودی در فرانسه رن
عمودی ۷ لطیف، صاف نرم
عمودی ۷ سرشت و باطن نهاد
عمودی ۷ طایفه ایل
عمودی ۸ از گازهای اتمسفر زمین دیاکسیدکربن
عمودی ۹ گلو نای
عمودی ۹ از فلزات نمکی سدیم
عمودی ۹ نورانی نیر
عمودی ۹ هزار کیلو تن
عمودی ۱۰ عضو مشترک انسان و ماشین دنده
عمودی ۱۰ دیرنشین راهب
عمودی ۱۰ حریص ازمند
عمودی ۱۱ ریز نمرات بارم
عمودی ۱۱ رهاورد زمستان سرما
عمودی ۱۱ دریوزه‌گر گدا
عمودی ۱۲ گرم، سوزان حار
عمودی ۱۲ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۲ میراب، مأمور تقسیم آب ابیار
عمودی ۱۲ طرف سو
عمودی ۱۳ یار خوش بش
عمودی ۱۳ روزنامه جریده
عمودی ۱۳ لحظه ان
عمودی ۱۳ واحد شمارش اسب راس
عمودی ۱۴ افروختن ابزاری که از باروت ساخته می‌شود اتشبازی
عمودی ۱۴ سوءظن بدگمانی
عمودی ۱۵ به دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه بهرهبرداری
عمودی ۱۵ پست‌فطرت لییم

افقی ۱ خبر رساندنی پیام
افقی ۱ صید نخجیر
افقی ۱ آنچه باقی مانده بقیه
افقی ۲ خاطرخواه دوستدار
افقی ۲ اثر عباس معروفی سالبلوا
افقی ۳ اثر شاتوبریان رنه
افقی ۳ آب منجمد یخ
افقی ۳ نگاه خیره بروبر
افقی ۳ همسر مرد زن
افقی ۴ ضمیر بیگانه یو
افقی ۴ پیدا شدن اندیشه بد در دل وسوسه
افقی ۴ تصدیق آلمانی یا
افقی ۴ روگرفت کپی
افقی ۵ زمین دور از آب لیا
افقی ۵ خط‌کش بنایی شمشه
افقی ۵ خوشه سنبله
افقی ۶ برخی آن را از دین جدا می‌دانند سیاست
افقی ۶ پدر مرده یتیم
افقی ۶ درآمد حاصل از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر رانت
افقی ۷ عریان رت
افقی ۷ پختن طبخ
افقی ۷ سران روسا
افقی ۷ آجر اسباب‌بازی لگو
افقی ۸ اثر سیمین دانشور شهریچونبهشت
افقی ۹ حرف نهم یونانی یتا
افقی ۹ فعال کاری
افقی ۹ پایتخت کشور ساعت برن
افقی ۹ گشودن معما حل
افقی ۱۰ لگن ظرف‌شویی سینک
افقی ۱۰ بافت بادامی شکل دو طرف حلق لوزه
افقی ۱۰ شهری در استان سمنان میامی
افقی ۱۱ شهری در استان کرمانشاه هرسین
افقی ۱۱ بالاترین مرتبه چیزی کمال
افقی ۱۱ تأخیر و درنگ در کاری دول
افقی ۱۲ برزن کوی
افقی ۱۲ مرتجع لاستیکی کش
افقی ۱۲ بیماری زردی یرقان
افقی ۱۲ حشره کخ
افقی ۱۳ شهر رازی ری
افقی ۱۳ خارج بیرون
افقی ۱۳ ابر نزدیک زمین مه
افقی ۱۳ نزدیکی قرب
افقی ۱۴ فوتبالیست آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن دیماریا
افقی ۱۴ اثر جرج برنارد شاو کاندیدا
افقی ۱۵ کمیابی ندرت
افقی ۱۵ سرازیر کردن ریختن
افقی ۱۵ فلز نفر سوم برنز
عمودی ۱ منسوب به پدر پدری
عمودی ۱ با فریب و نیرنگ دارایی کسی را گرفتن سرکیسهکردن
عمودی ۲ ماده‌ای در عایق‌کاری یونولیت
عمودی ۲ غده زیر گلو تیرویید
عمودی ۳ دومین مهره گردن اسه
عمودی ۳ تصدیق آلمانی یا
عمودی ۳ بر حسب تصادف شانسی
عمودی ۳ تلخ عرب مر
عمودی ۴ شیره خرما مت
عمودی ۴ میانجی واسطه
عمودی ۴ عنوان پادشاهان پیشدادی کی
عمودی ۴ واحد پول تایلند بات
عمودی ۵ بشقاب دراز و بزرگ دیس
عمودی ۵ برکت یافتن تبرک
عمودی ۵ از فرشتگان قبر نکیر
عمودی ۶ بیمار ناخوش
عمودی ۶ وهم خیال
عمودی ۶ بدکار شریر
عمودی ۷ حیوانی که در گل گیر می‌کند خر
عمودی ۷ زهرآگین سمی
عمودی ۷ چین و شکن روی پوست و پارچه چروک
عمودی ۷ صدای ناله وای
عمودی ۸ اثر حسینقلی مستعان بهشترویزمین
عمودی ۹ درخت تسبیح یسر
عمودی ۹ شتر تندرو هیون
عمودی ۹ سگ گزنده هار
عمودی ۹ شانه و کتف کت
عمودی ۱۰ گوینده راوی
عمودی ۱۰ علت مسبب
عمودی ۱۰ از بی‌ادبان ادب آموخت لقمان
عمودی ۱۱ پوشاک لباس
عمودی ۱۱ میله آهنی محکم برای حرکت دادن اجسام سنگین اهرم
عمودی ۱۱ فلز مادر اهن
عمودی ۱۲ از درندگان ببر
عمودی ۱۲ مذکر نر
عمودی ۱۲ گوش دادن شنیدن
عمودی ۱۲ خرس عرب دب
عمودی ۱۳ چهار سوره قرآن با این کلمه آغاز می‌شود قل
عمودی ۱۳ فلزی سفید مایل به قرمز و شکننده کبالت
عمودی ۱۳ آب روستایی او
عمودی ۱۳ از مشتقات نفت در راه‌سازی قیر
عمودی ۱۴ درنده دونده یوزپلنگ
عمودی ۱۴ به دوش کشیدن حملکردن
عمودی ۱۵ بازیگر «دهلیز» و «ندارها» هانیهتوسلی
عمودی ۱۵ نانوا خباز

افقی ۱ مردان عرب رجال
افقی ۱ اجسام ذره‌بینی در خون گلبول
افقی ۱ نسب‌شناس نساب
افقی ۲ گیاهی خوشبو با گل‌های زرد چتری بادیانه
افقی ۲ هیدرولوژی ابشناسی
افقی ۳ کلمه شرط الا
افقی ۳ ردیف قالی رج
افقی ۳ از سازها پیانو
افقی ۳ رنج و محنت لگ
افقی ۴ درنوردیدن طی
افقی ۴ جنگ ناورد
افقی ۴ از زبان‌های برنامه‌نویسی سی
افقی ۴ جدا سوا
افقی ۵ عصبی نرو
افقی ۵ حکومت عصر هیتلر رایش
افقی ۵ برهنه عریان
افقی ۶ فرزندان اولاد
افقی ۶ گردآوری شده مدون
افقی ۶ بادبزن برقی پنکه
افقی ۷ به اندازه بس
افقی ۷ از زیراندازها فرش
افقی ۷ نمونه اسوه
افقی ۷ درودگری بدون آن بسی دشوار است میخ
افقی ۸ خانواده‌ای از گیاهان گلستارهایها
افقی ۹ جد قوم عاد ارم
افقی ۹ قوای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۹ مجلس جشن بزم
افقی ۹ مقیاس طول پا
افقی ۱۰ فرآیند روند
افقی ۱۰ یکی از بخش‌های اوستا یسنا
افقی ۱۰ میخ عرب مسمار
افقی ۱۱ دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه ازاده
افقی ۱۱ زیارت کننده زایر
افقی ۱۱ نوعی آچار الن
افقی ۱۲ غضب خشم
افقی ۱۲ پیشوای زرتشتی مغ
افقی ۱۲ نام دخترانه ساناز
افقی ۱۲ شماره ویژه کد
افقی ۱۳ تمشک مازندرانی لم
افقی ۱۳ شاعر پریشان قاانی
افقی ۱۳ پاره کردن جر
افقی ۱۳ بند انگشت گره
افقی ۱۴ از جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی ماخونیک
افقی ۱۴ ظرف مسی بزرگ و دسته‌دار ابگردان
افقی ۱۵ از پرندگان مهاجر درنا
افقی ۱۵ حامل باربر
افقی ۱۵ ظرفی در آشپزخانه کاسه
عمودی ۱ مرکز مراکش رباط
عمودی ۱ از نقاط دیدنی استان خراسان رضوی ابشاراخلمد
عمودی ۲ پزشک روم باستان جالینوس
عمودی ۲ تقویم روزشمار
عمودی ۳ انجام دادن ادا
عمودی ۳ فرمان اتومبیل رل
عمودی ۳ بی‌اسم و نشان گمنام
عمودی ۳ انبار کشتی خن
عمودی ۴ ژنرال جنگ‌های انفصال لی
عمودی ۴ نمازهای مستحبی نوافل
عمودی ۴ درنده دد
عمودی ۴ نیروها قوا
عمودی ۵ عقاید ارا
عمودی ۵ نام دخترانه درسا
عمودی ۵ اشاره به دور همان
عمودی ۶ خزانه‌دار گنجور
عمودی ۶ کنایه از سخت و سمج شتری
عمودی ۶ حاضر نیست غایب
عمودی ۷ گیاه ناژو له
عمودی ۷ اهلی رام
عمودی ۷ پادشاه خوارزمشاهی اتسز
عمودی ۷ نیروگاه شمال ایران نکا
عمودی ۸ فنومنولوژی پدیدارشناسی
عمودی ۹ کلام تأسف وای
عمودی ۹ جاده هموار و شن‌ریزی شده شوسه
عمودی ۹ از ادات استفهام ایا
عمودی ۹ ماه سریانی اب
عمودی ۱۰ تن‌پوش لباس
عمودی ۱۰ جانشینان نواب
عمودی ۱۰ زحمتکش رنجبر
عمودی ۱۱ زشت و ناپسند شنیع
عمودی ۱۱ هیمه هیزم
عمودی ۱۱ ارغنون ارگ
عمودی ۱۲ گهواره بچه ننو
عمودی ۱۲ نوعی از موسیقی غربی رپ
عمودی ۱۲ هماهنگ همساز
عمودی ۱۲ سخن صریح رک
عمودی ۱۳ ادات تشبیه سا
عمودی ۱۳ هنر هفتم سینما
عمودی ۱۳ خاک بتونه مل
عمودی ۱۳ سائل گدا
عمودی ۱۴ کشور اروپایی اسلواکی
عمودی ۱۴ لوزالمعده پانکراس
عمودی ۱۵ فاگوسیت بیگانهخوار
عمودی ۱۵ واحد دکان دهنه

افقی ۱ از انواع حج تمتع
افقی ۱ فاصله مسافت
افقی ۱ درختی شبیه چنار افرا
افقی ۲ وسیله بی‌ارزش و ناکارآمد ماسماسک
افقی ۲ اثر محمد علی جمال‌زاده کهنهونو
افقی ۳ سیرت سنت
افقی ۳ پشت بک
افقی ۳ خروشیدن غریدن
افقی ۳ فرانسه قدیم گل
افقی ۴ چه کسی کی
افقی ۴ روشن و آشکار بدیهی
افقی ۴ کوزه بزرگ هب
افقی ۴ پوستین وات
افقی ۵ آشکار فاش
افقی ۵ میوه نورس نوبر
افقی ۵ خیمه بزرگ هواری
افقی ۶ سپهر اسمان
افقی ۶ واحد پول موریتانی وگیه
افقی ۶ آواز خواندن ترنم
افقی ۷ برهنه رت
افقی ۷ نامبارک شوم
افقی ۷ کارگزار وکیل
افقی ۷ شرکت ژاپنی سازنده کنسول بازی سگا
افقی ۸ بازیگر «بازگشت به آینده» و «بازنشسته‌ها» فتحعلیاویسی
افقی ۹ فرمان امر
افقی ۹ نام مادر اسماعیل هاجر
افقی ۹ دیوار کوتاه نرا
افقی ۹ عدد ورزشی دو
افقی ۱۰ شهر استان همدان بهار
افقی ۱۰ قاضی، حاکم داور
افقی ۱۰ از عناصر گازی شکل هلیوم
افقی ۱۱ بیم واهمه
افقی ۱۱ گستاخ جسور
افقی ۱۱ مادر مام
افقی ۱۲ ستاره نجم
افقی ۱۲ سمبل ممانعت سد
افقی ۱۲ به هم مانند بودن تشابه
افقی ۱۲ رشته باریک نخ
افقی ۱۳ پرحرفی ور
افقی ۱۳ اثر شاتوبریان اتالا
افقی ۱۳ حرف همراهی عرب مع
افقی ۱۳ ترتیب دادن نظم
افقی ۱۴ جعبه فلزی بزرگ برای حمل کالا کانتینر
افقی ۱۴ شکیبایی، بردباری خودداری
افقی ۱۵ دلتنگی رنجش
افقی ۱۵ از پیامبران ادریس
افقی ۱۵ صدای خنده هرهر
عمودی ۱ چنگ زدن تمسک
عمودی ۱ اثر لئو تولستوی اربابونوکر
عمودی ۲ بیانیه مانیفست
عمودی ۲ فیلمی از مهدی صباغ زاده با بازی فاطمه گودرزی مهاجران
عمودی ۳ برشته تست
عمودی ۳ عزیز عرب ام
عمودی ۳ گردآمده فراهم
عمودی ۳ درون دهان نج
عمودی ۴ شامل شدن عم
عمودی ۴ خوش‌رویی بشاشت
عمودی ۴ پایتخت فراری رم
عمودی ۴ از زیر خاکستر آن باید ترسید اتش
عمودی ۵ زمان بی‌پایان ابد
عمودی ۵ ناله و زاری نوحه
عمودی ۵ وجود هستی
عمودی ۶ فقیر مسکین
عمودی ۶ جای بازگشت معاد
عمودی ۶ عالم دانا
عمودی ۷ تکان و جنبش سک
عمودی ۷ وسنی هوو
عمودی ۷ ستیزگی لجاج
عمودی ۷ میدان، صحرا لرد
عمودی ۸ اثر روسو غیبگویروستا
عمودی ۹ اندیشه فکر
عمودی ۹ پسر مازنی ریکا
عمودی ۹ طرز روش
عمودی ۹ مشک خی
عمودی ۱۰ آماده کردن تهیه
عمودی ۱۰ شتر تندرو هیون
عمودی ۱۰ فوتبالیست اسپانیایی تیم رئال مادرید راموس
عمودی ۱۱ شیون و زاری ندبه
عمودی ۱۱ واحد پول ترکیه لیره
عمودی ۱۱ پس از بعد
عمودی ۱۲ فلز پر مصرف اهن
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ تاریخ سالمه
عمودی ۱۲ اولین دو رقمی ده
عمودی ۱۳ سنبل کوهی فو
عمودی ۱۳ پیجویی وارسی
عمودی ۱۳ حرف انتخاب یا
عمودی ۱۳ آتش قرآنی نار
عمودی ۱۴ ملون رنگارنگ
عمودی ۱۴ اثر غزاله علیزاده دومنظره
عمودی ۱۵ اتمام حجت اولتیماتوم
عمودی ۱۵ محصول آرد و آب خمیر

افقی ۱ اجازه‌نامه مجوز
افقی ۱ بیشتر اکثرا
افقی ۱ از گیاهان دارویی زیره
افقی ۲ پلیس خبره کاراگاه
افقی ۲ بستری از چوب یا فلز تختخواب
افقی ۳ نهر رود
افقی ۳ کافی بس
افقی ۳ ایستادگی کننده مقاوم
افقی ۳ ضمیر عبری غایب هو
افقی ۴ از رفته به جا می‌ماند رد
افقی ۴ تحقیق بررسی
افقی ۴ مورچه ریز ذر
افقی ۴ شهری در آذربایجان غربی شوط
افقی ۵ کلمه تصدیق اری
افقی ۵ دستار میزر
افقی ۵ از شهرهای استان تهران ملارد
افقی ۶ خوشه سنبله
افقی ۶ قاضی داور
افقی ۶ دوباره ازسر
افقی ۷ عدد منفی نه
افقی ۷ حرف درد اوخ
افقی ۷ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۷ چاشنی شور نمک
افقی ۸ اثر مولیر زناندانشمند
افقی ۹ آغاز اول
افقی ۹ ماده آرایش مژه‌ها ریمل
افقی ۹ حلقوم نای
افقی ۹ قیمت بازاری فی
افقی ۱۰ تیر ناوک
افقی ۱۰ دریاها ابحر
افقی ۱۰ دارای پاداش ماجور
افقی ۱۱ اندوهگین دلتنگ
افقی ۱۱ پرنده گردن دراز لکلک
افقی ۱۱ داستان کوتاه متل
افقی ۱۲ غمگین اسی
افقی ۱۲ شیره خرما مت
افقی ۱۲ ملی‌پوش والیبال مهدوی
افقی ۱۲ بغل کش
افقی ۱۳ نیمه‌دیوانه خل
افقی ۱۳ از مواد آتش‌زا باروت
افقی ۱۳ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۱۳ به گلو فرو بردن بلع
افقی ۱۴ شهربانی قدیم تامینات
افقی ۱۴ اثر الکساندر پوشکین پولتاوا
افقی ۱۵ آهسته آهسته نمنم
افقی ۱۵ عمل، کار کردار
افقی ۱۵ واحد پول اتیوپی بیرر
عمودی ۱ به دفعات مکرر
عمودی ۱ اشکال‌تراشی کردن سنگانداختن
عمودی ۲ همیشگی جاودانه
عمودی ۲ همین و بس والسلام
عمودی ۳ ذکر ورد
عمودی ۳ خداوند رب
عمودی ۳ واحد پول لهستان زلوتی
عمودی ۳ واحد وزنی در قدیم من
عمودی ۴ به دنیا آوردن زا
عمودی ۴ ترازنامه بیلان
عمودی ۴ شهر جشنواره کن
عمودی ۴ هراس بیم
عمودی ۵ خیمه که به یک ستون برپای باشد گبر
عمودی ۵ داد و فریاد هوار
عمودی ۵ ظن گمان
عمودی ۶ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۶ سرود خنیا
عمودی ۶ صدای شکستن تراک
عمودی ۷ کوچک که
عمودی ۷ آقا سید
عمودی ۷ وزنه بدنسازی دمبل
عمودی ۷ زه کمان وتر
عمودی ۸ اثر خیام میزانالحکمت
عمودی ۹ بستن، دوختن رتق
عمودی ۹ جاری روان
عمودی ۹ تقویت امواج رادیویی رله
عمودی ۹ مقیاسی در طول پا
عمودی ۱۰ رشوه‌گیر اخاذ
عمودی ۱۰ درخشان، تابان روشن
عمودی ۱۰ کدخدای خانه کدیور
عمودی ۱۱ افزایش قیمت‌ها تورم
عمودی ۱۱ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۱۱ چاهی در جهنم ویل
عمودی ۱۲ ریش زخم
عمودی ۱۲ بین لا
عمودی ۱۲ پایتخت نیجر نیامی
عمودی ۱۲ نشانه بیماری تب
عمودی ۱۳ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۱۳ شهری در استان مرکزی شازند
عمودی ۱۳ هواپیمای عجول جت
عمودی ۱۳ مالدار بای
عمودی ۱۴ شیوه راهورسم
عمودی ۱۴ توده‌شناسی فولکلور
عمودی ۱۵ اثری از علی شریعتی هبوطدرکویر
عمودی ۱۵ سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست شعار

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 841 تا 850 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 821 تا 830 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب مراحل 681 تا 690 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب مراحل 971 تا 980 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 731 تا 740 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 951 تا 960 بازی جدولانه کلاسیک

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.